Tallinn University of Technology

Täiendkoolitused

Ehituse ja arhitektuuri instituut viib läbi erinevaid ehitusvaldkonna täiendkoolitusi. Kursuse läbinutele omistatakse Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus või tõend.

Koolitusvaldkonnad

 • ventilatsioon
 • jahutus
 • küte
 • hoone sisekliima
 • ehitusfüüsika
 • hoonete energiatõhusus
 • tee-ehitustehnoloogiad ja –materjalid
 • liiklusuuringud ja –ohutus
 • sillaehitus
 • teede ja sildade projekteerimine
 • ehitusgeodeesia
 • reoveepuhastus ja probleemid
 • reoveepuhastite operaatorid
 • veeproovivõtu ja vooluhulga mõõtmise koolitus
 • joogivee töötlus ja probleemid
 • joogiveepuhasti operaatorid
 • sademevee käitlus
 • veevarustuse ja kanalisatsiooni inseneride täiendkoolitus (Tase 7+)
 • keskkonnamõjude hindamine
 • keskkonnaaudiitorid
   
 • kinnisvara korrashoid
 • ehitushinna kujundamine, eelarvestamine
 • ehitusmaterjalid
 • ehitustehnoloogia (nt raketise-, sarruse ja betoonitööd, hüdroisolatsioon ja soojustus, mullatööd jne)
   
 • sadamaehitus ja rannikutehnika
 • veealune akustika
 • hüdraulilised süsteemid (joogi- ja sademeveevõrgud),
 • ehituskonstruktsioonide tugevusarvutused
 • ehituskonstruktsioonid
Ave Eessalu EATG

Teedeinseneri kutsestandardipõhine täiendkoolitus 2020