Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks ning (lähisõidul ja kohalikul rannasõidul) vigastatu/haigestunu põetuseks ja hoolduseks laeval (abi saabumiseni).

Target group:

Laeva juhtkonna liikmed, kellele ei panda kohustust anda meditsiiniabi [vastavalt VV määrusele nr 96: § 33 (7) (20.06.2013)].

VV 20.06.2013 määrus nr 96: § 33 (7): Laeva juhtkonna liikmele, kes ei ole läbinud kohustuslikku meditsiiniabikoolitust, väljastatakse kinnitusleht piiranguga, mille kohaselt see kehtib tööks lähisõidus või kohalikus rannasõidus. Lähisõidu piiranguna märgitakse kinnituslehele tekst "Sõidupiirkond - Läänemeri".

Eestis meditsiiniabi kohustuslikku koolitust ei nõuta lähisõidus ja kohalikus rannasõidus.
Kui laeva juhtkonna liige ei ole läbinud meditsiiniabi koolitust, peab ta siiski läbima esmaabiõppe koolitused.

Prerequisites:

Koolitusel osalejad peavad eelnevalt olema läbinud koolituse "Esmaabi baasõpe" (STCW VI/1, A-VI/1, A-VI/1-3, B-VI/1).

Topics:

1. Esmaabi andmise viivitamatud toimingud (2,0 tundi).

2. Esmaabivahendid (1,5 tundi).

3. Ülevaaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast (2,5 tundi).

4. Toksikoloogilised ohud laeval, toksiliste ainete toime organismile. Esmaabi mürgistuse korral. Antidoodid ja nende kasutamine (3,5 tundi).

5. Kannatanu terviseseisundi hindamine (1,5 tundi).

6. Seljavigastused (3,0 tundi).

7. Põletushaavad, kudede termilised kahjustused. Külma ja kuuma mõju organismile (3,0 tundi).

8. Luude, liigeste ja pehmete kudede traumad, verejooksud (3,0 tundi).

9. Kannatanu päästmisjärgne jälgimine ja hooldus, šokk ja selle tunnused, alajahtumise olemus ja vältimine (2,0 tundi).

10. Meditsiinialane nõustamine raadiokonsultatsioonikeskusest (1,0 tundi).

11. Laeval nõutav meditsiinivarustus (2,5 tundi).

12. Sterilisatsioon (0,5 tundi).

13. Tegevus südame seiskumise, uppumise ja lämbumise korral (2,0 tundi).

14. Meresõidu eripäraga seotud tegurite toime laevapere liikme psüühikale. Esmaabi psüühikahäirete korral (2,0 tundi).

Study results:

Oskab anda vigastatud isikule rahuldaval tasemel esmaabi (laeva pardal viibimise ajal).
Teab koordineeritud esmaabi andmise põhimõtteid laeval ja (lähisõidul ja kohalikul rannasõidul) teab, kuidas abi saabumiseni laeval vigastatu või haigestunu eest hoolitseda.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 30 academic hours

Graduation document:

TalTech tunnistus

Lector:

Evelin Reiljan

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Price:

300 € + VAT/participant

Price comment:

Laevajuhtide Liidu liikmetele soodustused

Registration deadline:

23.08.2024 23:59

Attachment(s):

Price:

300 € + VAT/participant

Price comment:

Laevajuhtide Liidu liikmetele soodustused

Volume:

contact study:
30 academic hours

Contact:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee