Tallinna Tehnikaülikool

Õppekavad

Geoloogia instituut vastutab TalTechis bakalaureuse õppekava "Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad" ja magistri õppekava "Maapõueressurssid" eest. Eriala sobib noortele, keda huvitavad nii loodusteadused kui inseneeria.  Täpsem info bakalaureuse õppekava sisu, vastuvõtutingimuste ja kõige seonduva kohta on leitav eraldi lehel: https://taltech.ee/maa-susteemid-kliima-ja-tehnoloogiad, magistriõppekava "Maapõueressurssid" kohta aga siin: https://taltech.ee/maapoueressursid-magistriope

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust mõlema õppekava juhi Leeli Amoniga.

geolinst_praktika_okt_2021