Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolitada audiitoreid, kes on võimelised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise nõuete kohaselt teostama liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist.

Target group:

Teede projekteerijad ja teedeprojektide tellijad

Prerequisites:

Isikul peab olema erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, tal peab olema vähemalt neljaaastane töökogemus auditeerimisrühma liikmena, liikluskorralduse või teede projekteerijana või teeprojekti tellijana.

Topics:

Teoreetiline kursus, praktiline teeohutuse kontrollimine ja teeprojekti liiklusohutuse auditeerimine.

Study results:

Oskused teha:
1. liiklusohutusele avalduva mõju hindamist;
2. teeprojekti liiklusohutuse auditeerimist;
3. teedevõrgu ohutuse määramist;
4. teeohutuse kontrollimist;
5. ohutustamise ettepanekuid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 50 academic hours
autonomous/other study: 2 academic hours

EAP:

2

TP:

52

Graduation document:

TalTech tunnistus

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Price:

650 € + VAT/participant

Registration deadline:

05.08.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

650 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
50 academic hours
autonomous/other study:
2 academic hours

EAP:

2

TP:

52

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee