Tallinn University of Technology

Service description

Tahkete materjalide termilise püsivuse määramine temperatuurini 1000 C õhus, mõnede mittekorrodeerivate gaaside (nt CO2) ja inertgaaside (He, N2) keskkonnas. Reaktsioonide algus- ja lõputemperatuuride määramine, termilise lagunemise kineetiliste parameetrite hindamine ja määramine, materjalide reaktsioonivõime uurimine heterogeensetes keskkondades.

Contact

Andres Trikkel

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Andres Trikkel, 6202872, andres.trikkel@ttu.ee