Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Arenguprogrammi eesmärk on parendada IT projektijuhtide töökvaliteeti, arendades kompetentse valdkondades, milles esineb enim väljakutseid ja probleeme.

Target group:

Koolituse sihtgrupiks on IT projektide projektijuhid, kellel on vähemalt ühe IT projekti juhtimise kogemus.

Topics:

Arenguprogramm koosneb kolmest moodulist:

I Projektijuhi üldised ja toetavad kompetentsid

• Erinevate projektijuhtimise metoodikate valik ja rakendamine;
• Projektijuhtimise mudeli kaardistamine ja valik erinevates organisatsioonides;

II Projekti läbiviimise alased kompetentsid

Taust ja hetkeolukord
• Trendid ja tehnoloogia mõju äridele
• Kaasaegse juhtimise väljakutsed
• Keerukus ja sobivad meetodid
Organisatsiooni strateegia
• Situatsiooni teadlikkus (situational awarness)
• Org.eesmärgid
• Töötajate kaasamine
• Strateegia kaardi koostamine/kasutamine
• Meetme valik (waterfall, SLA, PM, kanban, scrum, LeSS, TDD, Lean StartUp)
• Org.struktuur/oskused
Agile ja Lean
• Lean mõteviis
• Agile Manifesto
• Heart of Agile
Agile product development
• Toote/teenuse sõnastamine
• Google Sprint
Agiilne tarne
• Agiilne meeskond, toetavad piirangud ja nende juhtimine
• Organisatsiooni agiilse transformatsiooni kavandamine ja elluviimine
• Scrum ja Large Scale Scrum (LeSS) tutvustus (rollid (ka juhi roll); tseremooniad; backlog, taskboard, burndown; juurutamine)
Retrospektiiv ja protsessi parendamine
• Meeskond ja pidevparendus
• Retrospektiivi praktikad (ka suures organisatsioonis)
• Parenduste elluviimine

III Juhtimisalased kompetentsid

• Projektijuhi liidrioskused
• Meeskonna loomine, juhtimine ja arendamine;
• Enesejuhtimine.

Study results:

IT PROJEKTIJUHTIDE ARENGUPROGRAMMi läbinu:
Oskab valida erinevate projektijuhtimise metoodikate vahel ning neid rakendada;
Oskab kaardistada projektijuhtimise mudelit ning hinnata selle sobivust organisatsioonides;
On teadlik kaasaegsetest trendidest ja tehnoloogiate mõjust äridele;
Oskab kirjeldada kaasaegse juhtimise väljakutseid;
Oskab rakendada agiilse meeskonna loomise, juhtimise ja arendamise metoodikaid;
Oskab kirjeldada ja rakendada projektijuhi liidrioskuseid ja enesejuhtimist.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 56 academic hours

EAP:

2

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Margus Alviste, Tiit Valm, Alek Kozlov, Enn Saar

Contact:

Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Price:

1850 € + VAT/participant

Registration deadline:

18.09.2024 23:59

Location:

Ehitajate tee 5

Timetable:

19.09.2024


09:00 - 17:00

Juhtimisalased kompetentsid
Lector: Margus Alviste


04.10.2024


09:00 - 17:00

Projektijuhi üldised ja toetavad kompetentsid
Lector: Tiit Valm


01.11.2024


09:00 - 17:00

Projekti läbiviimise alased kompetentsid
Lector: Alek Kozlov


08.11.2024


09:00 - 17:00

Projekti läbiviimise alased kompetentsid
Lector: Alek Kozlov


15.11.2024


09:00 - 17:00

Projekti läbiviimise alased kompetentsid
Lector: Alek Kozlov


29.11.2024


09:00 - 17:00

Juhtimisalased kompetentsid
Lector: Enn Saar


13.12.2024


09:00 - 17:00

Juhtimisalased kompetentsid
Lector: Enn Saar


Location:

Ehitajate tee 5

Price:

1850 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
56 academic hours

EAP:

2

Contact:

Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee