Tallinn University of Technology

Service description

Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium tegeleb alljärgnevate materjalide erinevate füüsikaliste, mehhaaniliste ja keemiliste omaduste määramisega: ehitustsemendid mördid ehituslikud kuivsegud liivad kruusad ja killustikud betoonid ja betoonisegud eriotstarbelised loodus- ja tehiskivid soojustusmaterjalid jms Suur osa katsetusi tehakse seoses ehitustoodete vastavushindamisega TTÜ Sertifitseerimisasutuse poolt – esmatüübikatsetused ja auditeeritud järelevalve katsetused.

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Margit Rosenberg, +3726202460, margit.rosenberg@ttu.ee