Tallinn University of Technology

Service description

Kõpu II uuringuruumis Kõpu poolsaarest põhja pool teostati üldgeoloogilised uurimistööd liiva otsimise eesmärgil. Uuritava ala suurus oli 8718,79 ha. Seismoakustilist profileerimist tehti 80 km, kopaproove võeti 18 ja vibropuurimist tehti 10 punktis. Arvutati liiva prognoosvaru pindalal 3798 ha 30 kuni 40 miljonit kuupmeetrit. Prognoosvarude piires esineb põhiliselt liiv peensusmooduliga vahemikus 0,62 kuni 0,84. Ühes punktis leiti 1,6 m paksuses ehitusliiva peensusmooduliga 1,38. Edasiseks detailseks geoloogiliseks uuringuks ehitusliiva ja täitepinnasele vastava liiva varude kaardistamise eesmärgil võib soovitada kogu käesoleva üldgeoloogilise uurimistöö ala, kuna paksema kui 0,5 m liiva leviku alad esinevad laiguti kogu ala piires.

Service language

Estonian, English