Site logo

Rakenduslik majandusteadus

Kaasaja majandusteadus on väga eluline, püüdes selgitada, mõõta ja ennustada majandusagentide – näiteks inimesed, ettevõtted, riigid – käitumist ning majandusnähtuste nagu hinnad, konkurents ja heaolu, kujunemist. Bakalaureuseastmel omandad laiapõhjalised teadmised majanduse toimimisest nii ettevõtte, riigi kui rahvusvahelisel tasandil. Olulisel kohal on tänapäeva majandusteadusel põhinevad teadmised, samas kui ligi poole õppekavast moodustab praktiline õpe, mille raames lahendad ülesandeid, analüüsid rakenduslikke juhtumeid ning õpid kasutama analüüsimeetodeid arvutis. Paljudes ainetes tehakse grupitöid ja praktilisi kodutöid. Lisaks noortele ja kogenud õppejõududele annavad külalisloenguid paljud valdkonna praktikud.

Majandusanalüüsi peaerialal õpid analüüsima Eesti ja maailmamajanduse probleeme ning välja pakkuma innovatiivseid lahendusi. Õpid tegema majandusanalüüse ja -prognoose, kasutades selleks ajakohaseid andmeanalüüsi, statistilisi ja ökonomeetrilisi meetodeid.

Ainekood

Õppeaine nimetus

EAP

 

 Peaeriala: MAJANDUSANALÜÜS

 1. semester

Kohustuslikud ained

 HOX6061

 Õiguse alused

 3.00

 IDK1615

 Andmetöötlus

 6.00

 TEM0240

 Majandusmatemaatika I

 6.00

 TET0010

 Mikroökonoomika I

 6.00

 TMJ0140

 Ettevõtluse alused

 6.00

 Valikained

 HHF1011

 Filosoofia ja loogika

 3.00

 HLI0070

 Akadeemiline suhtlus inglise keeles

 3.00

 TER0520

 Eraisiku rahandus

 3.00

 

 2. semester 

Kohustuslikud ained

 TAF0070

 Finantsarvestuse alused

 6.00

 TEM0250

 Majandusmatemaatika II

 6.00

 TES0020

 Statistika

 6.00

 TET0020

 Makroökonoomika I

 6.00

TME0060

 Keskkonna ja loodusressursside ökonoomika

 6.00

 

 3. semester

Kohustuslikud ained

 TAF0055

 Maksundus

 3.00

 TEM0050

 Empiiriliste uuringute metodoloogia

 6.00

 TER0440

 Rahanduse alused

 6.00

 TES0040

 Ökonomeetria

 6.00

 TET0060

 Majanduspoliitika

 3.00

 Valikained

 HHI0132

 techEstonia - Ettevõtliku riigi innovatsioonilabor

 6.00

 IDU1603

 Sissejuhatus infosüsteemidesse

 6.00

 

 4. semester

 Kohustuslikud ained

 TER0550

 Raha, finantsinstitutsioonid ja turud

 6.00

 TET0070

 Mikroökonoomika II

 6.00

 TET0130

 Rahvusvaheline majandus

 6.00

 TET0140

 Avaliku sektori ökonoomika

 6.00

 Valikained

 IDU1606

 Sissejuhatus andmebaasidesse

 6.00

 TMO0010

 Juhtimine

 6.00

 YTD0017

 Teaduspõhise tervisekäitumise alused

 3.00

 

Korrad ja juhendid on leitavad majandusteaduskonna kodulehelt

Lõputöö info- ja korralduskeskkond paikneb Moodleskursus TAAB2020/21 Majandusanalüüs (lõputöö, 2020 sügis).

https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=18506

 Moodle kursus on võtmega kaitstud. Kursuse võti on võimalik saada programmijuhilt Helery Tasaselt (helery.tasane@taltech.ee) ja Tiina Parvelt (tiina.parve@taltech.ee).

Lõputöid võetakse vastu majandusanalüüsi ja rahanduse instituudis ruum SOC-488. Kontakt: Mari Ellermaa, mari.ellermaa@taltech.ee, tel 620 4057.

Kõik tööd läbivad plagiaadikontrolli. Seepärast esitage vastavasse instituuti palun oma lõputöö fail kujul: Perekonnanimi_Eesnimi.pdf

Töö lühikokkuvõte võib olla nii töö osaks olev kokkuvõte kui ka tudengi ja juhendaja poolt heaks kiidetud muu kokkuvõte, mis kõige paremini annab ülevaate tööst.

Üldine informatsioon
Kui õppekava täitmisel on jäänud sooritada vaid lõputöö, tuleb ainete deklareerimistähtaja kohaselt esitada 0-deklaratsioon (ÕIS-is tuleb esitada deklaratsioon ilma ühtegi ainet lisamata).

Vältimaks arusaamatusi õppekava täitmise kontrollil ja kaitsmisele lubamisel, on vajalik, et lõpetaja ise veenduks, et kõik tema õppekava lõpetamistingimused on täidetud (kõik moodulid, va lõputöö oma, peavad olema täidetud kolm tööpäeva enne lõputöö kaitsmist (praktika ja spetsialiseerumine vormistatud jms).

CUM LAUDE tingimused

 • Kaalutud keskhinne koos lõputööga on vähemalt 4,60
 • Lõputöö on kaitstud hindele 5

Küsimuste korral pöörduda bakalaureuseõppe konsultandi (Tiina Parve) poole.

 Praktikale on loodud ka Moodle kursused, mille kaudu informeeritakse tudengeid erinevatest praktikavõimalustest:

 TEX0019 Erialapraktika ja TTX099P Tööpraktika. Moodle kursused on võtmega kaitstud. Võtme saab küsida praktika kuraatorilt Signe Rosenbergilt signe.rosenberg@taltech.ee

Enne praktika sooritamist peab üliõpilane kohtuma praktika kuraatoriga, et arutada praktika eesmärke ja määrata praktika üldteema, mis on seotud peaeriala või eeldatava lõputööga.

Praktika kuraator on Signe Rosenberg.

Praktikat ei deklareerita, vaid see arvestatakse avalduse kaudu (avaldus ÕIS-is), mille kinnitab praktika juhendaja. Enne praktika alustamist peab üliõpilane kontakteeruma praktika kuraatoriga, et selgitada antud praktikakoha sobilikkus antud õppekava õpiväljunditega

Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane, vajadusel abistab koha leidmisel eriala praktika juhendaja, TalTechi karjääriteenistus või välispraktika korral rahvusvaheliste suhete osakond. Osapooled (ülikool, üliõpilane ja tööandja) võivad vajadusel sõlmida praktikalepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Tallinna Tehnikaülikooli poolt allkirjastab lepingu peaerialaga seotud instituudi direktor.

Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane peale praktika läbimist oma eriala praktika kuraatorile vormikohase avalduse (ÕISis), praktika hinnanguvormi ja praktikaaruande. Praktikat saab vormistada aastaringselt.

Mõningaid praktikavõimalusi:

TalTechi Karjääriteenistus pakub tööandjatele võimalust tutvuda tööotsijate andmebaasiga, milles on registreerunud tööd soovivad üliõpilased ja noored kõrgharidusega spetsialistid.

AIESEC annab Sulle suurepärase võimaluse minna ja arendada oma teadmisi ja oskusi välismaa ettevõttes, saada unustamatu töökogemus, tutvuda uute inimestega  ning täiendada oma CV-d millegi erilisega. Vaata praktikavõimausi AIESEC`i kodulehelt.

Küsimuste korral pöörduda praktikakuraatorite poole.

2017 TalTech populaarseim õppekava - suurima konkursiga õppekohale

Õppekava Rakenduslik majandusteadus, peaeriala Majandusanalüüs

 • Eestikeelne õppekava riiklikult finantseeritud õppekohtadega

 • Mitmekülgne ja kaasaegne rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandusteaduslik haridus

 • Õppejõud nii tugeva akadeemilise kui praktilise taustaga

 • Teadmised ja oskused majandusprotsesside mõistmiseks ja analüüsimiseks nii ettevõtte, finantsasutuse kui makromajanduse tasandil

 • Valikained võimaldavad süvendatult keskenduda huvipakkuvatele majandusanalüüsi valdkondadele ja meetoditele

 • Erialaoskused töötamiseks majandusanalüütikuna ettevõtetes, finantsasutustes ja avaliku sektori asutustes, majandusuuringute teostajana või konsultandina

 • Bakalaureuseõppes õppetöö päevases õppes. Suurepärane võimalus jätkata õpinguid Majandusanalüüsi magistriõppes

 • Omistatav kraad: sotsiaalteaduse bakalaureus

TalTech arendab Majandusanalüüsi bakalaureuse- ja magistriõpet koos Põhjamaade juhtivate ülikoolide Helsingi Ülikooli ja Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudiga (KTH) programmi Nordplus Higher Education toetusel. TaLTechis käivad loenguid pidamas välisõppejõud ning parimatel Majandusanalüüsi tudengitel on võimalus käia kursustel Helsingi Ülikoolis ja KTHs.

TalTech arendab Majandusanalüüsi bakalaureuse- ja magistriõpet koos Põhjamaade juhtivate ülikoolidega - Helsingi ÜlikooliStockholmi Ülikooli ja Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudiga (KTH) - programmi Nordplus Higher Education toetusel. TalTechis käivad loenguid pidamas välisõppejõud ning parimatel Majandusanalüüsi tudengitel on võimalus käia kursustel Helsingi Ülikoolis, Stockholmi Ülikoolis ja KTHs. 

Rakendusliku majandusteaduse tudengid on olnud väga edukad erinevate stipendiumidele ja auhindadele kandideerimisel, näiteks:

 • Janely Põllumägi sai mais 2017 Rein Otsasoni Fondi stipendiumi ning viibis 2017 kevadsemestril vahetustudengina Singapuri Rahvusülikoolis (NUS, maailma top 12. ülikool) TalTech ja NUSi vahelise koostöölepingu raames Erasmus stipendiumiga. Loe lähemalt Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi Facebook'i lehelt.

 • Birgit Hänilane pälvis oma 2017 kevadel kaitstud magistritöö „The Impact of the Minimum Wage on Employment in Estonia" ("Alampalga mõju tööhõivele Eestis") Statistikaameti Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia. Loe lähemalt Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi Facebook'i lehelt.

 • Marianna Rõbinskajat tunnustati tema 2016 kevadel kaitstud magistritöö eest Eesti Panga Urmas Sepa nimelise teaduspreemiaga. Loe lähemalt Eesti Panga kodulehelt.

 • Heili Hein pälvis Rakendusliku majandusteaduse õppekava magistrandina Rein Otsasoni Fondi stipendiumi 2015.a. ning jätkas peale magistrikraadi kaitsmist TalTechis oma õpinguid Berliinis. Loe lähemalt Rein Otsasoni Fondi kodulehelt.

Rakendusliku majandusteaduse õppekava tudengid on oodatud osalema Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud teadusseminaridel ning muudes tegemistes. Ole toimuvaga kursis Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kodulehe ning Facebook'i lehe vahendusel.