Tallinn University of Technology

Tallinas Tehnoloģiju universitātes (TalTech) starptautiskās MBA studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” mērķis ir palīdzēt savas jomas speciālistiem un vidējā līmeņa vadītājiem kļūt par augstākā līmeņa vadītājiem savā nozarē. Studiju programma, kas tiek pasniegta angļu valodā, ir īpaši elastīga, un to var apvienot ar strādājošo studentu pamatpienākumiem pret darba devēju un ģimeni.

“Jaunā studiju programma orientēta uz ambicioziem cilvēkiem no Skandināvijas un Baltijas valstīm, kuriem ir bakalaura grāds un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze un kuri redz iespēju ieņemt vadošu amatu, taču jūt nepieciešamību attīstīt savas uzņēmējdarbības un vadības prasmes pasaulē, kas kļūst aizvien digitālāka un starptautiskāka,” ar studiju programmu iepazīstina programmas vadītājs un uzņēmējdarbības lektors Martins Todings.

Programmai gaidīti pievienoties interesenti ar iepriekšēju izglītību ekonomikas, inženierzinātņu, finanšu, IT vai dabaszinātņu jomā, kuri vēlas iegūt starptautiski atzītu grādu vienā no lielākajām ekonomikas augstskolām reģionā.

Flexible: 3 in-class days a month

Lai gan mācību programma ilgst tikai pusotru gadu un tādējādi laika ziņā ir īsāka nekā parastā MBA programma, tā tomēr tiek izieta pilnā apjomā. “Klātienē mācības notiek trīs darba dienas mēnesī, liels uzsvars tiek likts uz mācībām tiešsaistē un patstāvīgu materiāla apguvi. Esam līdzsvarojuši teorijas un prakses īpatsvaru, lai mācību programma būtu izglītojoša, elastīga, sniegtu atbalstu un nodrošinātu personisku pieeju. Studiju teorētiskā un praktiskā puse ir loģiski sasaistīta – mācības tiek apvienotas ar praksi un projekta rakstīšanu par konkrētu uzņēmumu, kā rezultātā top maģistra darbs.”

Mācību programma ir izstrādāta sadarbībā ar Igaunijas uzņēmējiem un augstākā līmeņa vadītājiem Baltijā un Ziemeļeiropā, lai tiktu ņemtas vērā darba tirgus praktiskās vajadzības. Daudziem mācību programmas “Uzņēmējdarbības vadība” lektoriem ir starptautiska pieredze. Nelielā kursabiedru grupa, kas sastāv no aptuveni 30 studējošajiem, nākotnē var izveidot arī lielisku sadarbības tīklu. Līdzās apmācībai ekonomikas jomā Tallinas Tehnoloģiju universitāte ir pazīstama ar spēcīgām programmām IT un dabaszinātņu nozarē, kas katram studentam sniedz iespēju paplašināt savu redzesloku pilnīgi jaunos virzienos.

Personīgais biznesa mentors atbalsta maģistrantu izaugsmi

Visu studentu profesionālos karjeras mērķus atbalsta personīgais mentors, ar kura palīdzību arī top praktisks, dzīvē pielietojams un loģisks maģistra darbs. “Mentors atbalsta studenta individuālo attīstību triju semestru gaitā, palīdzot tikt skaidrībā, ko students vēlas sasniegt, kādas prasmes un zināšanas viņam ir jāattīsta, kam jāpievērš lielāka uzmanība,” skaidro Todings.

Viņš piebilst, ka, plānojot mācību programmu, personiskajai 1:1 saskarsmei starp studentu un mentoru tika paredzēts salīdzinoši liels īpatsvars. Aizraujošāko mācību kursu vidū var minēt “Analītiku un digitālo organizāciju” un “Uzņēmīgo vadību”, kas abi ļoti labi atspoguļo mācību programmas fokusu, kas ir cilvēku un procesu vadīšana strauji mainīgajā digitālajā pasaulē. Mācību programmas absolventam, pateicoties tās aktuālajam raksturam un mentora palīdzībai, ir visas priekšrocības kļūt par starptautiskas organizācijas augstākā vai vidējā līmeņa vadītāju.

Koostöö
Increase your earnings potential

Lieliska iespēja darba devējam likt spīdēt saviem talantiem

Darbinieku izglītošana un apmācība ir aizvien svarīgāka arī no darba devēja viedokļa, un arvien biežāk mācību izmaksas sedz uzņēmumi, nevis studenti. “Tā kā šī ir maksas mācību programma un darbinieku vēlmi mācīties var apslāpēt mācību maksa, tad uzņēmuma vadībai šī ir laba iespēja parādīt, kā viņi rūpējas par saviem darbiniekiem un vēlas ieguldīt to attīstībā. Ja kā uzņēmējs kādā no saviem padotajiem redzat potenciālu kļūt par augstākā līmeņa vadītāju, tad tieši tagad ir lieliska iespēja likt spīdēt saviem talantiem,” norāda Todings.

Kā piemēru viņš min augsti novērtētu IT speciālistu vai inženieri, kuram var trūkt zināšanu ekonomikas jomā. “Jaunā mācību programma interesē arī tos, kuri universitāti absolvējuši pirms 15–20 gadiem, bet vēlas iet kopsolī ar laiku un atsvaidzināt savas zināšanas. Šī patiešām ir vislabākā izvēle uzlabot savu kompetenci vadības jomā, jo uzņēmējdarbības vadības mācību programmu ir izstrādājusi īpaša padome, kuru veido pazīstamu uzņēmumu vadītāji. Mācīties nekad nav par vēlu!”

Vairāk informācijas

Par universitāti Par MBA studiju programmu
 • Tallinas Tehnoloģiju universitāte (TalTech) ir starptautiska līmeņa universitāte, kuras ekonomikas fakultāte ir jo īpaši starptautiska augstākās izglītības vienība
 • 28% ārvalstu studentu no vairāk nekā 70 valstīm
 • 150 augsto tehnoloģiju uzņēmumi zinātnes parkā, inovāciju un uzņēmējdarbības centrs “Mektory”, jaunuzņēmumu inkubators
 • Jaunuzņēmumu konkursi, projekti ar uzņēmumiem un zinātniekiem
 • Vieda universitātes pilsētiņa un 5G pārklājums – nākotnes viedās pilsētas prototips
 • Tallinas Tehnoloģiju universitātes virtuālā tūre
 • Izstrādāta, ņemot vērā Baltijas un Skandināvijas uzņēmējdarbības vidi
 • Personīgais mentors katram dalībniekam
 • Iegūtā izglītība ir pielietojama daudzās dzīves jomās
 • Ieguldījums nākotnē – augstāka vadības kompetence nodrošina arī lielākus ienākumus
 • Liela elastība – tikai viena trīs dienu ilga klātienes mācību sesija kalendārajā mēnesī. Iespējams pabeigt 1,5 gada laikā
 • Optimāls līdzsvars starp teoriju un praksi
 • Mācību maksa ir 3500 eiro par semestri 

Loading...