Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia instituut tutvustab õpilastele ja õpetajatele läbi erinevate õppe- ja silmaringi laiendavate tegevuste maapõue ja inseneeria maailma.

Loodusainete õpetajate täienduskoolitus Särghaual 25.-26.10.2022

Hea õpetaja!

Oled oodatud kahepäevasele täiendkoolitusele, kus tulevad jutuks mineviku ja oleviku kliima, jäätumisperioodid, maa- ja meresoojus, Läänemere põhja, setete, vee ja elustiku teemad. Praktilise külje pealt tutvume tard- ja moondekivimite määramise ning maateaduste olümpiaadist tuttava andmekaevega. Üritus on huvilistele tasuta, aga kohapeal on võimalik toetada Särghaua õppekeskust jätkuva maateaduste-alase hariduse andmisel.

Registreerimine: https://forms.gle/8X9EwpTiMNAMfJEH6

Päevakava

Küsimuste korral palun kirjutage: Leeli.Amon@taltech.ee. Kohtumiseni Särghaual!

GreenRockLab haridusprogramm

GreenRockLab

Hea õpetaja!

Ootame sind ja sinu õpilasi GreenRockLab’i ja Mektorysse erinevatesse töötubadesse, kui olukord seoses Covid-19 viiruse levikuga seda lubab. Oma küsimustest kirjuta või anna osalemissoovist teada aadressil Karin.Kaar@taltech.ee. Meie haridusprogramm on eelkõige mõeldud 9.–12. klasside õpilastele, ent ka nooremad huvilised on oodatud!

GreenRockLab on Eesti maapõueressursse tutvustav õppeklass, mis annab ülevaate meie tulevikumaavaradest ja maapõueressursside kasutamisest igapäevaelus ning pakub õpetajatele uusi võimalusi Eesti koolides maateadusi õpilasteni viia. Keset tuba on valgustatud klaaslauas tükk maapõue ehk puursüdamikku, seintel paiknevates nutitahvlites leiab mitmekülgseid interaktiivseid tegevusi. Ruumil ei ole ühtegi akent, mis jätab mulje teekonnast maapõue. Elegantselt võlvitud ruum sobib ka väiksemaks koosolekupaigaks. „Green“ labori nimes viitab Eesti rohelisele kivile glaukoniidile, tähistades ühtlasi ka vastutustundlikku maavarade kaevandamist, jätkusuutlikku maapõueressursside töötlemist ja kasutamist ühiskonna arenguks. GreenRockLabi ehitamist on toetanud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) toormaterjalide innovatsioonivõrgustik, kuhu kuulub 315 Euroopa ülikooli, teadusasutust ja suurettevõtet.

RM@Schools 4.0 on koolinoorte üle-Euroopaline aktiivõppe projekt, mille erinvad tegevused tutvustavad mineraalseid toormeid, nende tootmist ja töötlemist ning vajadust igapäevaelus. Lühend RM tähistab mõistet Raw Materials ehk mineraalsed toormed. Aktiivõpet pakuvad koolidele RM saadikud kaasates õpilasi RM-alaste praktiliste õppekomplektide katsetesse, ekskursioonidele tööstustes ja teaduse levitamise tegevustesse. Õpilastel on võimalus ise asuda noorteks RM-saadikuteks ehk teaduskommunikaatoriteks luues mõnele mineraalsete toormetega seotud teemale materajale, töötubasid ja teavitusvahendeid koostöös ekspertidega, mida esitada avalikel üritustel.

RM@Schools 4.0

Raw materials at Schools aka RMatSchools

BetterGeoEdu – Õpi tundma maapõueressursse Minecrafti abil

BetterGeo

Minecraft on üks populaarsemaid mänge maailmas, mille eesmärk on koguda erinevaid materjale ja maavarasid. BetterGeo on Minecrafti laiendus, mis muudab mängu kulgu, lisades sellele uusi funktsioone. BetterGeo lisab Minecrafti realistliku geoloogia – uued kivimid, mineraalid ja metallid, lisaks nende reaalsed otsimisviisid. Selles laienduses tutvustatakse ka keskkonnamõjusid, uusi tööriistu ja esemeid, mis on mängus abiks selle kõige avastamiseks. Lisaks mängu laiendusele on loodud ka õpetamist toetavad õppematerjalid, mida klassis õpilastega kasutada. Ülesannete kestus ja ettevalmistusaeg on erinevad. On lühikesi harjutusi, mis ei vaja palju ettevalmistusaega ja ka tegevusi, mida saab teha mitu tundi või lausa pikema projektina. BetterGeoEdu kasutamise alustamiseks on loodud paigaldamise juhised ja juhendmaterjalid, mis aitavad alustada õpetamist Minecrafti abil.

BetterGeoEdu laiendus ja materjalid on tasuta, kuid vajavad eelnevalt paigaldatud Minecrafti originaalversiooni. Huvi korral palun võta ühendust Karin Kääriga. Edukat avastamist, õppimist ja mängimist!

Ringmajanduse strateegiamäng ecoCEO

Pane end proovile ringmajanduse strateegiamängus!

Ootame mängu mängma gümnaasiumiastme klasse, kes sooviksid ringmajanduse teemal teadlikust arendada. Rahvusvahelise koostööna loodud lauamäng EcoCEO on strateegiline lauamäng koolinoortele, mis hõlmab ettevõtte juhtimist ning jätkusuutliku ringmajanduse loomist. Tänapäeval kasutatavad ressursid, nagu fossiilkütused, haruldased muldmetallid ja metallid on piiratud toorained ja ammenduvad peagi, kui globaalsed tootmis- ja tarbimisharjumused ei muutu. EcoCEO eesmärk on ehitada ja juhtida kasumlikku ettevõtet, mis on võimeline vastu pidama järskudele poliitilistele, sotsiaalsetele, ökoloogilistele ja majanduslikele muutustele, ning luua tootmisprotsess ja ärimudel, mis talub ressursside nappuse ja tootmisjäätmetega seotud väljakutseid. Mängu lõpus selgub võitja, kes teenib ecoCEO tiitli - edukaim ja ressursside haldajana vastutustundlikuim ettevõtja.

Mängime koos! Mängu võib mängida TalTech geoloogia insituudis või siis saame ka ise tundi tulla. Mängu ehk töötoa pikkus on u 90 minutit, millele eelneb sissejutav loeng ringmajandusest toormete sektori põhjal. Töötuba on tasuta. Mäng on mõeldud kasutamiseks loodusainetes, majanduse- ja ettevõtlusõppes või projektina. Mänguga kaasnevad teemad on ressursid, jätkusuutlikkus ja säästev areng, tarbimisharjumused, ressursside nappus, korduvkasutus, ettevõtlus ja ringmajandus. Täpsemalt mängust.

Ootame kõiki huvilisi külla ja avastama! Palume kooligruppidel töötoas osalemisest teada anda Karin Käärile. Sinu ettevõte ootab sind!
 Geolinst_EcoCEO_2_476x357.jpg