Tallinn University of Technology

Service description

Molekulidevaheliste interaktsioonide märgisevaba detekteerimine reaal-ajas pinna plasmon resonantsile (SPR) põhineva tehnikaga

Contact

Vitali Sõritski

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Vitali Sõritski, vitali.syritski@ttu.ee