Site logo

Juhtimine ja turundus

Õppekaval õppides on võimalik valida kolme peaeriala vahel:

 • Rahvusvaheline ärijuhtimine

 • Turundus ja müügi juhtimine

 • Äriprotsesside juhtimine digitaalühiskonnas

Õppekava kood: TATM02
Versiooni kood: TATM02/20

Kehtib alates 2020/2021 õppeaasta vastuvõtust

Ainekood

Õppeaine nimetus

EAP

 Peaeriala: ÄRIPROTSESSIDE JUHTIMINE DIGITAALÜHISKONNAS

1. semester

Kohustuslikud ained

MMA5180

 Äritulemuse juhtimine ja analüüs

 6.00

MMO5560

 Äriprotsesside juhtimine

 6.00

MMM5430

 Rahvusvaheline turundus

 6.00

MMK5250

Analüüsimeetodid äriuuringutes

6.00

MES0015

Integreeritud tootearendus

6.00

Kokku: 30.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMK5300

Kvaliteedijuhtimine

 6.00

MMX5700

Erialapraktika

 6.00

MMO5580

Digitaalsed muutused

 6.00

MMK5260

Tarneahela juhtimine

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

MMT5690

 Töökeskkonna juhtimine ja ergonoomika

 6.00

MMM5310

Müügijuhtimine

 6.00

MMO5490

Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine

 6.00

MNI5120

Innovatsioon ja uute tehnoloogiate juhtumiuuringud

 6.00

Kokku: 24.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

MMO5470

 Magistriseminar

 6.00

MMO5450

 Strateegiline juhtimine

 6.00

TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMA5190

 Ärianalüütika alused

 6.00

MMO5590

 Eetika, vastutus ja jätkusuutlikkus

 6.00

TMJ0190

Start-up ettevõtlus

 6.00

MMM5350

Äriläbirääkimised ja kultuuridevaheline suhtlus

 6.00

 MMK5280

Projektijuhtimine

 6.00

MMJ5190

Juhtimismäng

6.00

ITO8020

Tarkvaratehnoloogiad

6.00

MEC5060

Konkurentsiökonoomika

6.00

Kokku: 48.00

 

 Peaeriala: TURUNDUS JA MÜÜGI JUHTIMINE

1. semester

Kohustuslikud ained

MMK5250

Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

MMM5430

 Rahvusvaheline turundus

 6.00

MMA5180

Äritulemuse juhtimine ja analüüs

 6.00

MMM5390

 Digitaalne turundus

 6.00

MMM5420

 Turundusuuringud

 6.00

Kokku: 30.00

 2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMX5700

 Erialapraktika

 6.00

 MMM5370

 Strateegiline turundus

 6.00

 MMM5470

 Teenusedisain

 6.00

 MMM5310

 Müügijuhtimine

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

MMM5460

 Brändi juhtimine

 6.00

MMM5380

Turunduskommunikatsioon

 6.00

MMM5410

Tarbijakäitumine

 6.00

MMO5460

Kaubanduse alused ja kategooria juhtimine

 6.00

Kokku: 24.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

MMO5470

 Magistriseminar

 6.00

 MMO5450

 Strateegiline juhtimine

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 TMJ0190

Start-up ettevõtlus

 6.00

 MMM5350

Äriläbirääkimised ja kultuuridevaheline suhtlus

 6.00

MMA5190

Ärianalüütika alused

 6.00

 ITO8020

Tarkvaratehnoloogiad

 6.00

 MEC5060

Konkurentsiökonoomika

 6.00

MMK5280

Projektijuhtimine

6.00

MMJ5190

Juhtimismäng

6.00

MMO5590

Eetika, vastutus ja jätkusuutlikkus

6.00

Kokku: 48.00

 

 Peaeriala: RAHVUSVAHELINE ÄRIJUHTIMINE

1. semester

Kohustuslikud ained

MMK5250

 Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

MMM5430

 Rahvusvaheline turundus

 6.00

MMJ5320

 Rahvusvaheline äri

 6.00

MMA5180

 Äritulemuse juhtimine ja analüüs

 6.00

MMO5500

 Juhtimine ja eestvedamine

 6.00

Kokku: 30.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMX5700

 Erialapraktika

 6.00

 MMJ5300

 Ekspordijuhtimine

 6.00

MMK5330

 Arengutrendid ärikeskkonnas

 6.00

MMK5260

Tarneahela juhtimine

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 MMT5690

 Töökeskkonna juhtimine ja ergonoomika

 6.00

MMM5310

Müügijuhtimine

 6.00

MMO5490

Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine

 6.00

MNI5120

Innovatsioon ja uute tehnoloogiate juhtumiuuringud

 6.00

Kokku: 24.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

MMO5470

 Magistriseminar

 6.00

 MMO5450

 Strateegiline juhtimine

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

MMJ5190

Juhtimismäng

 6.00

ITO8020

Tarkvaratehnoloogiad

 6.00

MMA5190

Ärianalüütika alused

 6.00

 MMK5280

Projektijuhtimine

 6.00

TMJ0190

Start-up ettevõtlus

 6.00

MEC5060

Konkurentsiökonoomika

6.00

MMM5350

Äriläbirääkimised ja kultuuridevaheline suhtlus

6.00

MMO5590

Eetika, vastutus ja jätkusuutlikkus

6.00

Kokku: 48.00

 

 

Õppekava kood: TATM02
Versiooni kood: TATM02/18

Kehtib alates 2018/2019 õppeaasta vastuvõtust

Õppeainete jaotus semestriti:

Ainekood

Õppeaine nimetus

EAP

 Peaeriala: ETTEVÕTTE JA EKSPORDI JUHTIMINE

1. semester

Kohustuslikud ained

 MMM5430

 Rahvusvaheline turundus

 6.00

 TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

 MMO5480

 Organisatsiooni ja juhtimise teooriad

 6.00

 MMJ5200

 Välisturgude valik ja turgudele sisenemine

 6.00

 MMO5450

Strateegiline juhtimine

 6.00

Kokku: 30.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMJ5230

 Ärivõimalused erinevates kultuurides

 6.00

 MMJ5210

 Ekspordikorraldus

 6.00

 MMX5700

 Erialapraktika

 6.00

 MMJ5220

 Tegutsemine välisturgudel ja messidel

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 MNI5120

 Innovatsioon ja uute tehnoloogiate juhtumiuuringud

 6.00

 MMO5490

Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine

 6.00

 MMM5310

Müügijuhtimine

 6.00

 MMJ5180

Äriarendus

 6.00

 Kokku: 24.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MMK5250

 Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

 MMO5470

 Magistriseminar

 6.00

 MMK5260

 Tarneahela juhtimine

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMJ5190

 Juhtimismäng

 6.00

 MMM5380

 Turunduskommunikatsioon

 6.00

 MMK5280

Projektijuhtimine

 6.00

 IDU0320

Äriinfosüsteemid

 6.00

 MMA5070

Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

 6.00

Kokku: 30.00

 

 Peaeriala: TURUNDUS JA MÜÜGI JUHTIMINE

1. semester

Kohustuslikud ained

MMM5430

 Rahvusvaheline turundus

 6.00

TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

MMM5420

Turundusuuringud

 6.00

MMM5390

 Digitaalne turundus

 6.00

MMO5450

 Strateegiline juhtimine

 6.00

Kokku: 30.00

 2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMX5700

 Erialapraktika

 6.00

 MMM5370

 Strateegiline turundus

 6.00

 MMM5340

 Elamusturundus ja teenuse disain

 6.00

 MMM5310

 Müügijuhtimine

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 MMM5410

 Tarbijakäitumine

 6.00

 MNI5120

Innovatsioon ja uute tehnoloogiate juhtumiuuringud

 6.00

MMO5460

Kaubanduse alused ja kategooria juhtimine

 6.00

MMJ5180

Äriarendus

 6.00

 Kokku: 24.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MMK5250

 Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

 MMM5350

 Äriläbirääkimised ja kultuuridevaheline suhtlus

 6.00

 MMO5470

 Magistriseminar

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 IDU0320

Äriinfosüsteemid

 6.00

 MMJ5190

Juhtimismäng

 6.00

 MMA5070

Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

 6.00

 MMM5380

Turunduskommunikatsioon

 6.00

 MMK5280

Projektijuhtimine

 6.00

Kokku: 30.00

 

 Peaeriala: ÄRIPROTSESSIDE JUHTIMINE

1. semester

Kohustuslikud ained

 MMM5430

 Rahvusvaheline turundus

 6.00

 TMJ3300

 Ettevõtlus ja äri planeerimine

 6.00

 MES0015

 Integreeritud tootearendus

 6.00

 MMK5270

 Äriprotsesside juhtimine

 6.00

 MMO5450

 Strateegiline juhtimine

 6.00

Kokku: 30.00

  2. semester 

Kohustuslikud ained

 MMK5290

 Tootmis- ja teeninduskorraldus

 6.00

 MMK5300

 Kvaliteedijuhtimine

 6.00

 MMT5690

 Töökeskkonna juhtimine ja ergonoomika

 6.00

 MMX5700

Erialapraktika

 6.00

Kokku: 24.00

Valikained

 MNI5120

 Innovatsioon ja uute tehnoloogiate juhtumiuuringud

 6.00

MMO5490

Organisatsiooni arendamine ja muutuste juhtimine

 6.00

MMM5310

Müügijuhtimine

 6.00

MMJ5180

Äriarendus

 6.00

 Kokku: 24.00

  3. semester 

Kohustuslikud ained

 MMK5250

 Analüüsimeetodid äriuuringutes

 6.00

 MMK5260

 Tarneahela juhtimine

 6.00

 MMO5470

 Magistriseminar

 6.00

Kokku: 18.00

Valikained

 MMA5070

Strateegiline juhtimisarvestus ja kulujuhtimine

 6.00

 IDU0320

Äriinfosüsteemid

 6.00

 MMT5680

Tööheaolu strateegiline juhtimine

 6.00

 MMJ5190

Juhtimismäng

 6.00

 MMK5280

Projektijuhtimine

 6.00

Kokku: 30.00

Magistritööd

 • 2. nädal – lõputöö teema ja juhendaja registreerimine   

 • 4. nädal - lõputöö (laiendatud) kava esitamine juhendajale

 • 6. nädal – lõputöö teoreetilise kontseptsiooni ja uurimismetoodika esitamine juhendajale

 • 10. nädal - lõputöö esialgse variandi esitamine juhendajale

 • 14. - 15. nädal – eelkaitsmised

 • 16. nädal* - lõputöö täieliku/lõpliku variandi esitamine juhendajale

* - 3 päeva enne kaitsmisele tuleva lõputöö akadeemilises kalendris esitamise tähtaega

Tähtaegade ületamisel on juhendajal õigus juhendamisest keelduda!

Juhtimise ja turunduse õppekava (TATM) lõputöö näidistemaatika ja juhendajad

 1. Võimalikud teemad ja juhendajad õppeaastal 2020/2021

Üliõpilastööd

 •  Alates 2014 kaitstud rakenduskõrghariduse diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööd avaldatakse TalTech digikogus.
 •  Samuti on võimalik ideid saada tutvudes kaitstud tööde nimekirjaga: MBA ja 3+2 kaitstud tööd 1999 - 2007.
   
 •  TalTech-is kaitstud doktoritööde e-versioonid (alates 2005. aastast) on leitavad TalTech digikogust.
   
 •  Viimastel aastatel kaitstud magistritööd asuvad majandusteaduskonna instituutides ja kontaktid asuvad siin.

Kaitstud magistritööd

Alates 2014 kaitstud magistritööd avaldatakse TalTech raamatukogu digikogus.

Tähtaeg avalduste ja dokumentide esitamiseks ÕISis tööpraktika arvestuse saamiseks sügissemestril 2020/2021 on 4.detsember 2020

Praktikapakkumisi leiate Nõustamiskeskuse Facebooki leheküljelt ja TalTech majandusteaduskonna praktikapakkumiste leheküljelt. 

Ettevõtte ja ekspordi juhtimise peaerialal

 • praktika arvestuse avaldus, praktikaaruanne ja praktikakoha juhendja hinnanguvorm esitada ÕIS-s hiljemalt 4.detsember 2020

 • Praktikaaruande kaitsmine toimub 10.12.2020 kell 17.45 ruumis SOC-220 esitluse vormis (7-10 minutit, PowerPoint)

Turunduse peaerialal

 • Praktika arvestuse avaldus, praktikaaruanne ja praktikakoha juhendaja hinnanguvorm esitada ÕIS-s hiljemalt 4.detsember 2020

 • Praktika aruannete kaitsmine toimub e-posti vahendusel. Praktika kuraatorid saadavad hiljemalt 14.12.2020 tagasiside ja/või personaalsed küsimused aruannete kohta üliõpilase ÕISis olevale e-posti aadressile,vastamise tähtajaga.

Äriprotsesside juhtimise peaerialal

 • Praktika arvestuse avaldus, praktikaaruanne ja praktikakoha juhendaja hinnanguvorm esitada ÕIS-s hiljemalt 4.detsember 2020

 • Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (7-10 minutit, PowerPoint)

Kaubanduse juhtimise peaerialal (TMO100P ja TMO101P)

 • Praktika arvestuse avaldus, korrektselt vormistatud praktikaaruanne ja praktikakoha juhendaja allkirjastatud hinnanguvorm esitada ÕIS-s hiljemalt 4.detsember 2020

 • Praktikaaruande kaitsmine toimub 10. ja 11. 12. 2020 algusega kell 13.00 võimalusel auditooriumis või selle puudumisel MS Teams või Moodles BBB (täpsustub detsembri alguses). Tudengeid teavitatakse pärast aruande esitamist. Praktikaaruande kaitsmine toimub esitluse vormis (7-10 minutit, PowerPoint)

 Tootmise ja teeninduse juhtimise peaerialal 

 • Praktika arvestuse avaldus, praktikaaruanne ja praktikakoha juhendaja hinnanguvorm esitada ÕIS-s hiljemalt 4.detsember 2020

Praktika juhend

 1. Üliõpilane võtab teaduskonna kodulehelt praktika sooritamiseks järgnevad dokumendid:
 • praktika juhend vastavalt ainekoodile

 • praktikakoha juhendaja hinnanguvorm

 • praktika leping (kui tööandja nõuab)

 1. Praktikat ei deklareerita, vaid selle saab arvestatud avalduse kaudu (avaldus ÕIS-is), mille kinnitab praktika kuraator.

 2. Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane, vajadusel abistab koha leidmisel eriala praktika kuraator, TalTechi Nõustamiskeskus või välispraktika korral rahvusvaheliste suhete osakond.

 3. Osapooled (ülikool, üliõpilane ja tööandja) võivad sõlmida praktikalepingu, kuid see ei ole kohustuslik.Tallinna Tehnikaülikooli poolt allkirjastab lepingu peaerialaga seotud instituudi direktor.

 4. Enne praktika sooritamist kohtub üliõpilane praktika kuraatoriga, et arutada praktika eesmärke ja määrata täiendav teema, mis on seotud peaeriala või eeldatava lõputööga.

 5. Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane peale praktikat oma eriala praktika kuraatorile vormikohase avalduse, praktikakoha juhendaja hinnanguvormi ja praktikaaruande. Praktikaaruanne tuleb kaitsta praktika kuraatorile.

Praktika kuraatorid on:

Failid

  Praktikaleping

 

 TATM02/15 praktika

 TATM02/18 praktika

Praktika juhend TATM
(turundus)

Praktika hinnanguvorm TATM
(turundus)

Praktika juhend (Tundus ja müügi juhtimine)

Praktika hinnanguvorm (Turundus ja müügi juhtimine)

Praktika juhend TATM
(tootmise ja teeninduse juhtimine)

Praktika hinnanguvorm TATM
(tootmise ja teeninduse juhtimine)

Praktika juhend (Äriprotsesside juhtimine)

Praktika hinnanguvorm (Äriprotsesside juhtimine)

Praktika juhend TATM
(ettevõtte ja ekspordi juhtimine)

Praktika hinnanguvorm TATM
(ettevõtte ja ekspordi juhtimine)

 Praktika juhend (Ettevõtte ja ekspordi juhtimine)

Praktika hinnanguvorm (Ettevõtte ja ekspordi juhtimine)

Praktika juhend TATM
(kaubanduse juhtimine)

Praktika hinnanguvorm TATM
(kaubanduse juhtimine)

 
 • 11. september 2020 - tähtaeg lõputööde ja uurimistööde planeeritavate teemade ja juhendajate registreerimiseks. Registreerida saab siin.

 • 14. detsember 2020 - magistritööde kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg (taotlus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi ÕIS).

 • 4. jaanuar 2021 - kaitsmisele lubatud üliõpilane esitab nõuetekohaselt vormistatud lõputöö  elektroonilises vormis (PDF - vormingus). Lõputöö viimase osana peab olema lisatud lihtlitsents. Lühikokkuvõte tuleb eraldiseisva PDF failina esitada kinnise kaitsmise ja salastatud töö puhul. Elektrooniline töö versioon palun laadida lõputöö Moodle`isse  (Moodle parooli saamiseks pöörduge õppekonsultandi poole). Elektrooniline töö versioon tuleb üles laadida kujul Perekonnanimi_Eesnimi.pdf.

  Turunduse spetsialiseerumine

 • 11. september 2020 - tähtaeg lõputööde ja uurimistööde planeeritavate teemade ja juhendajate registreerimiseks. Registreerida saab siin.

 • 14. detsember 2020 - magistritööde kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg (taotlus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi ÕIS).

 • 4. jaanuar 2021 - kaitsmisele lubatud üliõpilane esitab nõuetekohaselt vormistatud lõputöö  elektroonilises vormis (pdf - vormingus).  Kinnise kaitsmise ja salastatud töö puhul tuleb esitada ka eraldiseisev lühikokkuvõte (PDF failina)

Juhtimise magistritööde informatsioon

 • 11. september 2020 - tähtaeg lõputööde ja uurimistööde planeeritavate teemade ja juhendajate registreerimiseks. Registreerida saab siin.

 • 14. detsember 2020 - magistritööde kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg (taotlus esitatakse läbi õppeinfosüsteemi ÕIS).

 • 4. jaanuar 2021 - kaitsmisele lubatud üliõpilane esitab nõuetekohaselt vormistatud lõputöö  elektroonilises vormis (pdf - vormingus). Kinnise kaitsmise ja salastatud töö puhul tuleb esitada ka eraldiseisev lühikokkuvõte (PDF failina)

Töö lühikokkuvõte võib olla nii töö osaks olev kokkuvõte kui ka tudengi ja juhendaja poolt heaks kiidetud muu kokkuvõte, mis kõige paremini annab ülevaate tööst.

Lõputöid võetakse vastu vastavas instituudis, kus toimub kaitsmine:

Ärikorralduse instituut

- Turunduse teemalised tööd: ruum SOC-350, kontakt: Anna Varkki, tel 620 3958, e-post: anna.varkki@taltech.ee

- Juhtimise teemalised tööd: ruum SOC-385. Kontakt: Pia Riips, tel 620 4004, e-post: pia.riips@taltech.ee

 • 12. jaanuar - 20. jaanuar 2021 - lõputööde kaitsmisperiood sügissemestril

 • Tähtaegselt esitatud töö on kaitsmisele lubamise eeldus. Töödel peavad olema autori ja töö juhendaja allkirjad, kaitsmiskomisjoni esimees kirjutab alla hiljem. Hiljem esitatud töid kaitsmisele ei lubata! Kaitsmisele lubamise otsustab nädala jooksul vastava kaitsmiskomisjoni esimees (aseesimees).

ÜLDINE INFORMATSIOON

 • Kui õppekava täitmisel on jäänud sooritada vaid lõputöö, tuleb ainete deklareerimistähtaja kohaselt esitada 0-deklaratsioon (st ÕIS-is teha deklaratsioon, ilma ühtki ainet lisamata).

 • Magistriõppe lõputööd ei deklareerita. Lõpetamise arve esitatatakse kaitsmistaotluse alusel (magistritöö maksumus = 30 EAP X 0,5 EAP hind). Arve tuleb tasuda enne kaitsmise kuupäeva. Arve tasumata jätmise korral kaitsmisele ei lubata.

 • Vältimaks arusaamatusi õppekava täitmise kontrollil ja kaitsmisele lubamisel, on vajalik, et lõpetaja ise veenduks, et kõik lõpetamistingimused oleks täidetud (kõik moodulid, va lõputöö peavad olema täidetud; praktika ja spetsialiseerumine peab olema vormistatud jms.).

Magistritöö retsensendi määrab kaitsmiskomisjoni esimees, magistrand retsensendi leidmisega tegelema ei pea. Retsensendil peab olema taotletava kraadiga vähemalt samaväärne akadeemiline kraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Retsensentide kirjalikud arvamused peavad olema lõpetajale ja kaitsmiskomisjoni liikmetele kättesaadavad vähemalt kaks päeva enne kaitsmist.

Magistritöö kaitsmine

Lõputöö kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni avalikul istungil. Avaliku istungi aeg ja koht ning kaitsmisele lubatute nimekiri tehakse teatavaks kuulutusega instituudi teadetetahvlil ning teaduskonna veebilehel vähemalt kolm päeva enne kaitsmist.

Kaitsmisprotseduuri põhietapid on:

 • kaitsekõne

 • retsensiooni ärakuulamine ja küsimustele vastamine

 • ülddiskussioon (küsimusi võivad küsida ning arvamusi võivad avaldada kõik kohalviibijad)

 • juhendaja arvamus / sõnavõtud

 • kraaditaotleja lõppsõna

 • komisjoni otsus

Magistritööd on hindelised.

Edukalt lõputöö kaitsnud lõpetajale antakse akadeemiline kraad

 • Sotsiaalteaduse magister (juhtimine)

 • Sotsiaalteaduse magister (turundus)

 • Sotsiaalteaduse magister (inimressursi juhtimine)

 • Sotsiaalteaduse magister (ettevõtte ja ekspordi juhtimine)

 • Sotsiaalteaduse magister (kaubanduse juhtimine)

 • Sotsiaalteaduse magister (tootmise ja teeninduse juhtimine)

Lõpetamistingimused:

 • Õppekava täitmine nõutud mahus ja magistritöö edukas kaitsmine vastavalt TTÜ nõukogu poolt kehtestatud korrale.

CUM LAUDE tingimused:

 • Kaalutud keskhinne koos lõputööga vähemalt 4,60

 • Lõputöö kaitstud hindele "5"