Tallinn University of Technology

Service description

Study aid: texsts for listening on the CD-ROM and textbook.

Contact

Viktoria Umborg

Service language

Estonian, English

Required info

Õppematerjal valmistatud saksa keele tunnis kasutamiseks. Kontaktisik: Viktoria Umborg