Tallinn University of Technology

Service description

1. Finantsarvestuse, -analüüsi ja -juhtimise eesmärgid 2. Finantsarvestuse põhimõisted (vara, käibe- ja põhivara, põhivara kasulik eluiga, kohustised, omakapital jms). 3. Peamised finantsaruanded (bilanss, kasumiaruanne ja rahakäibe aruanne), aruannetevahelised seosed 4. Kuidas analüüsida ettevõtte arengukiirust, maksevõimet, kasumlikkust ning vara ja tööjõu kasutamise efektiivsust? 5. Raha ajaväärtuse kontseptsioon (sh põhimõisted liht- ja liitintress, tulevane ja nüüdisväärtus, annuiteet) 6. Eelarvestamine kui juhtimistööriist 7. Investeeringute eelarvestamine ja tasuvusanalüüs 8. Ettevõtte riskide juhtimise põhietapid

Contact

Paavo Siimann

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Paavo Siimann, paavo.siimann@ttu.ee