Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada osalejatele SQL (Structured Query Language) keele aluseid ning anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks, tutvustada relatsiooniliste andmebaaside projekteerimist ning käsitleda päringukeele SQL keerukamaid konstruktsioone ja kasutusvaldkondi.

Target group:

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega.

Prerequisites:

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega.
NB! Koolitus eeldab Windows operatsioonisüsteemi kasutamist.

Topics:

Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse
* Andmete modelleerimine
* Võtmed, seosed, tabelite normaliseerimine

Relatsioonilise andmebaasi loomine
* Üldised SQL keelereeglid
* Andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine (CREATE, DROP)
* Andmetüübid, kitsendused
* Tabeli struktuuri muutmine (ALTER)
* Andmete lisamine, muutmine, kustutamine (INSERT, UPDATE, DELETE)

Päringute kasutamine
* Päringute tegemine ühest tabelist (SELECT)
* Filtreerimistingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine (ORDER BY, GROUP BY, HAVING)
* Agregaatfunktsioonide kasutamine (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX)
* Vaadete ja alampäringute kasutamine.

Study results:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
* luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
* lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
* koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks;
* luua ja kasutada vaateid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 16 academic hours
autonomous/other study: 10 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Silver Toompalu, MSc

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Price:

450 € + VAT/participant

Registration deadline:

06.09.2024 23:59

Comment:

Koolitusel kasutatakse Microsoft SQL Server Express tarkvara (vabavaraline). NB! Koolitus eeldab Windows operatsioonisüsteemi kasutamist.

Location:

Veebiseminar Whereby platvormil

Location:

Veebiseminar Whereby platvormil

Price:

450 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
16 academic hours
autonomous/other study:
10 academic hours

EAP:

1

Contact:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee