Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Omandada teadmised ja praktilised oskused andmete töötlemise, analüüsimise, modelleerimise, prognoosimise ja visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest.

Target group:

Kava on ette nähtud andmetega töötavatele inimestele ning ka kõikidele andmeteadmiste täiendamises huvitatule.

Prerequisites:

Haridusnõue: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas.
Kandideerimise lisatingimused: vestlus (veebi kaudu)

Topics:

EKV0020 Andmeteadus ja masinõpe- 6 EAP sügis sessioonõpe/ eelduseks Algteadmised programmeerimises
ITB8812 Andmete visualiseerimine- 6 EAP sügis sessioonõpe
RAM0730 Andmebaasisüsteemid -6 EAP kevad sessioonõpe / eelduseks algteadmised andmebaasides

Study results:

Kava läbinud õppur
• tunneb enamlevinud andmeteaduse põhimõtteid ja praktikaid ning andmete mudeldamistehnikaid;
• oskab valida ja rakendada sobivaid meetodeid andmeteaduse ülesannete lahendamiseks
• valib andmeteaduse ülesannete lahendamise algoritme
* oskab kasutades SQL keelt koostada lihtsat klient-serveri andmebaasi, luua erinevaid andmebaasiobjekte.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 80 academic hours
autonomous/other study: 388 academic hours

EAP:

18

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Olga Dunajeva EVK0020, ITB8812

Žanna Gratšjova RAM0730

Contact:

Olga Dunajeva, 336 3930, olga.dunajeva@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee; avatud õppe keskus

Price:

1110 €/participant

Registration deadline:

21.06.2024 23:59

Comment:

Kandideerimistingimuseks: Kõrgharidus IKT või sellega seotud valdkonnas või töökogemus IKT valdkonnas Vastu võetakse maksimaalselt 8 õppurit. Toimub vestlus veebis kokkulepitud ajal.

Location:

Järveküla tee 75

Location:

Järveküla tee 75

Price:

1110 €/participant

Volume:

contact study:
80 academic hours
autonomous/other study:
388 academic hours

EAP:

18

Contact:

Olga Dunajeva, 336 3930, olga.dunajeva@taltech.ee; Katrin Kruut, 336 3933, katrin.kruut@taltech.ee; avatud õppe keskus