Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Värskendada liiklusohutuse audiitorite teadmisi, et nad oleksid võimelised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise nõuete kohaselt teostama liiklusohutusele avalduva mõju hindamist, liiklusohutuse auditeerimist, liiklusohutust ja ohutuse kontrollimist.

Target group:

Teede projekteerijad ja teedeprojektide tellijad

Prerequisites:

Isikul peab olema erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kvalifikatsioon, ta peab olema viimase viie aasta jooksul läbinud liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimi esmakursuse, tal peab olema vähemalt neljaaastane töökogemus auditeerimisrühma juhi või liikmena ning liikluskorralduse või teede projekteerijana või teeprojekti tellijana.

Topics:

Teoreetiline kursus, praktiline teeohutuse kontrollimine ja teeprojekti liiklusohutuse auditeerimine.

Study results:

Oskused teha:
1. liiklusohutusele avalduva mõju hindamist;
2. teeprojekti liiklusohutuse auditeerimist;
3. teedevõrgu ohutuse määramist;
4. teeohutuse kontrollimist;
5. ohutustamise ettepanekuid.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 22 academic hours
autonomous/other study: 4 academic hours

EAP:

1

TP:

26

Graduation document:

TalTech tunnistus

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Price:

320 € + VAT/participant

Registration deadline:

05.08.2024 23:59

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Location:

Tallinna Tehnikaülikool

Price:

320 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
22 academic hours
autonomous/other study:
4 academic hours

EAP:

1

TP:

26

Contact:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee