Tallinn University of Technology

Aim of the course:

Koolituse eesmärk on läbi teooria ja praktiliste ülesannete tutvustada tööuuringute meetodeid, anda osalejatele praktilisi oskusi tööuuringute läbi viimiseks töökohal. Anda teadmisi ergonoomilise töökoha kujundamiseks. Õppida kavandama töötaja juhendamisprotsessi. Anda oskused juhendamise läbiviimiseks. Koolituse rõhuasetus on teooria rakendamisel praktikas läbi iseseisvate koolitusel antud ülesannete. Ülesandeid saab osaleja teostada oma ettevõttes. Koolitajate poolt on tagatud tagasiside esitatud töödele.

Target group:

Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskuseid: töökoha korraldamiseks, tööaegade kujundamiseks ja töötaja juhendamiseks.

Topics:

Töökoha planeerimine organisatsioonis, töökoha ergonoomika. Tööuuringu teostamine. Standardaja arvutamine. Tööpäeva pildistamise eesmärk ja põhimõtted. Töötaja juhendamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine. Juhendamisviisid ja -meetodid.

Study results:

Koolituse läbinud oskavad hinnata töökoha korraldust; kujundada ergonoomilist ja efektiivset töökohta; kujundada õpikeskkonda ja kasutada erinevaid juhendamisviise ja meetodeid; teostada tööoperatsiooni tööaja mõõtmist; arvutada standardaega; teostada tööpäeva pildistamist.

Language:

Estonian

Volume:

contact study: 20 academic hours
autonomous/other study: 20 academic hours

EAP:

1

Graduation document:

TalTech certificate

Lector:

Anneli Reinok Hilding Anders Baltic AS tehnoloogia- ja kvaliteediosakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht

Kersti Merimaa TalTech insener

Contact:

Kersti Merimaa, 56358279, kersti.merimaa@taltech.ee

Price:

350 € + VAT/participant

Registration deadline:

06.11.2024 23:59

Location:

koolitus toimub veebikeskkonnas

Timetable:

07.11.2024


09:00 - 13:00

­Töökoha planeerimine organisatsioonis. ­Töökoha ergonoomia. ­5S metoodika. ­Iseseisva töö kirjeldus: Töökoha korrastamine rakendades 5S metoodikat.
Lector: Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht


14.11.2024


09:00 - 13:00

Töötaja juhendamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine: õpikeskkonna kujundamine, eesmärkide püstitamine ja eesmärkide liigitus. Juhendamisviisid ja meetodid.
Lector: Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener.


21.11.2024


09:00 - 13:00

Töökoha korrastamise koduste tööde tagasiside. Töö normeerimise eesmärk, meetodid, peamised kasutusalad ja põhimõtted. Tööoperatsiooni tööaja mõõtmine. Standardaja arvutamine.
Lector: Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria Kvaliteedijuht


28.11.2024


09:00 - 13:00

Töötaja juhendamise kava koduste tööde tagasiside ja arutelu.Töötaja juhendamise etapid. Tööaja mõõtmise koduste tööde tagasiside. Tööde esitlused. Harjutusülesannete teostamine.
Lector: Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener, Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuh


Location:

koolitus toimub veebikeskkonnas

Price:

350 € + VAT/participant

Volume:

contact study:
20 academic hours
autonomous/other study:
20 academic hours

EAP:

1

Contact:

Kersti Merimaa, 56358279, kersti.merimaa@taltech.ee