Tallinn University of Technology

Service description

Jääkelementide sisaldus määratakse põletusmeetodil, induktsioonahjus. Katsekehad põletatakse tiiglis. Hapnik , süsinik ning väävel määratakse infrapuna anduriga vastavalt CO2 või SO2 kogusele; lämmastik ning vesinik määratakse vastavalt nende soojusjuhtivusele. Kvantitatiivse hinnangu andmiseks kasutatakse standardmaterjale. Hapniku, lämmastiku ning süsiniku puhul on võimalik hinnata seotud ning vaba elementide koguseid.

Laboratory of service

Laboratory of Physical Vapor Deposition

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Lauri Kollo, +3726203356, lauri.kollo@ttu.ee