Tallinn University of Technology

Service description

ISO 527 tõmbeomaduste määramine, ISO 4593 kile paksuse määramine, ISO 178 paindeomaduste määramine, ISO 11469 plasttoodete üldine identifitseerimine ja markeerimine, ISO 1133 termoplastide sulandi massvooluhulga (MFR) määramine, ISO 11357-1 sulamistemperatuuri ja kristalsusmäära määramine skaneeriv diferntsiaalkalorimeetria (DSC) abil, ISO 11357-6 oksüdatsiooniaja määramine, ISO 1183 tiheduse määramine, ISO 6721-10 viskoossuse, kao- ja jääkmooduli määramine plaat-plaat reomeetri abil, polümeeride segamine ja komposiitide valmistamine sulamassis, katsekehade valmistamine survevalu, kuumpressimise ja kile puhumisekstrusiooni meetodil.

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Andres Krumme, andres.krumme@taltech.ee