Tallinn University of Technology

Service description

Viime läbi töökeskkonna mõõdistamisi. Mõõdetavad ohutegurid on mikrokliima, müra, valgustus, elektromagnetväljad, vibratsioon, tolm ja kemikaalid.

Laboratory of service

Laboratory of Ergonomics

Methods and standards

Ergonoomialabor vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele, kui katselabor töökeskkonna mõõtmiste valdkonnas.

Contact

Riho Jürvetson

Price with VAT

Vastavalt töö mahule

Location

Kliendi juures

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Riho Jürvetson; riho.jurvetson@taltech.ee