Tallinn University of Technology

”Tallinnan teknillisen yliopiston (TalTech) kansainvälisen MBA-tutkinto-ohjelman ”Entrepreneurial Management” tavoitteena on kehittää kunnianhimoisista asiantuntijoista ja keskitason johtajista alansa huippuja. Englanninkielinen opinto-ohjelma on hyvin joustava huomioiden työssä käyvien ihmisten perusvastuut työnantajaa ja perhettä kohtaan. Tutkinto-ohjelma on suunnattu lähialueen eli Skandinavian ja Baltian kunnianhimoisille ja kehittymishaluisille kandidaatin tutkinnon ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen omaaville henkilöille, jotka näkevät mahdollisuuden astua johtoon, mutta tuntevat tarvetta kehittää yrittäjyyteen ja johtamiseen liittyviä taitojaan yhä digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa”, ohjelmavastaava ja yrittäjyyden opettaja Martin Toding esittelee tutkintoa.

Opiskelemaan odotetaan talous-, insinööri-, rahoitus-, IT- tai luonnontiedetaustaisia henkilöitä, jotka haluavat saada kansainvälisesti arvostetun tutkinnon yhdessä alueen suurimmista taloustieteen korkeakouluista.

1,5 vuotta kestävä tutkinto on ajallisesti lyhyempi kuin tavanomainen MBA, mutta joka suoritetaan silti kokonaisuudessaan. “Lähiopetus tapahtuu kolmena arkipäivänä kuukaudessa. Suuri osa opetuksesta tapahtuu verkossa ja itsenäisesti. Olemme tasapainottaneet teorian ja käytännön osuutta, jotta opintokokonaisuus olisi opettavainen, kannustava, joustava ja yksilöllinen. Opintojen teoreettinen ja käytännöllinen puoli liittyvät loogisesti toisiinsa: opetus yhdistetään käytännön ja yrityksen pohjalta projektin kirjoittamiseen, mistä pro gradu -tutkielma muodostuu.”

Tutkinto-ohjelman rakenne on suunniteltu yhteistyössä virolaisten yrittäjien sekä Baltiassa ja Pohjois-Euroopassa toimivien yritysten huippujohtajien kanssa työmarkkinoiden käytännön tarpeiden huomioonottamiseksi. Useilla ”Entrepreneurial Management”-ohjelman opettajilla on kansainvälinen tausta. MBA-tutkinnon suorittajien ryhmäkoko on pieni; noin 30 ihmisen opiskelijaryhmä muodostaa erinomaisen yhteistyöverkoston tulevaisuutta varten. Talousopetuksen lisäksi TalTech tunnetaan vahvana toimijana IT- ja luonnontieteiden opetuksessa, mikä antaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden laajentaa näkökulmia täysin uusien lähestymistapojen kautta.

Increase your earnings potential

Henkilökohtainen liike-elämän mentori tukee maisteriopiskelijoiden kehittymistä

Kaikkien opiskelijoiden ammatillisia uratavoitteita tukee henkilökohtainen mentori, jonka avulla valmistuu myös käytännöllinen, sovellettava, elämänläheinen ja looginen pro gradu -tutkielma. ”Mentori tukee opiskelijan yksilöllistä kehitystä kolmen lukukauden ajan auttaen selvittämään, mitä opiskelija haluaa saavuttaa, mitä taitoja ja tietoja hänen on kehitettävä ja mihin on kiinnitettävä enemmän huomiota”, Toding kertoo.

Hän lisää, että opinto-ohjelmaa suunniteltaessa opiskelijan ja mentorin välisen henkilökohtaisen 1:1-vuorovaikutuksen määrä suunniteltiin suhteellisen suureksi. Mielenkiintoisimpina kursseina voidaan mainita aineet “Business Intelligence and Digital Organisation” sekä ”Entrepreneurial Leadership”, jotka kuvastavat erinomaisesti opintojen painopistettä: ihmisten ja prosessien johtaminen nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa. Tutkinnon suorittaneella on ajankohtaisen opinto-ohjelman ja mentorin tuen ansiosta kaikki edellytykset nousta kansainvälisen organisaation huippu- tai keskitason johtajaksi.

Koostöö

Erinomainen mahdollisuus työnantajalle saada lahjakkuudet loistamaan

Työntekijöiden kouluttaminen on työnantajan kannalta yhä tärkeämpää, ja yritykset maksavat yhä useammin koulutuskustannukset opiskelijoiden puolesta. “Koska kyseessä on maksullinen tutkinto ja lukukausimaksujen maksaminen saattaa olla esteenä työntekijöiden motivaatiolle aloittaa opiskelu, on tämä yritysjohdolle hyvä tilaisuus näyttää, miten he välittävät työntekijöistään ja haluavat kehittää heitä. Jos näet yrittäjänä jossakin alaisessasi potentiaalia tulla huippujohtajaksi, juuri nyt on mahdollisuus saada lahjakkuudet loistamaan”, Toding sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä arvostetun IT-asiantuntijan tai insinöörin, jonka taloustietämys voi olla puutteellista. ”Uudesta tutkinnosta ovat kiinnostuneita myös ne, jotka ovat valmistuneet yliopistosta 15–20 vuotta sitten ja haluavat olla ajan hermolla ja päivittää tietotaitojaan vastaamaan nykypäivän haasteita. Tämä on todellakin paras mahdollinen vaihtoehto täydentää omaa johtamisalan osaamista, sillä tutkinto-ohjelman sisällön on laatinut erityinen työryhmä, joka koostuu tunnettujen yritysten johtajista. Opiskeleminen ei ole koskaan liian myöhäistä!”

Lisätietoja

Yliopistosta MBA:n opetussuunnitelmasta
 • TalTech on kansainvälinen yliopisto ja TalTechin taloudellinen tiedekunta on hyvin kansainvälinen korkeakouluyksikkö

 • 28 % kansainvälisiä opiskelijoita yli 70 maasta

 • 150 high tech -yritystä tiedepuistossa, innovaatio- ja yrittäjyyskeskus Mektory, startup-hautomo

 • startup-kilpailut, projektit yritysten ja tutkijoiden kanssa

 • älykäs kampus ja 5G-verkko – tulevaisuuden älykaupungin prototyyppi

 • TalTechin virtuaalikierros

 • kehitetty Baltian ja Skandinavian liiketoimintaympäristöt huomioon ottaen

 • henkilökohtainen mentori jokaiselle osallistujalle

 • koulutusta voidaan soveltaa useilla elämän osa-alueilla

 • sijoitus tulevaisuuteen – korkeampi johtamisvalmius johtaa myös suurempiin tuloihin

 • joustava toteutus – vain yksi kolmen päivän lähiopetusjakso kalenterikuukaudessa; mahdollisuus suorittaa 1,5 vuodessa

 • opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen osuus ovat hyvin tasapainossa

 • lukukausimaksu on 3500 € lukukausi. 

Loading...