Tallinna Tehnikaülikool

Digimuutused ettevõttes

Magistrikava on sündinud TalTechi IT teaduskonna ja majandusteaduskonna koostöös: ühelt poolt globaalsete IT-trendide, -tehnoloogiate ja andmetöötluse ained ja teisalt ärimudelite majandusaine, ikka digitehnoloogiate vinklis. Digitaalse kliendisuhte ja tootestamise ained annavad võimaluse valida teenuste või tootmise rõhuasetuste vahel, mida magistrant saab meelepärase vabaainega veelgi täiendada. Õppekava laiapõhjalisust aitab tasakaalustada kolmandikuna magistrieksamist arvestatav kogu stuudiumi läbiv kirjalik analüüsitöö, mille käigus magistrant seob iga aine sisu individuaalselt oma ettevõtte või tegevusvaldkonna teemadega. 

ProgrammijuhtKristjan Rebane
Programmijuhi abiPiret Plaks

Õppekava kood: IADM

Teated

 • Õppetöö toimub poolsemestrite kaupa, st nii sügis- kui kevadsemestri ained kestavad kõige rohkem kaks kuud semestri esimeses või teises pooles.
 • Õppetöö toimub igal nädalal või üle nädala neljapäeva-reede pealelõunastel ja õhtustel aegadel ning laupäeva ennelõunastel aegadel.

Õppeained

Ainekood Õppeaine nimetus Link ÕIS-i
Kohustuslikud ained
ICM0003 Maailma- ja tehnoloogiatrendid ÕIS
MMO5630 Ärimudeli innovatsioon ÕIS
ITB1323 Ettevõtte äriarhitektuur ÕIS
ITO8010 Sissejuhatus andmeanalüüsi ÕIS
ITO8020 Tarkvaratehnoloogiad ÕIS
Valikained (üks neljast)
EMT8600 Samaaegne tootearendus ÕIS
MMM5440 Digitaalne kliendisuhe ja turundus ÕIS
MMK5310 Muudatuste juhtimine ÕIS
MMM5470 Teenusedisain ÕIS

Siit leiad 2022/2023 sügissemestri tunniplaani

IADM A rühm
IADM B rühm

MOODLE link

Õppeainete videotutvustused:

Magistrieksam

  Magistrieksami sisu on magistrikursuse käigus omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine ning kontroll kahes osas: terviklik kirjalik töö stuudiumi käigus läbitud kõigi ainete sisu seostamisel tudengi tegevusvaldkonna või ettevõttega ning kirjalik eksamitöö õppekava kõigis kohustuslikes ja valikainetes omandatud teadmiste kohta.

  Kontaktid

  Vastuvõtuajad

  Vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga:

  Õppeaine nimetus Õppejõud E-mail
  Sissejuhatus andmeanalüüsi Kristian Allikmaa kristian@datafruit.ee
  Ettevõtte äriarhitektuur Andres Kütt andres.kytt@gmail.com
  Maailma- ja tehnoloogiatrendid Kristjan Port kport@tlu.ee
  Ärimudeli innovatsioon Juko-Mart Kõlar jukomart@gmail.com
  Tarkvaratehnoloogiad Jaak Tepandi jaak.tepandi@taltech.ee
  Digitaalne kliendisuhe ja turundus Iivi Riivits-Arkonsuo iivi.riivits@taltech.ee
  Samaaegne tootearendus Kaimo Sonk kaimo.sonk@taltech.ee
  Muudatuste juhtimine Merle Ojasoo merle.ojasoo@taltech.ee
  Teenusedisain Jana Kukk jana.kukk@taltech.ee

  Programminõukoda

  • Seth Lackman - Fujitsu Estonia AS, tegevdirektor, nõukoja esimees;
  • Mari Avarmaa - TalTech ärikorralduse instituut, direktor;
  • Andri Haran - Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu osakonna tööstusvaldkonna juht;
  • Jane Juhanson - IADM vilistlane; 
  • Märt Mathisen - Cleveron Mobility projektijuht, IADM vilistlane;
  • Agnes Roos - Eesti Energia AS, juhatuse liige (kliendikogemuse ning äri- ja infotehnoloogia valdkonnad);
  • Jaak Tepandi - TalTech tarkvarateaduste instituut, emeriitprofessor;
  • Ave Pill - IADM tudeng.