Tallinna Tehnikaülikool

Tunnustus

Geoloogia instituudi kureeritav rahvusvaheline kursus Circular Economy for Materials Processing NGG0401 pälvis 2023. aastal Eesti Hariduse Kvaliteediagentuurilt e-kursuse kvaliteedimärgi. Kursust viib läbi Karin Robam. Palju õnne!

Praktikavõimalused

Bakalaureuse õppekava "Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad" ja magistri õppekava "Maapõueressursid" sisaldavad kohustuslikku praktikat mahuga vähemalt 4 nädalat täiskoormusega tööd mõnes ettevõttes või asutuses. Täpsem info praktika õppeainete, mahtude ja arvestamise kohta on saadaval õppeinfosüsteemis.

Meie tudengite hulgas populaarsed praktikakohad on inseneribürood, mäenduse ja keskkonna ettevõtted ning riigiasutused:

Teadustööle keskendunud üliõpilastel on võimalus läbida praktika ka instituudis mõne uurimisrühma juures välitöödel ja laborites kaasa lüües.