Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Anda osalejale praktilisi teadmisi ja oskusi ESG printsiipide rakendamisest ettevõtte ärimudelisse ja organisatsiooni põhitegevustesse ning toetada ettevõtte suutlikkust ESG direktiivide kohaseks raporteerimiseks.

Target group:

Koolituse sihtgrupp on ettevõtete juhid ja tippspetsialistid, kellel on algteadmised ESG olemusest (näiteks: läbinud mõne ESG baaskoolituse), või kes on ettevõttes alustanud ESG printsiipide elluviimist või vastutab selle elluviimise eest.

Topics:

Ärimudeli analüüs as it is ja as to be, tarneahela analüüs, ärimudelist lähtuvate oluliste mõjukohtade analüüs (IRO-mõju, riskid, võimalused); Jätkusuutliku ärimudeli eesmärgistamine ja tulemusindikaatorite valdkonniti seadmine; Üleminekustrateegia ja teekaardi koostamine huvigruppe kaasates, ressursside planeerimine, ESG rakendamise mõju (ESG risk – finantsriskiks - swedist) ettevõtte väärtusloomele ja finantstulemustele (ROI); Muudatuste juhtimise tööriistad ja mudelid, muudatuste elluviimise etapid ja tegevused; Digi- ja jätkusuutlikkuse muudatuste eripärad; Vastuseisu ületamine, muudatuste tulemuslikkuse hindamise metoodikad; Tehnoloogia ja automatiseerimise roll andmekorjes, andmeanalüütika, raporteerimisraamistikud ja nende täitmine.

Study results:

Kursuse läbinu:
• Oskab olemasolevat ärimudelit muuta jätkusuutlikumaks (säilitades kasumlikkuse ja efektiivsuse);
• Oskab määratleda olulisi mõjukohti ja neid analüüsida huvigruppide ootusi arvesse võttes;
• Tunneb muutuste juhtimise erinevaid mudeleid ja oskab teha põhjendatud valikuid nende rakendamisel;
• Oskab planeerida jätkusuutlikku teekonda oma ettevõttes/organisatsioonis;
• Teab tehnoloogilisi võimalusi raporteerimisandmestiku kogumiseks;
• Oskab leida andmeid ja täita valdkonnale sobilikku raporteerimisraamistikku.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 32 academic hours
autonomous/other study: 30 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Merle Ojasoo, Mihkel Tamm, Siim Kannistu, Aigar Agu, Kristo Krumm, Sirle Truuts, Andres Soosalu, Ekke Sööt.

Contact:

Miili Tammeveski, +372 620 3943, miili.tammeveski@taltech.ee

Price:

2350 € + VAT/participant

Registration deadline:

30.05.2024 23:59

Comment:

Kursusele eelregistreerimine kuni 30.juuni 2024 https://esgprogramm.ee/ESG-elluviimine-ja-aruandlus/index.html Eelregistreerimine ei taga kohta kursusel, grupp moodustatakse lähtuvalt varasematest teadmistest ja kogemustest. Koolitusgrupis on kohti 20 osalejale, kes on varasemalt läbinud mõne ESG baaskoolituse või on ettevõttes vastutajana alustanud ESG printsiipide elluviimist.

Location:

Eesti Arhitektuurikeskus

Timetable:

18.09.2024


10:00 - 17:00

Ärimudeli kestlikkuse analüüs - Ärimudeli analüüs as it is ja as to be, tarneahela analüüs ärimudelist johtuvate oluliste mõjukohtade analüüs (IRO-mõju, riskid, võimalused).
Lector: Siim Kannistu, KPMG Eesti direktor, kestlikkus- ja finantsaruandluse nõustamise teenusliini juht, vandeaudiitor; Andres Soosalu, KPMG Eesti kestlikkusaruandluse nõustaja, EL Taksonoomia nõustaja, vandeaudiitor; Kristo Krumm, TalTech ärikorralduse instituudi lektor; Sirle Truuts, TalTechi ärikorralduse instituudi ettevõtluse ja äri valdkonna lektor.


17.10.2024


10:00 - 17:00

Jätkusuutliku strateegia ja teekaardi koostamine; Investeeringud ja väärtusloome - Jätkusuutliku ärimudeli eesmärgistamine ja tulemusindikaatorite valdkonniti seadmine; üleminekustrateegia ja teekaardi koostamine huvigruppe kaasates, ressursside planeerimine, ESG rakendamise mõju (ESG risk – finantsriskiks) ettevõtte väärtusloomele ja finantstulemustele (ROI).
Lector: Mihkel Tamm, Swedbank Eesti ESG valdkonnajuht; Aigar Agu, Swedbank Eesti krediidihalduse juht; Ettevõtete näited kogemuslood.


21.11.2024


10:00 - 17:00

Muudatuste juhtimine - Muudatuste juhtimise tööriistad ja mudelid, muudatuste elluviimise etapid ja tegevused. Digi- ja jätkusuutlikkuse muudatuste eripärad. Vastuseisu ületamine, muudatuste tulemuslikkuse hindamise metoodikad.
Lector: Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent; Ekke Sööt, Change Partners CEO ja konsultant.


12.12.2024


10:00 - 17:00

Andmekorje Raporteerimine + posterettekanne - Tehnoloogia ja automatiseerimise roll andmekorjes, andmeanalüütika, raporteerimisraamistikud ja nende täitmine. Lõputööks on posterettekanne jätkusuutliku või ESG strateegia elluviimisest ettevõtte põhitegevust sisaldades.
Lector: Siim Kannistu, KPMG Eesti direktor, kestlikkus- ja finantsaruandluse nõustamise teenusliini juht, vandeaudiitor; Andres Soosalu, KPMG Eesti kestlikkusaruandluse nõustaja, EL Taksonoomia nõustaja, vandeaudiitor.


Location:

Eesti Arhitektuurikeskus

Price:

2350 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
32 academic hours
autonomous/other study:
30 academic hours

EAP:

2

Contact:

Miili Tammeveski, +372 620 3943, miili.tammeveski@taltech.ee