Tallinn University of Technology

Service description

Ettevõtetel tuleb regulaarselt oma tooteid/teenuseid muuta ja sisemisi ümberkorraldusi teha, mis sobituksid uue keskkonnaga ja kliendi soovidega. Oleme 5-10 aastat tegelenud innovatsioonialaste uuringutega, sh. uute toodete/teenuste väljatöötamise, ärimudelite innovatsiooni, organisatoorse õppimise, muudatuste juhtimise, projektijuhtimise, projektide portfellihalduse ja iduettevõtetega seonduvaga. Omame teadmisi nii traditsiooniliste kui ka uute (n. neuroteaduslike) lähenemiste osas. Ärimudeli osas n. nii traditsioonilist Osterwalderi poolt väljatöötatud lähenemist kui ka Keeley 'ten types of innovationi' lähenemist. Soovime pakkuda ettevõtete teema eest vastutavatele tipp- ja keskastmejuhtidele vastavasisulist konsultatsiooni ning spetsialistidele ja töötajatele vastavasisulisi koolitusi. Koolitused kohandatakse vastavalt ettevõtte valdkonnale. Koolituste näiteteemad 'muudatuste juhtimine', 'organisatoorne õppimine', 'ettevõtte dünaamiliste võimekuste arendamine', 'ärimudeli innovatsioon' ja 'projektide portfellihaldus'.

Laboratory of service

Unspecified

Contact

Riho Jürvetson

Price with VAT

Kokkuleppel

Service language

Estonian, English