Tallinn University of Technology

Academic Professionals Union

The Academic Union of Tallinn University of Technology (TTU) is an independent, self-initiated, and freewill based union, which acts for improvement of competition situation of TTU in Estonia, and internationally and is focused on actions to improve the working conditions and work interests of members with the aims of representing and protecting of their rights. 

The Statue of Academic Union

Collective Agreement 01.01.2022-31.12.2023, accessible for employed TalTech persons (updated, January 2022).
The contract is registered in the database of the Ministry of Social Affairs.
 

Agreements with partners:

 • EAKL Estonian Trade Union Confederation
 • EHL Estonian Educational Personnel Union (EEPU)
 • Lizda Latvian Trade Union of Education and Science Employees
 • Solidarność Trade Union Solidarność Poland (agreement under development)
 • Alma Mater Trade Union Alma Mater Romania, (agreement under development)

The Academic Union of Tallinn University of Technology (TTU) is a member of the Union of academic unions of Estonian Higher Education, Scientific and Development Institutions UNIVERSITAS and through it also the member of international organizations like:

 • Since 1992 the member of world teacher’s organization Education International (EI) being also the grounding member of this organization with about 30 million members from 400 organizations in 170 countries. EI unites all level teachers including university teachers and researchers.
 • European Trade Union Committee for Education (ETUCE) is grounded in 1977 and represent 12.8 million members in 135 organizations in 45 countries, including 27 European countries. ETUCE is the partner on European level and protects the teachers interests in European Commission

Having additional questions, please contact us over e-mail at ametiliit@taltech.ee or through the board members of through the fiduciary.

Important NEWS

Tabasin end mõttelt, et mida Ursula von der Leyen pidanuks Erdogani juures tegema kui talle tooli ei jätkunud ning istus eemal diivanil otsekui asjasse mittepuutuv isik. Geograafia on tähtis, türklane muutis naise kõrvalvaatajaks - #Sofagate  oli sündinud.
Millised mõtted tal peast läbi käisid ?
Kas tõesti polnud ruumis ühtki abilist, kes oleks läinud ja toonud kusagilt ühe tooli juurde ? EL tegi muidugi hiljem olukorra hullemaks, öeldes, et järgiti protokolli.
 
DN tsiteerib leedulannat, Euroopa Parlamendi liiget, kes meedias kinnitas, et kui Erdogan külastaks tema kodu, leiaks ta kindlasti talle tooli, mis sest, et tegemist on mehega. Teine kinnitab, et nüüd lihtne isegi lastele selgitada, miks Türgi pole EL liige.

Meid, EL liikmeid, kelle poolt elanikkonda nõndaviisi alandati, lohutab pisut vast teadmine, et kaks tundi kestnud kohtumine oli ”otsekohene”. Muidugi, Türgis on kusagil 4. miljoni ringis Süüria jt pagulasi, kes heameelega tuleksid Euroopasse. 

Ma siiski oleks läinud kõrvaltuppa ja vinnanud endale istumiseks tooli kohale, mis?

Allikas: Eimar Rahumaa, Stockholm

Küsitlus teaduri baasrahastamise küsimuses ei muutnud TTÜ AALi seisukohta.

TTÜ AALi juhatus on teaduri staatuse ja palga küsimustes jätkuvalt seisukohal et:

 1. Teaduri ametikoha avamine peab toimuma ja olema fikseeritud TAKSi tasemel;
 2. Teaduri baasrahastus lahendatakse igas asutuses, seal kehtiva Kollektiivlepingu raamistikus;
 3. Teaduri, kui loomeisiku, rahastamisküsimused tuleb lahendada laiemalt, kui HTMi tase.
   

Kell 14.00 toimus Ms Teamsi vahendusel TTÜ AALi juhatuse koosolek, mille käigus otsustati kutsuda kokku TTÜ AALi aastakoosolek 27.04.2021 algusega kell 16.00

Koosoleku toimub hübriidformaadis.

AALi juhatus arutas samuti tasulise kõrghariduse küsimust ja leidis, et on mõistlik lähtuda Põhjamaade seisukohast:
EU kodanikele tasuta, kolmandate riikide üliõpilastelt on õppemaks õigustatud.
 

Kell 13.00 lõppesid AALi ja juhtkonna läbirääkimised TTÜ Nõukogu saalis, mis osutusid väga konstruktiivseteks.


LÄBIRÄÄKIMISTE TULEMUSENA  ÕNNITLEME 215 ALAMPALGAL TÖÖTAVAT KOLLEEGI(45 mitte akadeemilist, 170 akadeemilist) KELLE PALGAD TÕUSEVAD 01.04.2021 5% !


Meeldetuletus: sellel aastal Riik alamplka ei suurendanud kompromissina selle vähendamise nõudele. Kohtumise käigus arutati ka edaspidist TTÜ toimimist koroona tingimustes. Tõdeti, et kuna TTÜs on haigestunuid , pandeemia algusest, suhteliselt vähe - 150 töötajat/üliõpilast, pole põhjust muuta kehtivat töökorraldust. Lepiti kokku, et  juba sellel kevadel alustatakse läbirääkimisi nn "lektori ametikoha tupiku" küsimuses, eesmärgiga muuta  seda akadeemiliselt atraktiivseks.

TTÜ AALi juhatus

Nii eelmisel, kui käesoleval nädalal on haridusminister Liina Kersna esinenud avalikkuses teadetega kokkulepetest haridusvaldkonna töötajate koroonaviiruse vastu vaktsineerimise ettevalmistamisest. Kahjuks jääb sõnumites kõlama pelgalt lasteaia ja koolipersonali fookus.

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühendus UNIVERSITAS pöördus Haridusministeeriumi poole ametliku kirjaga, milles kõrgharidustöötajate kuulumist ministeeriumi haldusalasse ja haridusvaldkonna töötajaskonna hulka meelde tuletati ning paluti kaasata eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka.

Haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna vastuskirjas kinnitatakse, et kõiki haridusvaldkonna töötajaid käsitletakse eesliinitöötajatena ning kõik haridusvaldkonnas töötavad inimesed lasteaedadest kõrgkoolideni kuuluvad eelisjärjekorras vaktsineeritavate hulka. Samuti lubatakse, et saadetakse täpsem info kui kõrgharidustöötajate vaktsineerimise aja osas on selgus käes. 

UNIVERSITAS jälgib olukorra arengut ja on vajadusel valmis kõrgharidustöötajate huvide kaitseks uuesti sekkuma.

UNIVERSITAS juhatuse esimees
Ants Koel
 

Allikas: Täismahus ettepanek
Ametiliidu poolt tellitud analüüs
Analüüs arvudes

Dear Rector Tiit Land,
Dear Mr. Viies,


The RESAVER Consortium was brought to life to promote the establishment of the RESAVER Pension Fund (IORP) for the benefit of individual employees of research organisations within the EEA. The main objective of RESAVER is to enhance researcher mobility across European countries by granting access to a flexible and safe cross-border pension plan with competitive fees and high service levels.
A great deal of care, attention, and effort went into preparing our proposal. We can assure you that the RESAVER Pension Fund would love to work with TalTech and hope that the information in our business proposal will be appealing to your organisation and the advantages for you as an employer and for your employees will be apparent. We believe that RESAVER can offer excellent quality pension services to your mobile and non-mobile employees with the help of our market leading third party providers.
We understand that the legislative context is changing in Estonia and we are grateful that TalTech is exploring different possibilities that will contribute to your employees' retirement goals. We are happy to prepare a business case for TalTech to quantify the budget needed for setting up RESAVER for the university.
Please let us know if you would like to discuss this proposal more in-depth.


Sincerely,
Indi Seehra
Acting chair of RESAVER Consortium and Director of Human Resources at LSE
13 January, 2020

Allikas: Raha.geenius.ee

Riigikohtu ette jõudis kohtuasi, kus töötaja nõudis kollektiivlepingule tuginedes suuremat töötasu, kui tema töölepingus kirjas oli. Tema tööandja polnud lepingu sõlminud ühingu liige.

Kohus otustas, et seadus ei võimalda laiendada tööandja nõusolekuta firmale kollektiivlepingut, mille sõlminud ühingu liige tööandja pole. Kollektiivlepingust tulenevate kohustuste panemine tööandjale on võimalik üksnes siis, kui tööandja on andnud nõusoleku.

Palgavahe mitusada eurot
Töötaja, kellest jutt käib, töötas bussijuhina firmas Temptrans. 2018. aastal, kui vaidlus alguse sai, pöördus ta esiti töövaidluskomisjoni poole. Argument oli lihtne: tema palk on 505 eurot kuus, ent autoettevõtete liidu ja Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu kollektiivleping näeb ette kõrgema tasu.

Nimelt pidanuks kollektiivlepingu järgi palk olema 1. jaanuarist 2017 vähemalt 835 eurot ning 1. jaanuarist vähemalt 895 eurot kuus. Töötaja ütles oma töölepingu üles, ent nõudis, et talle makstaks hüvitist summas, mis võtaks arvesse ka kollektiivlepingu kõrgemat töötasu.

Bussifirma aga leidis omakorda, et töötaja ei saa nõuda töötasu kollektiivlepingu alusel, kuna tööandja ei ole kollektiivlepinguga liitunud. Seega vaidlesid pooled selle üle, kas töötaja võib nõuda töötasu kollektiivlepingu alusel, mida tööandja ei ole sõlminud.

Maa- ja ringkonnakohus rahuldasid töötaja töötasunõude. Nii jõudiski asi riigikohtusse, mis tegi vastupidise otsuse.

Tööandjale niisama kohustusi ei teki
Riigikohus selgitas otsusel, et tööandjal on kohustus maksta töötajale töötasu kokkulepitud tingimustel. Töötasu võib olla lepitud kokku töölepingus või tuleneda kollektiivlepingust.

Küll aga ei võimalda seadus kõrgeima kohtu hinnangul ilma tööandja nõusolekuta laiendada temale kollektiivlepingut, mille sõlminud ühingu või liidu liige ta ei ole.

Kollektiivlepingu seaduse järgi võib tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud kollektiivlepingut laiendada poolte kokkuleppel muuhulgas palgatingimuste osas.

Seadus ei anna aga kollektiivlepingu sõlminud isikutele õigust tekitada sama lepinguga kohustusi tööandjale, kes ei ole kollektiivlepingu pooleks ega kuulu ka kollektiivlepingu sõlminud tööandjate ühingusse või liitu.

Kollektiivlepingu tingimuste laiendamine ja kohustuste panemine on võimalik üksnes juhul, kui tööandja on andnud selleks nõusoleku, nentis kohus.

Trustee of employees

Aleksander Kilk, School of Engineering
Andres TrikkelSchool of Engineering
Andres UdalSchool of Information Technologies
Arvo Mere, School of Science
Frederick Rang, School of Information Technologies
Jana-Ines Saidla, School of Engineering
Kati Roosalu, School of Engineering
Lembit Kurik, School of Science
Maie Pihlakas, Library
Marek Vilipuu, School of Science
Marina KritševskajaSchool of Engineering
Oliver JärvikSchool of Engineering
Pille Kalev, Certification Center of TalTech
Tauno OttoSchool of Engineering

Become a member of the Academic Professionals Union

Why join an Academic Professionals Union?

 • You will always have immediate advice and assistance for all academic problems and more secure working hours here at the university, in Estonia, and abroad;  
 • At the university, you are protected as a member of the AAL by the Collective Agreement and, in the event of an employment dispute, also by legal aid;
 • When working abroad in an academic position, your working conditions are much better compared to the situation if you are not a member of AAL;
 • AAL membership fee is 1% of your monthly salary, a large part of which comes back through various benefits and joint events.

Application for joining the Academic Professionals Union (digitally signed application should be sent to:  ametiliit@taltech.ee

Liitu Ametiliiduga

Benefits for Academic Professionals Union members

We offer various discounts and benefits to the members of the Academic Professionals Union:

 • Additional sickness allowance on application per sick day (new aid rates under review);
 • Extraordinary material support (once a year);
 • Traditional free Christmas party and Christmas packages for children and grandchildren up to 13 years old;
 • Annual Discount joint tours to places of interest in Estonia;   
 • Grants for other children's events (sports and summer camps);
 • Grants to sporting events for adults (university professors, researchers, and other staff members);
 • Possibility to use Academic Professionals Union multimedia devices;
 • Possibility to use a holiday house in Emmaste, Hiiumaa;

More information from the Academic Professionals Union office in room U05-104 or by e-mail.

References

Universitas Federation of the Estonian Universities, Institutions of Science, Research and Developmen

EAKL Estonian Trade Union Confederation

EI Education International

ETUCE European Trade Union Committee for Education

Higher Education

 

Communication with TalTech management

Contact

Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
Room: U05-104
Phone: 620 3617
e-mail: ametiliit@taltech.ee
Register code: 80070167
Bank account: EE891010022078470009
SEB bank

Academic Calendar

2021

20 August

first day to submit  the autumn semester’s individual study plan

23 August

beginning of the academic year
deadline for submission of applications for vacant student places

23 – 29 August

pre-week of the autumn semester

27 August

opening ceremonies

30 August

beginning of the autumn semester

6 September

deadline for submission of the semester’s individual study plan and an application for academic leave at one’s own request

8 September

deadline for cancellation of students’ declarations for registration to a course by the lecturer

17 September

university’s anniversary, award of doctoral degrees

20 September

deadline for submission of an action plan for PhD students

24 October

end of the study period (quarter)

13 December

deadline for submission of applications for defence

19 December

end of the period of classroom sessions of the autumn semester

24 December – 1 January

Christmas holiday

2022

5 January

approval of the applications for defence by the supervisor

10 January

first day to submit  the spring semester’s individual study plan

17 January

deadline for submission of applications for vacant student places

19 January

deadline for taking the autumn semester’s examinations

22 January

end of the autumn semester

24 January

beginning of the spring semester

31 January

deadline for submission of the spring semester’s individual study plan and an application for academic leave at one’s own request

2 February

deadline for cancellation of students’ declarations for registration to a course by the lecturer

20 March

end of the study period (quarter)

9 May

deadline for submission of applications for defence

15 May

end of the period of classroom sessions of the spring semester

23 May

approval of the applications for defence by the supervisor

30 May

deadline for defence of graduation theses by graduates of joint Master’s study programmes

3 June

deadline for defence of graduation theses by graduates of Master’s studies

8 June

deadline for taking the spring semester’s examinations

9 June

deadline for defence of graduation thesis for graduates of the first level of education and deadline for taking the Bachelor’s examination

12 June

end of the spring semester

17 June

deadline for attestation of PhD students

16 – 29 June

period of graduation ceremonies

29 June

end of the academic year

calculation of the study load of students for the next academic year based on the study results of the previous academic year