Tallinn University of Technology

Service description

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõtetes ja asutustes vastavalt TTÜ Ärikorralduse Instituudi Ergonoomialabori nõuetele. TTÜ Ärikorralduse Instituudi Ergonoomialaboril on Tervishoiuameti litsents nr 0003 tööhügieeniku ja ergonoomi teenuste osutamiseks.

Service language

Estonian, English