Tallinn University of Technology

Service description

Sampling of marine soft-bottom sediments using Van Veen grab sampler and Niemistö corer.

Laboratory of service

Marine Ecology Laboratory

Methods and standards

Setteproovivõtt

Price with VAT

Kokkuleppel

Service language

Estonian, English

Required info

Setteproovivõtt elustiku, ohtlike ainete, keemilise koostise, setete granulomeetrilisne koostise, mineraalse ja orgaanilise aine sisalduse ning orgaanilise aine koostise määramiseks.