Site logo

Ärirahandus ja majandusarvestus

Õppekaval õppides on võimalik valida kahe peaeriala vahel:

 • Majandusarvestus

 • Ärirahandus

Õppekava kood: TARM02
Versiooni kood: TARM02/18
Õppekava nimetus: Ärirahandus ja majandusarvestus
Kehtib alates 2018/2019 õppeaasta vastuvõtust

Õppekava trükiversioon

Õppeainete jaotus semestriti:

Ainekood

Õppeaine nimetus

EAP

 Peaeriala: ÄRIRAHANDUS

1. semester

Kohustuslikud ained

 TAF1110

 Finantsarvestuse süvakursus

 6.00

 MMA5070

 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

 6.00

 TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

 MEM5240

 Finantsökonomeetria

 6.00

 MEF5040

 Ettevõtte rahanduse süvakursus

 6.00

Kokku: 30.00

Valikained

 IDU0320

 Äriinfosüsteemid

 6.00

Kokku: 6.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MEF5050

 Investeeringute analüüs

 6.00

 MEF5060

 Investeeringute erikursus

 6.00

 TAF1010

 Finantsaruandlus ja -analüüs

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMA5120

 Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon

 6.00

 MEF5080

Riskijuhtimine

 6.00

 Kokku: 12.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MEF5020

 Finantsjuhtimine - Juhtumianalüüs

 6.00

 MEF5030

 Magistriseminar

 6.00

 MEF5070

 Portfellijuhtimine

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMA5060

Finantspettused ja eetika

 6.00

 MMJ5190

Juhtimismäng

 6.00 

 MEC5060

Konkurentsiökonoomika

 6.00

 MMO5450

Strateegiline juhtimine

 6.00

 MEM5210                     Mitmemõõtmeline statistiline analüüs                                                                                                      6.00

Kokku: 30.00

4. semester

Kohustuslikud ained

MEF5520

 Erialapraktika

 6.00

Kokku: 6.00

 

 Peaeriala: MAJANDUSARVESTUS

1. semester

Kohustuslikud ained

TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

MEF5040

 Ettevõtte rahanduse süvakursus

 6.00

MMA5070

Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

 6.00

TAF1110

 Finantsarvestuse süvakursus

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 IDU0320

 Äriinfosüsteemid

 6.00

 MMK5250

Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

Kokku: 12.00

 2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMA5040

 Rahvusvaheline maksundus

 6.00

 MMA5010

 Kontserniarvestus

 6.00

 TAF1010

 Finantsaruandlus ja -analüüs

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMA5030

 Arvestus ja audit riigiasutustes

 6.00

 MEF5050

Investeeringute analüüs

 6.00

 MMA5120

Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon

 6.00

 Kokku: 18.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MMA5020

 Rahvusvaheline arvestus: teooria ja praktika

 6.00

 MMA5080

 Audiitorkontroll

 6.00

 MMA5050

 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)

 6.00

 MMA5090

Siseaudit

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 MMA5060

Finantspettused ja eetika

 6.00

 MEF5020

Finantsjuhtimine - Juhtumianalüüs

 6.00

Kokku: 12.00

4. semester

Kohustuslikud ained

 MMA5160

 Erialapraktika

 6.00

 Kokku: 6.00

 

Peaeriala: AUDIITORTEGEVUS

1. semester

Kohustuslikud ained

 TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

 MEF5040

 Ettevõtte rahanduse süvakursus

 6.00

 MMA5070

 Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

 6.00

 TAF1110

 Finantsarvestuse süvakursus

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 IDU0320

 Äriinfosüsteemid

 6.00

 MMK5250

Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

Kokku: 12.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMA5100

 Audiitortegevuse alused

 6.00

 TAF1010

 Finantsaruandlus ja -analüüs

 6.00

 MMA5010

 Kontserniarvestus

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMA5030

 Arvestus ja audit riigiasutustes

 6.00

 MMA5120

Rahanduse ja majandusarvestuse alane kommunikatsioon

 6.00

 MMA5040

Rahvusvaheline maksundus

 6.00

 Kokku: 18.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MMA5050

 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus)

 6.00

 MMA5110

 Finantsaruannete audit

 6.00

 MMA5090

 Siseaudit

 6.00

 MMA5060

 Finantspettused ja eetika

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 MMA5020

Rahvusvaheline arvestus: teooria ja praktika

 6.00

 MEF5020

Finantsjuhtimine - Juhtumianalüüs

 6.00

Kokku: 12.00

4. semester

Kohustuslikud ained

 MMA5160

 Erialapraktika

 6.00

 Kokku: 6.00

Magistritööde võimalikud teemad ja juhendajad

Info magistritööde teemade ja juhendajate kohta on kättesaadav Moodles.

Majandusarvestuse ja audiitortegevuse eriala tudengitele kursusel 

MMA5050 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus) õppejõud T. Kadak

https://moodle.taltech.ee/enrol/index.php?id=30987 

Ärirahanduse erialal õppivatele tudengitele kursusel 

MEF5030/MEC5530 Magistriseminar (varem TEX1140/TER1520 Laidroo 2020)

https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=14013

Kuna ülaltoodud kursusele sisenemiseks vajate võtit, siis palun pöörduge õppekonsultant T. Niine poole taimi.niine@taltech.ee

 

Üliõpilastööd

Alates 2014 kaitstud rakenduskõrghariduse, bakalaureuse- ja magistritööd avaldatakse TalTechi raamatukogu digikogus.

Praktikapakkumisi leiate Nõustamiskeskuse Facebooki leheküljelt ja TalTech majandusteaduskonna praktikapakkumiste leheküljelt.  

Audiitortegevuse spetsialiseerumise suunal

 • Praktika kaitsmine toimub  9.detsembril 2020 kell 17:30, auditooriumis SOC-315

 • Kaitsmisele on vajalik eelnev registreerimine kuni 7.detsembrini 2020, kella 17.00-ni e-posti aadressil piret.puskar@taltech.ee

 • Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 4. detsembriks 2020   praktikaarvestuse avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.

 • Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (kuni 10 minutit, PowerPoint).

Ärirahanduse spetsialiseerumise suunal

 • praktika kaitsmine toimub 14.detsembril 2020 alates kella 10:00, auditooriumis SOC-418

 • Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 4. detsembriks 2020   praktikaarvestuse avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.

 • Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (kuni 10 minutit, PowerPoint).

Majandusarvestuse spetsialiseerumise suunal

 • Praktikaaruannete kaitsmine toimub 14.detsembril 2020  algusega kell 16:30, auditooriumis SOC-322

 •   Kaitsmisele on vajalik eelnev registreerimine kuni  11.detsembrini 2020 kella 17.00-ni e-posti aadressil piret.puskar@taltech.ee  

 • Praktika arvestuse saamiseks tuleb ÕIS-is esitada hiljemalt 4. detsembriks 2020     praktikaarvestuse avaldus, vormikohaselt vormistatud ja allkirjastatud praktikakoha juhendaja hinnanguvorm ning praktikaaruanne.

 1. Üliõpilane võtab õppeinfosüsteemist praktika sooritamiseks järgnevad dokumendid:

 • praktika juhend vastavalt ainekoodile

 • praktikakoha juhendaja hinnanguvorm

 • praktika leping (kui tööandja nõuab)

 1. Praktikat ei deklareerita, vaid selle saab arvestatud avalduse kaudu (avaldus ÕIS-is), mille kinnitab praktika kuraator.

 2. Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane, vajadusel abistab koha leidmisel eriala praktika kuraator, TTÜ karjääriteenistus või välispraktika korral rahvusvaheliste suhete osakond.

 3. Osapooled (ülikool, üliõpilane ja tööandja) võivad sõlmida praktikalepingu, kuid see ei ole kohustuslik.Tallinna Tehnikaülikooli poolt allkirjastab lepingu peaerialaga seotud instituudi direktor.

 4. Enne praktika sooritamist kohtub üliõpilane praktika kuraatoriga, et arutada praktika eesmärke ja määrata täiendav teema, mis on seotud peaeriala või eeldatava lõputööga.

Praktika kuraatorid on:

 

Täpne info kuupäevade ja kellaaegade kohta:

Majandusarvestuse ja audiitortegevuse eriala tudengitele kursusel 

MMA5050 Magistriseminar (majandusarvestus, audiitortegevus) õppejõud T.Kadak

https://moodle.taltech.ee/enrol/index.php?id=30987 

Ärirahanduse erialal õppivatele tudengitele kursusel 

MEF5030/MEC5530 Magistriseminar (varem TEX1140/TER1520 Laidroo 2020)

 

https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=14013

Lõputöid võetakse vastu vastavas instituudis, kus toimub kaitsmine:

Ärikorralduse instituut

- ruum SOC-385. Kontakt: Piret Puskar, tel 620 4005, e-post: piret.puskar@taltech.ee
(Majandusarvestus, Audiitortegevus)

Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
- ruum SOC-488. Kontakt: Mari Ellermaa, tel 620 4057, e-post: mari.ellermaa@taltech.ee 
(Ärirahandus)
 

ÜLDINE INFORMATSIOON

 • Kui õppekava täitmisel on jäänud sooritada vaid lõputöö, tuleb ainete deklareerimistähtaja kohaselt esitada 0-deklaratsioon (st ÕIS-is teha deklaratsioon, ilma ühtki ainet lisamata).
 • Magistriõppe lõputööd ei deklareerita. 

 • Vältimaks arusaamatusi õppekava täitmise kontrollil ja kaitsmisele lubamisel, on vajalik, et lõpetaja ise veenduks, et kõik lõpetamistingimused oleks täidetud (kõik moodulid, va lõputöö peavad olema täidetud; praktika ja spetsialiseerumine peab olema vormistatud jms.).

Magistritöö retsensendi määrab kaitsmiskomisjoni esimees, magistrand retsensendi leidmisega tegelema ei pea. Retsensendil peab olema taotletava kraadiga vähemalt samaväärne akadeemiline kraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Retsensentide kirjalikud arvamused peavad olema lõpetajale ja kaitsmiskomisjoni liikmetele kättesaadavad vähemalt kaks päeva enne kaitsmist.

Magistritöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni avalikul istungil. Avaliku istungi aeg ja koht ning kaitsmisele lubatute nimekiri tehakse teatavaks kuulutusega instituudi teadetetahvlil ning teaduskonna veebilehel vähemalt kolm päeva enne kaitsmist.

Kaitsmisprotseduuri põhietapid on:

 • kaitsekõne

 • retsensiooni ärakuulamine ja küsimustele vastamine

 • ülddiskussioon (küsimusi võivad küsida ning arvamusi võivad avaldada kõik kohalviibijad)

 • juhendaja arvamus / sõnavõtud

 • kraaditaotleja lõppsõna

 • komisjoni otsus

Magistritööd on hindelised.

Edukalt lõputöö kaitsnud lõpetajale antakse akadeemiline kraad

 • Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava  - sotsiaalteaduse magister ärirahanduses, majandusarvestuses, arvestuses või audiitortegevuses

Lõpetamistingimused:

 • Õppekava täitmine nõutud mahus ja magistritöö edukas kaitsmine vastavalt ülikooli nõukogu poolt kehtestatud korrale.

CUM LAUDE tingimused:

 • Kaalutud keskhinne koos lõputööga vähemalt 4,60

 • Lõputöö kaitstud hindele "5"