Tallinn University of Technology

Aim of the course:

- süvendada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning oskusi juhtimisarvestusest ja kulujuhtimisest, keskendudes meetoditele, töövahenditele ja süsteemidele, mida kasutatakse toetamaks juhtimisotsuste langetamist kaasaegses organisatsioonis;
- anda kõigile kasutajatele kompleksne ülevaade rahanduse põhikontseptsioonidest ja meetoditest;
- õpetada kasutama erinevaid analüüsimeetodeid;
- õpetada ettevõtte äriprojekte hindama, mille alusel langetada majanduslikult põhjendatud juhtimisotsuseid;
- anda ettevõtte finantsjuhtimiseks ning järgnevate õppeainete õppimiseks vajalikud baasteadmised rahandusest;
- kujundada välja oskused rahanduse põhimeetodite kasutamiseks.

Target group:

Juhtimisarvestus mitte majandusarvestuse ega rahanduse erialase taustaga juhtidele ja spetsialistidele

Prerequisites:

Vähemalt bakalaureusekraad

Topics:

MMA5070 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine, 6EAP/sügisaine
MEF5110 Finantsjuhtimine, 6 EAP/kevadaine

Study results:

Õppija:
- teab ja rakendab nüüdisaegseid kuluarvestuse ja omahinna kalkuleerimise meetodeid ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks;
- rakendab hinnakujundamise, tegevuse tõhustamise ja erinevate kasumite suurendamise meetodeid ja analüüse;
- kavandab ja kujundab ettevõtte tulemuslikkuse juhtimissüsteeme ja organisatsiooni sisemist aruandlust;
- kasutab juhtimisinfo visualiseerimise põhimõtteid ning koostab Power BI või mõne muu analüüsitarkvara abil lihtsamaid aruandeid ning töölaudu;
- omab põhjalikku ülevaadet raha ajaväärtuse kontseptsioonist ning oskab seda rakendada erinevate rahanduslike probleemide lahendamisel;
- tunneb ettevõtte finantsaruandeid ning oskab hinnata ettevõtte finantsseisundit erinevate finantssuhtarvude alusel;
- teab ja oskab rakendada põhilisi investeerimisprojektide hindamise meetodeid;
- tunneb peamisi kapitali struktuuri teooriaid ning oskab hinnata ettevõtte kapitali hinda;
- mõistab finantsturgude toimimist ja tunneb kasutatavaid instrumente.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 112 academic hours
autonomous/other study: 200 academic hours

EAP:

12

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Tarmo Kadak ja Kristiina Pikand (MMA5070)

Kristjan Liivamägi (MEF5110)

Contact:

Kristiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Nõutav bakalaureusekraad.

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Price:

840 €/participant

Price comment:

Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
112 academic hours
autonomous/other study:
200 academic hours

EAP:

12

Contact:

Kristiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee