Tallinn University of Technology

Service description

Ehitusfüüsikalised ja sisekliima uuringud Hoonete niiskustehniline analüüs Hoonepiirete õhupidavus, -õhutihedus Termograafia, külmasillad

Contact

Targo Kalamees

Service language

Estonian, English

Required info

Contact person: Targo Kalamees +3726202403