Site logo

Personalijuhtimine

Personalijuhtimise magistriõppekava eesmärgiks on anda valdkonna teaduspõhine haridus koos erialaste teadmiste ja oskustega personalitööst, -juhtimisest ja -arendamisest.

Õppetöö vorm on kaugõpe, loengud toimuvad üle nädala reedel, laupäeval ja pühapäeval.

Tüüpõpingukava trükiversioon

Aine kood

Õppeaine nimetus

EAP

I semester
Kohustuslikud ained

HOE6025

 Tööõigus

6.0

TMJ3300

Ettevõtlus ja äri planeerimine

6.0

MMP5640

Organisatsioonikommunikatsiooni juhtimine

6.0

MMA5170

Majandusarvestus personalijuhtidele

6.0

Valikained

MMP5610

Tööturuprotsessid ja poliitika

6.0

MMP5203

Tööelukvaliteedi juhtimine

6.0

2. semester
Kohustuslikud ained

MMP5600

Personaliuuringud

6.0

MMP5570

Strateegiline personalijuhtimine

6.0

MMP5660

Tööprotsessid ja tasustamine

6.0

Valikained

MMP5550

Meeskonnatöö ja grupiprotsesside juhtimine

6.0

MMP5650

Tööpsühholoogia

6.0

MMO5490

Organisatsiooni arendamine ja muudatuste juhtimine

6.0

3. semester
Kohustuslikud ained
MMP5620 Personali arendamine 6.0
MMP5630 Personali valik ja hindamine 6.0

MMP5560

Magistriseminar 

6.0

Valikained

MMP5590

Töötajate nõustamine

6.0

MMP5670

Personaliteabehaldus

6.0

MMP5540

Eetika ja väärtused personalitöös

6.0

4. semester

MMP5530

Praktika

6.0

 

Lõputöö

24.0

 

Praktika arvestamiseks tuleb

  •  ÕIS-is esitada praktika avaldus (avaldusete alt)
  •  ÕIS-i tuleb üles laadida praktikakoha juhendaja hinnang
  •  Moodlesse tuleb üles laadida praktikaaruanne

NB! Praktikat ei tule semestri õpingukavas deklareerida!

Praktikaaruande esitamisel tuleb arvestada, et selle läbi vaatamine võtab aega, seega kui soovite praktika ainepunkte semestri koormuse arvestusse saada, on soovitav esitada aruanne ja taotlus hiljemalt 2 nädalat enne semestri lõppu.

Parktika kaitsmine toimub kaks korda aastas nii sügis- kui kevadsemestri 14-16 õppenädalal.

Täpne kaitsmiste ajakava ja kaitsmisajale registreerimine toimub Moodles MMP5630 Erialapraktia kursuse jaotuses. Praktikaaruanne tuleb üles laadida Moodlesse vähemalt üks nädal enne kaitsmise aega.

Erialapraktika sooritamist ja aruande kirjutamist käsitlev informatsioon, juhendid ja abimaterjal on leitav nii  Moodles  kui  ÕIS-is aine kodulehelt.

Varasema õppeprogrammi alusel õppijad, kelle praktika koodiks on HPP8210 ja HPP8290, toimivad täpselt sama moodi.

Praktika MMP5530 kuraator on  Liina Randmann (SOC-333).

HAPM lõpetajatel on nõutav registreerimine Moodle's HAPM-LT kursusele. Registreerimine annab võimaluse tutvuda tähtaegadega, nõuetega ja muude lõpetamiseks vajalike teadmiste ja toimingutega. Salasõna kursusele pääsemiseks Liina Randmannilt.

Magistritööde kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg on 11. mai 2020. Magistritööde kaitsmised toimuvad  02.06., 03.06. ja 04.06.2020. 

Magistritöö lõplik variant

Magistritöö lõplik variant tuleb Moodle’sse üles laadida 14. maiks 2020.  Töö tuleb esitada PDF-formaadis ja viimase lisana sisaldama autori lihtlitsentsi. PDF-formaadis elektroonselt esitatud faili nimeks tuleb kirjutada  ainult enda nimi – perenimi, eesnimi, nt. Agar, Mari. 15. maiks 2020 tuleb tuua üks köidetud (võib olla kammköide) lõputöö eksemplar Sirje Vilba kätte, ruumi SOC-350 (tel. 620 3953).

Plagiaadikontroll

Plagiaadikontroll toimub 14.-15. mail 2020. Kui töös esineb probleeme, siis teavitatakse teid kohe pärast tulemuste laekumist. Hilisemaid muudatusi töösse enam teha ei tohi.

Retsenseerimine

25. mai 2020 on viimane kuupäev magistritööde kaitsmistaotluste kinnitamiseks juhendaja poolt. Magistritööde retsenseerimisega alustatakse kohe pärast plagiaadikontrolli tulemuste saamist. Retsensioonid laetakse üles Moodle’sse hiljemalt kolm päeva enne kaitsmise kuupäeva.

Magistritöö kaitsmine

Kinnise kaitsmise taotluse, mis on digitaalselt allkirjastatud üliõpilase ja juhendaja poolt, esitab üliõpilane koos asutuse esindaja avaldusega kaitsmiskomisjoni esimehele hiljemalt 4. mailks 2020. Kinnise kaitsmise taotlusele tuleb märkida ka taotlus piiratud ligipääsuks ja määrata piirangu kehtivusaeg. Kinnise kaitsmise ja avalikustamise piiranguga magistritööle peab üliõpilane esitama Moodlesse kaheleheküljelise töö kokkuvõtte.

Magistritöö kaitsmisele toimub registreerimine Moodles 28. mail 2020.

Juhendid, vormid ja korrad on leitavad majandusteaduskonna kodulehelt.

Tsiteerimisel ja statistilise analüüsi tulemuste esitamisel tuleb järgida APA (American Psychological Association) juhendit. Juhend on leitav Moodles "HAPM Lõputööd".