Site logo

Ärindus

TalTechis ärindust õppides on esimesel kohal äritegevusest „suure pildi“ loomine, mis võimaldab maailma näha ettevõtja pilguga – märgata uusi ärivõimalusi, neid realiseerida ning leida uusi innovatiivseid võimalusi suurema väärtuse loomiseks.

TalTechi majandusteaduskonna õppetöös on õpikuteooria ja äripraktika tihedalt läbi põimunud. Ärinduse teise kursuse keskel pärast alusteemade omandamist valib iga üliõpilane ühe viiest peaeriala suunast: ärirahandus, juhtimine, turundus, majandusarvestus ja logistika. Peaeriala roll on täpsemalt keskenduda valdkonnale, millega seoses näed kõige tõenäolisemalt oma tulevast karjääri.

 • Ärirahanduses õpid, kuidas panna äri rahanduse keelde. Sulle saavad selgeks finantsanalüüsi ja -juhtimisepõhimõtted. Tutvud finantseerimise, investeeringute, rahavoogude ja riskide juhtimise kõige põhimõttelisemate seisukohtadega ning õpid, kuidas neid praktikas rakendada.

 • Juhtimise peaerialal süvened personalijuhtimise, projektijuhtimise ja organisatsiooni toimimise mõistmise ja arendamise temaatikasse. Sul on võimalus arendada oma isiklikku juhtimisoskust, probleemide lahendamist
  ning meeskonna motiveerimistehnikaid.

 • Turunduses süvened turundusse kui ühte ettevõtte põhiprotsessi ja konkurentsieelise tõstmise vahendisse ning õpid seda terviklikult kavandama. Eriained on turundusuuringud, turunduskommunikatsioon, äriturundusja turunduse juhtimine. Tähtsal kohal on äritegevuses vajalike suhtlemis- ja meeskonnatöö oskuste arendamine.

 • Majandusarvestus digiajastul peaerialal õpid, milliseid finantsandmeid milliste meetoditega töödelda ning kuidas tulemused kokku võtta ja aruannete vormi viia. Selgeks saab ka seonduvad juriidilised nõuded ja põhimõtted. Tutvud ka juhtimis- ja kuluarvestuse alustega ja õpid tundma finantsnäitajate rolli.

 • Logistika peaerialal süvened logistika kavandamisse ja korraldusse ja seda nii vahetu transpordi kui laonduse, ostutegevuse, tootmiskorralduse, erinevate logistikatehnoloogiate ja infolahenduste kui ka transpordiökonoomika vaatenurgast.

Tüüpõpingukava trükiversioon 

Ainekood Õppeaine nimetus EAP
 
1. semester
Kohustuslikud ained
TEM0320 Majandusmatemaatika 6.00
TET0010 Mikroökonoomika I 6.00
IDK1615 Andmetöötlus 6.00
MMO3010 Juhtimine ja eestvedamine 6.00
TMM0100 Turundus 6.00
 Valikained
MMS3010 Majandussotsioloogia 6.00
TSK0326 Majandusalane inglise keel I 6.00
 
  2. semester 
Kohustuslikud ained
TES0020 Statistika 6.00
TET0020 Makroökonoomika I 6.00
MMT3010 Töökeskkond ja ergonoomika 6.00
MMK3010 Ärilogistika ja varude juhtimine 6.00
MMA3010 Finantsarvestuse alused 6.00
Valikained
MMP3010 Kriitiline mõtlemine ja esinemisoskus 6.00
 
3. semester
Kohustuslikud ained
TME0070 Keskkonna ja säästva arengu ökonoomika 6.00
MMS3040 Äriuuringute alused 6.00
MMJ3010 Ettevõtluse alused 6.00
TER0440 Rahanduse alused 6.00
MOE5070 Äriõiguse alused 6.00
 Valikained
TMM0430 Ärisuhtlus inglise keeles 3.00
 
4. semester
Peaeriala: ÄRIRAHANDUS
Kohustuslikud ained
TAF0080 Finantsarvestus finantsjuhile 6.00
TER0550 Raha, finantsinstitutsioonid ja turud 6.00
Valikained
TMK2080 Projektijuhtimine 6.00
TMO0040 Organisatsioonikäitumine 6.00
MMA3040 Äritarkvara ja arvestuse infosüsteemid 6.00

MMK3050

Arengutrendid majanduses 6.00
IDU1606 Sissejuhatus andmebaasidesse 6.00
MMA3020  Maksundus 6.00
Peaeriala: ETTEVÕTLUS JA JUHTIMINE
Kohustuslikud ained
TMK2080 Projektijuhtimine 6.00
TMO0040 Organisatsioonikäitumine 6.00
Valikained
MMK3050 Arengutrendid majanduses 6.00 
MMA3020 Maksundus 6.00
TMM2420 Turunduse juhtimine 6.00
MMK3020 Ostujuhtimine 6.00
TER0550 Raha, finantsinstitutsioonid ja turud 6.00
MMA3040 Äritarkvara ja arvestuse infosüsteemid 6.00
Peaeriala: TURUNDUS
Kohustuslikud ained
TMM2420 Turunduse juhtimine 6.00
TMM0480 Äriturundus 6.00
Valikained
TMK2080 Projektijuhtimine 6.00
TMO0040 Organisatsioonikäitumine 6.00
MMA3040 Äritarkvara ja arvestuse infosüsteemid 6.00
MMK3050 Arengutrendid majanduses 6.00
MMA3020 Maksundus 6.00
MMK3020 Ostujuhtimine 6.00
Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS DIGIAJASTUL
Kohustuslikud ained 
MMA3020 Maksundus 6.00
MMA3040  Äritarkvara ja arvestuse infosüsteemid 6.00
Valikained
MMK3020 Ostujuhtimine 6.00
MMK3050 Arengutrendid majanduses   6.00
TMK2080 Projektijuhtimine 6.00
TMO0040 Organisatsioonikäitumine 6.00
TER0550  Raha, finantsinstitutsioonid ja turud 6.00
IDU1606 Sissejuhatus andmebaasidesse 6.00
Peaeriala: LOGISTIKA JA TARNEAHEL
Kohustuslikud ained
MEL0020 Transport ja ekspedeerimine 6.00
MMK3020 Ostujuhtimine 6.00
Valikained
MMK3050 Arengutrendid majanduses 6.00
MMA3020 Maksundus 6.00
TMO0040 Organisatsioonikäitumine 6.00
TMK2080 Projektijuhtimine 6.00
TMM0480 Äriturundus 6.00
MMA3040 Äritarkvara ja arvestuse infosüsteemid 6.00
 
5. semester
Peaeriala: ÄRIRAHANDUS
Kohustuslikud ained
MMJ3030 Rahvusvaheline äri ja eetika 6.00
TXX099P Praktika 6.00
TER0560 Finantsjuhtimine 6.00
TES0040 Ökonomeetria 6.00
Valikained
NSO0160 Füüsika mittefüüsikutele 3.00
MMA3030 Juhtimisarvestus 6.00
TMJ0190 Start-up ettevõtlus 6.00
Peaeriala: ETTEVÕTLUS JA JUHTIMINE
Kohustuslikud ained
MMJ3030  Rahvusvaheline äri ja eetika 6.00
TXX099P  Praktika 6.00
TMO0160 Personalijuhtimine 6.00
TMJ0190  Start-up ettevõtlus 6.00
Valikained
NSO0160 Füüsika mittefüüsikutele 3.00
TER0560 Finantsjuhtimine 6.00
MMA3030 Juhtimisarvestus 6.00
MMK3030 Tootmise ja teeninduse juhtimine 6.00
Peaeriala: TURUNDUS
Kohustuslikud ained
MMJ3030 Rahvusvaheline äri ja eetika 6.00
TXX099P Praktika 6.00
MMM3010 E-turundus 6.00
TMM2460 Turunduskommunikatsioon I 6.00
Valikained
NSO0160 Füüsika mittefüüsikutele 3.00
TAK0010 Juhtimisarvestus 6.00
TMJ0190 Start-up ettevõtlus 6.00
MMK3030 Tootmise ja teeninduse juhtimine 6.00
 Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS DIGIAJASTUL
 Kohustuslikud ained
MMJ3030 Rahvusvaheline äri ja eetika 6.00
TXX099P Praktika 6.00
TAK0010 Juhtimisarvestus 6.00
MMA3050 Finantsarvestuse keskkursus I 6.00
MMA3060 Finantsarvestuse keskkursus II 6.00 
 Valikained
NSO0160 Füüsika mittefüüsikutele 3.00
TER0560 Finantsjuhtimine 6.00
TMJ0190 Start-up ettevõtlus 6.00
 Peaeriala: LOGISTIKA JA TARNEAHEL
 Kohustuslikud ained
MMJ3030 Rahvusvaheline äri ja eetika 6.00
TXX099P Praktika 6.00
MEL0030 Logistika tehnoloogiad 6.00
MMK3030 Tootmise ja teeninduse juhtimine 6.00
 Valikained
NSO0160 Füüsika mittefüüsikutele  3.00
MMA3030 Juhtimisarvestus 6.00
TER0560 Finantsjuhtimine  6.00
TMJ0190 Start-up ettevõtlus 6.00
 
 6. semester
 Peaeriala: ÄRIRAHANDUS
 Kohustuslikud ained
TER0570 Finantsmodelleerimine 6.00
 Valikained
YTD0017 Teaduspõhise tervisekäitumise alused 3.00
MMA3080 Ärianalüütika alused 6.00
MMJ3020 Loovus ja innovatsioon 6.00
MMA3070 Kuluarvestus 6.00
MMJ5250 Ettevõtte loomine 6.00
MMO3020 Tulemusjuhtimine ja tasustamine 6.00
 Peaeriala:  ETTEVÕTLUS JA JUHTIMINE
 Kohustuslikud ained
MMJ3020 Loovus ja innovatsioon 6.00
 Valikained
YTD0017 Teaduspõhise tervisekäitumise alused 3.00
MMA3080 Ärianalüütika alused 6.00
MMK3040 Logistikaettevõtte juhtimine 6.00
MMJ5250 Ettevõtte loomine 6.00
MMO3020 Tulemusjuhtimine ja tasustamine 6.00
 Peaeriala: TURUNDUS
 Kohustuslikud ained
TMM0410 Turundusuuring I 6.00
 Valikained
YTD0017 Teaduspõhise tervisekäitumise alused 3.00
MMA3080 Ärianalüütika alused 6.00
MMO3020 Tulemusjuhtimine ja tasustamine 6.00
MMJ5250 Ettevõtte loomine 6.00
MMJ3020 Loovus ja innovatsioon 6.00
 Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS DIGIAJASTUL 
 Kohustuslikud ained
MMA3080  Ärianalüütika alused 6.00
 Valikained
YTD0017 Teaduspõhise tervisekäitumise alused 3.00
MMO3020 Tulemusjuhtimine ja tasustamine 6.00
MMA3070 Kuluarvestus 6.00
TER0570 Finantsmodelleerimine 6.00
MMJ3020 Loovus ja innovatsioon 6.00
MMJ5250 Ettevõtte loomine 6.00
 Peaeriala: LOGISTIKA JA TARNEAHEL
 Kohustuslikud ained
MMK3040 Logistikaettevõtte juhtimine 6.00
 Valikained
YTD0017 Teaduspõhise tervisekäitumise alused 3.00
MMO3020 Tulemusjuhtimine ja tasustamine 6.00
MMJ3020 Loovus ja innovatsioon 6.00
MMA3080 Ärianalüütika alused 6.00
MMJ5250 Ettevõtte loomine 6.00

Tüüpõpingukava trükiversioon 

Ainekood Õppeaine nimetus EAP
3. semester
Kohustuslikud ained
 TER0440  Rahanduse alused  6.00
 TME0070  Keskkonna ja säästva arengu ökonoomika  6.00
 TMM0100  Turundus  6.00
 TAF0055  Maksundus  3.00
 TMM0430  Ärisuhtlus inglise keeles  3.00
 TMO0150  Äriuuringute alused  6.00
 Valikained
 NSO0160  Füüsika mittefüüsikutele  3.00
 
4. semester
Peaeriala: ÄRIRAHANDUS
Kohustuslikud ained
 TAF0080  Finantsarvestus finantsjuhile  6.00
 TER0550  Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  6.00
 TMJ0140  Ettevõtluse alused  6.00
Valikained
 TMJ0220  Tarneahela protsessid  6.00
 TMK2080  Projektijuhtimine  3.00
 TMO0040  Organisatsioonikäitumine  6.00
 YTD0017  Teaduspõhise tervisekäitumise alused  3.00
Peaeriala: JUHTIMINE
Kohustuslikud ained
 TER0550  Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  6.00
 TMO0040  Organisatsioonikäitumine  6.00
 TMJ0140  Ettevõtluse alused  6.00
Valikained
 TMJ0220  Tarneahela protsessid  6.00 
 TMK2080  Projektijuhtimine  3.00
 YTD0017  Teaduspõhise tervisekäitumise alused  3.00
Peaeriala: TURUNDUS
Kohustuslikud ained
 TER0550  Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  6.00
 TMM0480  Äriturundus  6.00
 TMM0580  Turunduskommunikatsioon I  6.00
 TMJ0140  Ettevõtluse alused  6.00
Valikained
 TMJ0220  Tarneahela protsessid  6.00
 TMK2080  Projektijuhtimine  3.00
 TMO0040  Organisatsioonikäitumine  6.00
 YTD0017  Teaduspõhise tervisekäitumise alused  3.00
Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS
Kohustuslikud ained 
 TAF0071  Finantsarvestuse keskkursus I  6.00
 TER0550  Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  6.00
 TMJ0140  Ettevõtluse alused  6.00
Valikained
 TMJ0220  Tarneahela protsessid  6.00
 TMK2080  Projektijuhtimine  3.00
 TMO0040  Organisatsioonikäitumine  6.00
 YTD0017  Teaduspõhise tervisekäitumise alused  3.00
Peaeriala: LOGISTIKA
Kohustuslikud ained
 MEL0020  Transport ja ekspedeerimine  6.00
 TER0550  Raha, finantsinstitutsioonid ja turud  6.00
 TMJ0220  Tarneahela protsessid  6.00
 TMJ0140  Ettevõtluse alused  6.00
Valikained
 TMK2080  Projektijuhtimine  3.00
 TMO0040  Organisatsioonikäitumine  6.00
 YTD0017  Teaduspõhise tervisekäitumise alused  3.00
 
5. semester
Peaeriala: ÄRIRAHANDUS
Kohustuslikud ained
 TER0560  Finantsjuhtimine  6.00
 TES0040  Ökonomeetria  6.00
 TMJ0210  Rahvusvaheline äritegevus  3.00
Valikained
 IDU1603  Sissejuhatus infosüsteemidesse  6.00
 TAK0010  Juhtimisarvestus  6.00
 TMT0240  Risk ja ohutus logistikas  3.00
 TMJ0190  Start-up ettevõtlus  6.00
 TAF0075  Arvestuse infosüsteemide alused  3.00
Peaeriala: JUHTIMINE
Kohustuslikud ained
 TAK0010  Juhtimisarvestus  6.00
 TMO0160  Personalijuhtimine  6.00
 TMJ0210  Rahvusvaheline äritegevus  3.00
Valikained
 IDU1603  Sissejuhatus infosüsteemidesse  6.00
 TER0560  Finantsjuhtimine  6.00
 TMM2420  Turunduse juhtimine  6.00
 TMT0240  Risk ja ohutus logistikas  3.00
 TMJ0190  Start-up ettevõtlus  6.00
 TAF0075  Arvestuse infosüsteemide alused  3.00
Peaeriala: TURUNDUS
Kohustuslikud ained
 TMM2420  Turunduse juhtimine  6.00
 TMJ0210  Rahvusvaheline äritegevus  3.00
Valikained
 IDU1603  Sissejuhatus infosüsteemidesse  6.00
 TAK0010  Juhtimisarvestus  6.00
 TMT0240  Risk ja ohutus logistikas  3.00
 TMJ0190  Start-up ettevõtlus  6.00
 TAF0075  Arvestuse infosüsteemide alused  3.00
 TER0560  Finantsjuhtimine  6.00
 Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS
 Kohustuslikud ained
 TAF0072  Finantsarvestuse keskkursus II  6.00
 TAK0010  Juhtimisarvestus  6.00
 TMJ0210  Rahvusvaheline äritegevus  3.00
 Valikained
 IDU1603  Sissejuhatus infosüsteemidesse  6.00
 TER0560  Finantsjuhtimine  6.00
 TMT0240  Risk ja ohutus logistikas  3.00
 TMJ0190  Start-up ettevõtlus  6.00
 TAF0075  Arvestuse infosüsteemide alused  3.00
 Peaeriala: LOGISTIKA
 Kohustuslikud ained
 MEL0030  Logistika tehnoloogiad  6.00
 TMJ0210  Rahvusvaheline äritegevus  3.00
 Valikained
 IDU1603  Sissejuhatus infosüsteemidesse  6.00
 TAK0010  Juhtimisarvestus  6.00
 TES0040  Ökonomeetria  6.00
 TMT0240  Risk ja ohutus logistikas  3.00
 TMJ0190  Start-up ettevõtlus  6.00
 TAF0075  Arvestuse infosüsteemide alused  3.00
 
 6. semester
 Peaeriala: ÄRIRAHANDUS
 Kohustuslikud ained
 TER0570  Finantsmodelleerimine  6.00
 TXX099P  Tööpraktika  6.00
 Valikained
 TAK0050  Kuluarvestus  6.00
 TMO0300  Töökorraldus ja tasustamine  6.00
 Peaeriala: JUHTIMINE
 Kohustuslikud ained
 TMO0270  Organisatsiooni ja juhtimise diagnostika  6.00
 TXX099P  Tööpraktika  6.00
 Valikained
 TAK0050  Kuluarvestus  6.00
 TMO0300  Töökorraldus ja tasustamine  6.00
 Peaeriala: TURUNDUS
 Kohustuslikud ained
 TMM0410  Turundusuuring I  6.00
 TXX099P  Tööpraktika  6.00
 Valikained
 TMO0300  Töökorraldus ja tasustamine  6.00
 Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS
 Kohustuslikud ained
 TAK0050  Kuluarvestus  6.00
 TXX099P  Tööpraktika  6.00
 Valikained
 TER0570  Finantsmodelleerimine  6.00
 TMO0300  Töökorraldus ja tasustamine  6.00
 Peaeriala: LOGISTIKA
 Kohustuslikud ained
 MEL0040  Transpordi planeerimine ja -ökonoomika  6.00
 TXX099P  Tööpraktika  6.00
 Valikained
 TMM0410  Turundusuuring I  6.00
 TMO0300  Töökorraldus ja tasustamine  6.00

Enne praktika sooritamist peab üliõpilane kohtuma praktika kuraatoriga, et arutada praktika eesmärke ja määrata praktika üldteema, mis on seotud peaeriala või eeldatava lõputööga.

Praktika kuraatorid:

Praktikat ei deklareerita, vaid see arvestatakse avalduse kaudu (avaldus ÕIS-is: Dokumendid-minu avaldused-...), mille kinnitab praktika kuraator.

Üliõpilane võtab teaduskonna kodulehelt praktika sooritamiseks järgnevad dokumendid

 • praktika hinnanguvormi (vastavalt peaerialale);

 • praktika juhend (vastavalt peaerialale);

 • praktika leping (kui tööandja nõuab).

Majandusteaduskond, üliõpilane ja tööandja võivad vajadusel sõlmida praktikalepingu, kuid see ei ole kohustuslik. TalTechi poolt allkirjastab lepingu peaerialaga seotud instituudi direktor.

Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane peale praktika läbimist oma eriala praktika juhendajale vormikohase avalduse (ÕISis), praktika hinnanguvormi ja praktikaaruande.

TABB02/09 kavaversiooni praktika

TABB02/17 ja TABB02/19 kavaversiooni praktika

Praktika juhend TXX089P 

Praktika juhend kõik peaerialad TXX099P

Praktika hinnanguvorm TXX089P

Praktika hinnanguvorm kõik peaerialad TXX099P

 

Praktikaleping 2019/2020 
 

Mõningaid praktikavõimalusi:

Turunduse peaerialal

 • Aruanne ja hinnanguvorm peavad olema esitatud ÕIS-is hiljemalt 04. detsembriks 2020.
 • Praktika aruannete kaitsmine toimub e-posti vahendusel. Praktika kuraatorid saadavad hiljemalt 14.12.2020 tagasiside ja/või personaalsed küsimused aruannete kohta üliõpilase ÕISis olevale e-posti aadressile,vastamise tähtajaga.

Juhtimise / Ettevõtlus ja juhtimise peaerialal

 • Praktikaarvestuse avaldus, korrektselt vormistatud praktikaaruanne ja vormikohaselt vormistatud ning allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm esitatakse  ÕIS-s hiljemalt  03.detsembriks 2020.
 • Praktikaaruannete kaitsmised toimuvad 10. ja 11. detsembril 2020 algusega kell 13:00 võimalusel auditooriumis või selle puudumisel MS Teams või Moodles BBB (täpsustub detsembri alguses). Tudengeid teavitatakse pärast aruande esitamist.
 • Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (7-10 minutit, PowerPoint). 

Ärirahanduse peaerialal

 • Praktika aruannete kaitsmine toimub __ detsembril 2020 algusega kell ___ - _____ (täiendamisel).
 • Kaitsmisele on vajalik ...... (täiendamisel).
 • Praktika kaitsmine toimub esitluse vormis (kuni 8 minutit, PowerPoint)
 • Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 04. detsembriks 2020 praktikaarvestuse avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.

Majandusarvestus/Majandusarvestus digiajastul  peaerialal

 • Praktika kaitsmine toimub 18. detsembril 2020 kell 14:30 - 17:30 ruumis SOC-315
 • Kaitsmisele on vajalik eelnev registreerimine kuni 15.12.2020, kella 17.00-ni e-posti aadressil kaidi.kallaste@taltech.ee
 • Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 04. detsembriks 2020 praktikaarvestuse avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.
 • Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (kuni 10 minutit, PowerPoint). 

 

Logistika/Logistika ja tarneahela peaerialal

Praktika kaitsmine toimub 10. detsembril 2020 ajavahemikul 10:00-13:00 ja 14. detsembril 2020 ajavahemikul 10:00-13:00 Kaitsmised toimuvad mõlemal päeval auditooriumis SOC-220, selle võimaluse puudumisel Zoomi keskkonnas.

Kaitsmisele on vajalik eelnev registreerimine kuni 01.detsember 2020.
Kaitsmisele registreerimine: kaitsmisele registreerimine

 • Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 04. detsembriks 2020  praktikaarvestuse avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.
 • Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (kuni 10 minutit, PowerPoint)
 • Esitlus saata hiljemalt 04. detsembriks 2020 e-posti aadressile kai-katrin.parktal@taltech.ee .

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Ärindus

TalTechis ärindust õppides on esimesel kohal äritegevusest „suure pildi“ loomine, mis võimaldab maailma näha ettevõtja pilguga – märgata uusi ärivõimalusi, neid realiseerida ning leida uusi innovatiivseid võimalusi suurema väärtuse loomiseks.

TalTechi majandusteaduskonna õppetöös on õpikuteooria ja äripraktika tihedalt läbi põimunud. Ärinduse teise kursuse keskel pärast alusteemade omandamist valib iga üliõpilane ühe viiest peaeriala suunast: ärirahandus, juhtimine, turundus, majandusarvestus ja logistika. Peaeriala roll on täpsemalt keskenduda valdkonnale, millega seoses näed kõige tõenäolisemalt oma tulevast karjääri.

Oluline info

ÕPPEKAVA

 • Õppe tase: Bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Instituut: Ärikorralduse ja majandusanalüüsi ning rahanduse
 • Õppekava: 180 EAP

ÕPPEKORRALDUS

 • Keel ja vorm: Eesti keel, päevaõpe
 • Koormus: Täiskoormusega tasuta, osakoormusega tasuline
 • Vastuvõtt: 01.12.19 – 07.07.20 kell 12.00
 • Dokumentide esitamine: XXX

Sisseastumine

TINGIMUSED

RIIGIEKSAMID

 1. Lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
 2. Eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

LÄVEND

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 60 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti.

 

Sisseastumine

 

Küsi lisa

VASTUVÕTU PEASPETSIALIST

Oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

TalTech logo


620 3504
vastuvott@taltech.ee

PROGRAMMIJUHT

Oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

 


Tarvo Niine
620 3966
tarvo.niine@taltech.ee

ÕPPEKONSULTANT

Oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Ivika Vilt


Ivika Vilt
620 3941
ivika.vilt@taltech.ee