Tallinn University of Technology

Service description

Elektrienergia tootmise ja tarbimise modelleerimine elektriturumudeliga Balmorel. Mudelis modelleeritakse Läänemere äärsete riikide elektriturgu koos kaugküttevõrkudega. Andmed on mudelis elektrijaama täpsusega ning modelleeritakse tunnipõhist tootmise ja tarbimise tasakaalu. Sooritatakse nii lühi-, kesk- kui ka pikaajalisi analüüse. Mudelist pakutakse mitmekülgset väljundit elektrijaamade talitluse, võimalike investeeringute, elektrienergiavoogude, emissioonide jpm kohta. Lisainfo mudeli kohta http://balmorel.com/

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Hardi Koduvere, hardi.koduvere@ttu.ee, +372 54528884