Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Mikrokraadi eesmärk on anda teadmised ja oskused kujundada ja arendada töökeskkondi kõikidel tasanditel töötavatele töötajatele, mis tagaks inimeste suurema rahulolu ja samas ka parandaks ka organisatsioonide tootlikkust, kohanemisvõimet ja tõhusust.

Target group:

Personalitöötajad ja –juhid, töökeskkonna spetsialistid, keskastmejuhid, juhi assistendid ja kõik teised, kes puutuvad kokku töö ja töökeskkonna korraldamisega.

Prerequisites:

Bakalaureuse kraad

Topics:

MMP5610 Tööturuprotsessid ja poliitika, 6 EAP/sügissemester
MMP5203 Tööelukvaliteedi juhtimine, 6 EAP/sügissemester
MMP5650 Tööpsühholoogia, 6 EAP/kevadsemester
MMP5600 Personaliuuringud, 6 EAP/kevadsemester

Study results:

Koolituse läbinu oskab:
- kujundada strateegiaid töökeskkonna kvaliteedi parandamiseks ja parema tasakaalu saavutamiseks;
- hinnata ja kujundada töökohti ning koostada töökeskkonna riskianalüüsi;
- hinnata psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju ning oskab rakendada ennetavaid meetmeid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 160 academic hours
autonomous/other study: 464 academic hours

EAP:

24

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Velli Parts MMP5610, MMP5600; Karin Reinhold MMP5203; Liina Randmann MMP5650 -Ärikorralduse instituut

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Liina Randmann, 6202656

Price:

1680 €/participant

Price comment:

Hind kujuneb vastavalt Taltechi hinnakirjale ainepunkti põhiselt ja vaadatakse üle igal õppeaastal. Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Nõutav bakalaureusekraad või vastava taseme kõrgharidus.

Location:

Akadeemia tee 3

Location:

Akadeemia tee 3

Price:

1680 €/participant

Price comment:

Hind kujuneb vastavalt Taltechi hinnakirjale ainepunkti põhiselt ja vaadatakse üle igal õppeaastal. Tasu maksmine toimub mikrokraadikava kogumaksumuse alusel semestripõhiselt ning arvutatakse vastavalt valitud õppeaine/õppeainete ainepunktide mahule ja ülikoolis kehtestatud tasumääradele.

Volume:

contact study:
160 academic hours
autonomous/other study:
464 academic hours

EAP:

24

Contact:

avatud õppe keskus, 6203600, mikrokraadid@taltech.ee; Liina Randmann, 6202656