Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Õpetada algteadmisi C# programmeerimiskeelest ning infosüsteemide arendamise tehnikate ning veebirakenduste loomise oskust.

Target group:

Huvilised erinevatest valdkondadest, kes soovivad omandada baasteadmisi C# programmeerimiskeelest ja infosüsteemide arendamisest.

Prerequisites:

Omandatud keskharidus

Topics:

ITB2201 Infosüsteemide arendamine I: baasoskused, 12 EAP sügissemester
ITB2202 Infosüsteemide arendamine II: arendamise tehnikad ja veebirakendused, 12 EAP kevadsemester

Study results:

Kava läbinud õppur:
- omab praktiliselt tunnetatud arusaamist tarkvaraarenduse infosüsteemide arendamise kõikidest etappidest;
- teab refaktoorimise, ühiktestimise, isedokumenteeruva, valideeritud ja evolotsioneeruva koodi mõisteid ja oskab neid infosüsteemide arendamisel kasutada;
- teab, mis on testidel tuginev tarkvaraarendus ning oskab ühikteste rakendada valideeritud ja evolutsioneeruva koodi kirjutamisel;
- tunneb ettevõtte infosüsteemide disaini ning arhitektuuri mustreid ja tehnikaid ning oskab neid kasutada;
- oskab keskmise raskusega infosüsteeme iseseisvalt kavandada ja arendada;
- tunneb (meeskondliku) tarkvara arendusprotsessi põhitõdesid ja oskab neid ka rakendada;
- on võimeline alustama tööd infosüsteemide (noorem)arendajana.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 144 academic hours
autonomous/other study: 480 academic hours

EAP:

24

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Liisa Jõgiste (õppeaine ITB2201)

Jelena Vendelin (õppeaine ITB2202)

Contact:

Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee

Price:

1800 €/participant

Registration start

03.06.2024

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Location:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Price:

1800 €/participant

Volume:

contact study:
144 academic hours
autonomous/other study:
480 academic hours

EAP:

24

Contact:

Karl-Erik Karu, 553 9706, karl-erik.karu@taltech.ee; avatud õpe, 620 3600, mikrokraadid@taltech.ee