Tallinna Tehnikaülikool

IT-teaduskonna auraamat

Auraamatus tunnustame parimate tulemustega silma paistnud töötajaid ja tudengeid, kelle nimed tuuakse välja teaduskonna auraamatus.

Teaduskonna töötajaid tunnustatakse seitsmes kategoorias: edukaim doktoritööde juhendaja, aasta teadusartiklite autorid, aasta õppejõud, aasta programmijuhid, aasta tugitöötajad, aasta teadlased ja tunnustused tänukirjaga. Oleme oma kolleegide üle uhked ja nad esindavad meie parimaid saavutusi.

Meie tudengite hulgas on palju neid, kes pühenduvad õpingutele ja kelle akadeemiline tulemuslikkus on väljapaistev. Nad on eeskujuks oma kursusekaaslastele ning tulevikus nõutud spetsialistid tööturul. Bakalaureuse- ja magistriüliõpilasi tunnustame kaks korda aastas äranimetamisega dekaani nimekirjas (ing k Dean’s List).

1. Edukaim doktoritööde juhendaja:
1.1 Muhammad Mahtab Alam, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi täisprofessor tenuuris

2. Aasta teadusartiklite autorid:
2.1 Laura Päeske, tervisetehnoloogiate instituudi teadur
2.2 Tuuli Uudeberg, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur
2.3 Hiie Hinrikus, tervisetehnoloogiate instituudi mitteioniseeriva kiirguse ekspert
2.4 Jaanus Lass, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.5 Maie Bachmann, tervisetehnoloogiate instituudi kaasprofessor tenuuris
2.6 Samuel Nascimento Pagliarini, arvutisüsteemide instituudi kaasprofessor tenuuris
2.7 Arvo Kaldmäe, tarkvarateaduse instituudi teadur
2.8 Ülle Kotta, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur
2.9 Joosep Paats, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur
2.10 Annika Adoberg, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur
2.11 Jürgen Arund, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.12 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi täisprofessor tenuuris
2.13 Jana Holmar, tervisetehnoloogiate instituudi nooremprofessor
2.14 Merike Luman, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.15 Kristjan Pilt, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.16 Nils Fredrik Arne Uhlin, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.17 Liisi Leis, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur
2.18 Einar Meister, tarkvarateaduse instituudi vanemteadur
2.19 Lya Meister, tarkvarateaduse instituudi teadur
2.20 Eric Blake Jackson, tarkvarateaduse instituudi doktorant-nooremteadur
2.21 Ingrid Pappel, tarkvarateaduse instituudi kaasprofessor

Aasta teadusartiklid:

 • Laura Päeske, Tuuli Uudeberg, Hiie Hinrikus, Jaanus Lass, Maie Bachmann. Correlation Between Electroencephalographic Markers in the Healthy Brain. Scientific Reports, 2023, 13, Art. no. 6307. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-33364-z
 • Tiago Diadami Perez and Samuel Pagliarini. Hardware Trojan Insertion in Finalized Layouts: From Methodology to a Silicon Demonstration. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2023, 42(7), 2094-2107. DOI: https://doi.org/10.1109/TCAD.2022.3223846
 • Arvo Kaldmäe, Zbigniew Bartosiewicz, Ülle Kotta, Malgorzata Wyrwas. Minimal Realizations of Nonlinear Time-Delay Systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 2023, 68(11), 6766−6772. DOI: https://doi.org/10.1109/TAC.2023.3240124
 • Joosep Paats, Annika Adoberg, Jürgen Arund, Annemieke Dhondt, Anders Fernström, Ivo Fridolin, Griet Glorieux, Emilio Gonzalez-Parra, Jana Holmar, Liisi Leis, Merike Luman, Vanessa Maria Perez-Gomez, Kristjan Pilt, Didier Sanchez-Ospina, Mårten Segelmark, Fredrik Uhlin, Alberto Ortiz. (2023). Time-Averaged Concentration Estimation of Uraemic Toxins with Different Removal Kinetics: A Novel Approach Based on Intradialytic Spent Dialysate Measurements. Clinical Kidney Journal, 2023, 16(4), 735−744. DOI: https://doi.org/10.1093/ckj/sfac273
 • Allan Vurma, Einar Meister, Lya Meister, Jaan Ross, Marju Raju, Veeda Kala, Tuuri Dede. The Intensities of Vowels and Plosive Bursts and Their Impact on Text Intelligibility in Singing. The Journal of the Acoustical Society of America, 2023, 154(4), 2653−2664. DOI: https://doi.org/10.1121/10.0021968
 • Marina Weck, Eric Blake Jackson, Markus Sihvonen, Ingrid Pappel. Building Smart Living Environments for Ageing Societies: Decision Support for Cross-Border E-Services Between Estonia and Finland. Technology in Society, 2022, 71, Art. no.102066−13 pp. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102066

3. Aasta teadlased:
3.1 Janika Leoste, IT Kolledži järeldoktor-teadur
3.2 Margus Metshein, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi teadur
3.3 Peeter Ross, tervisetehnoloogiate instituudi kaasprofessor tenuuris
3.4 Asko Ristolainen, arvutisüsteemide instituudi vanemteadur
3.5 Einar Meister, tarkvarateaduse instituudi vanemteadur

4. Aasta õppejõud:
4.1 Risto Heinsar, arvutisüsteemide instituudi insener
4.2 Peeter Ellervee, arvutisüsteemide instituudi abiprofessor tenuuris
4.3 Kristjan Pilt, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
4.4 German Mumma, IT Kolledži külalisõppejõud
4.5 Eero Haldre, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vaneminsener
4.6 Sille Arikas, tarkvarateaduse instituudi külalisõppejõud
4.7 Gert Kanter, tarkvarateaduse instituudi vanemlektor
4.8 Priit Järv, tarkvarateaduse instituudi teadur

5. Aasta programmijuhid:
5.1 Andres Eek, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor
5.2 Meelis Antoi, IT Kolledži lektor

6. Aasta tugitöötajad:
6.1 Joel Kivi, IT Kolledži multimeediaspetsialist
6.2 Doris Kaljuste, tervisetehnoloogiate instituudi projektijuht
6.3 Anet Tammets, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi projektihaldur
6.4 Merle Aadli, arvutisüsteemide instituudi projektijuht
6.5 Grete Lind, tarkvarateaduse instituudi spetsialist
6.6 Jane Rang, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi programmijuhi abi
6.7 Alvar Kurrel, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi projektijuht

7. Tänukirjaga tunnustatud:
7.1 Ago Luberg, tarkvarateaduse instituudi vanemlektor, pikaajalise ja järjepideva panuse eest õppetöö läbiviimisesse, uuenduslike õppemeetodite rakendamise ja programmijuhi ülesannete silmapaistva täitmise eest.
7.2 Samuel Nascimento Pagliarini, arvutisüsteemide instituudi kaasprofessor tenuuris, riistvara turvalisuse keskuse ülesehitamise ja uurimisvaldkonna arendamise eest.
7.3 Eva Keerov,    Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi juhiabi, silmapaistva ja järjepideva administratiivse tegevuse eest Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudis.
7.4 Neeme Kalda, IT Kolledži külalisõppejõud, silmapaistva panuse eest õppetöö läbiviimisesse.
7.5 Kristjan Karmo, IT Kolledži külalisõppejõud, silmapaistva panuse eest õppetöö läbiviimisesse.
7.6 Einar Kivisalu, IT Kolledži lektor, silmapaistva panuse eest õppetöö läbiviimisesse.
7.7 Kalle Tammemäe, IT Kolledži direktor, pikaajalise ja järjepideva panuse eest õppetöö läbiviimisesse ning töö eest prodekaani ja IT Kolledži direktorina.
7.8 Margus Kruus, arvutisüsteemide instituudi direktor, pikaajalise ja järjepideva panuse eest õppetöö läbiviimisesse ning õppevaldkonna arendamise eest nii õppeprodekaani kui ka õppekorralduse juhi rollis.

1. Edukaim doktoritööde juhendaja:
1.1 Dirk Draheim, tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris.

2. Aasta teadusartiklite autorid:
2.1 Elena Di Lavore, tarkvarateaduse instituudi doktorant-nooremteadur;
2.2 Mario Román García, tarkvarateaduse instituudi doktorant-nooremteadur;
2.3 Gert Jervan, arvutisüsteemide instituudi täisprofessor tenuuris;
2.4 Kaida Kaeval, arvutisüsteemide instituudi tööstusdoktorant;
2.5 Annika Adoberg, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur;
2.6 Joosep Paats, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur;
2.7 Jürgen Arund, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.8 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi täisprofessor tenuuris;
2.9 Jana Holmar, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.10 Merike Luman, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.11 Kristjan Pilt, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.12 Nils Fredrik Arne Uhlin, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.13 Risto Tanner, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.14 Ülle Kotta, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur.

Aasta teadusartiklid:

 • Elena Di Lavore, Giovanni de Felice, Mario Román. Monoidal Streams for Dataflow Programming. LICS '22: Proceedings of the 37th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 2022, 51, 1-14. DOI: https://doi.org/10.1145/3531130.3533365
 • Kaida Kaeval, Tobias Fehenberger, Jim Zou, Sander L. Jansen, Klaus Grobe, Helmut Griesser, Jörg-Peter Elbers, Marko Tikas, Gert Jervan. QoT Assessment of the Optical Spectrum as a Service in Disaggregated Network Scenarios. Journal of Optical Communications and Networking, 2021, 13 (10), E1-E12. DOI: https://doi.org/10.1364/JOCN.423530
 • Annika Adoberg, Joosep Paats, Jürgen Arund, Annemieke Dhondt, Ivo Fridolin, Giret Glorieux, Jana Holmar, Kai Lauri, Liisi Leis, Merike Luman, Kristjan Pilt, Fredrik Uhlin, Risto Tanner. Treatment with Paracetaml Can Interfere with the Intradialytic Optical Estimation in Spent Dialysate of Uric Acid but Nor of Indoxyl Sulfate. Toxins, 2022, 14(9), 610. DOI: https://doi.org/10.3390/toxins14090610
 • Mohammad Amin Sarafrazi, Ülle Kotta, Zbigniew Bartosiewicz. On the Stopping Criteria in Nonlinear Unknown Input Observability Condition. IEEE Transactions on Automatic Control, 2022, 67(9), 4733−4737. DOI: https://doi.org/10.1109/TAC.2022.3160133


3. Aasta teadlased:
3.1 Samuel Nascimento Pagliarini, arvutisüsteemide instituudi kaasprofessor tenuuris;
3.2 Risto Tanner, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
3.3 Muhammad Mahtab Alam, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi täisprofessor tenuuris;
3.4 Hayretdin Bahsi, tarkvarateaduse instituudi sihtrahastusega professor;
3.5 Ahto Buldas, tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris;
3.6 Jüri Vain, tarkvarateaduse instituudi kaasprofessor tenuuris.

4. Aasta õppejõud:
4.1 Kristina Vassiljeva, arvutisüsteemide instituudi dotsent;
4.2 Tarmo Robal, arvutisüsteemide instituudi teadur;
4.3 Guido Leibur, IT Kolledži külalisõppejõud;
4.4 Jaanus Pöial, IT Kolledži dotsent;
4.5 Riina Hallik, tervisetehnoloogiate instituudi lektor;
4.6 Tarvo Treier, tarkvarateaduse instituudi lektor;
4.7 Ants Torim, tarkvarateaduse instituudi lektor;
4.8 Risto Vaarandi, tarkvarateaduse instituudi vanemteadur;
4.9 Ivo Müürsepp, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemlektor;
4.10 Andres Eek, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor.

5. Aasta programmijuhid:
5.1 Rain Ottis, tarkvarateaduse instituudi kaasprofessor tenuuris;
5.2 Ingrid Pappel, tarkvarateaduse instituudi kaasprofessor;
5.3 Ago Luberg, tarkvarateaduse instituudi vanemlektor.

6. Aasta tugitöötajad:
6.1 Lauri Anton, HPC keskuse juht ja infotehnoloogia teaduskonna IT juht;
6.2 Jaanus Joasoo, arvutisüsteemide instituudi projektijuht;
6.3 Rain Kattai, tervisetehnoloogiate instituudi tehnik;
6.4 Riina Soovik, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi programmijuhi abi;
6.5 Küllike Näks, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi õppekonsultant;
6.6 Katrin Aasma, IT Kolledži büroo assistent;
6.7 Siiri Taveter, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi programmijuhi abi.

7. Tänukirjaga tunnustatud:
7.1 Jaan Penjam, infotehnoloogia teaduskonna emeriitprofessor, endine tarkvarateaduse instituudi direktor, tarkvarateaduse instituudi loomise ja käivitamise eest;
7.2 Kalju Meigas, infotehnoloogia teaduskonna emeriitprofessor, endine tervisetehnoloogiate instituudi direktor, tervisetehnoloogiate valdkonna üles ehitamise ja arendamise eest;
7.3 Juhan-Peep Ernits, tarkvarateaduse instituudi arendusjuht, tarkvarateaduse instituudi IT-infra süsteemi arendamise ja ülalhoiu eest;
7.4 Birgy Lorenz, IT Kolledži vanemteadur, silmapaistva panus eest küberturvalisuse valdkonna populariseerimisel noorte seas.

1. Edukaimad doktoritööde juhendajad:
1.1 Jaan Raik, arvutisüsteemide instituudi täisprofessor tenuuris;
1.2 Eduard Petlenkov, arvutisüsteemide instituudi täisprofessor tenuuris.

2. Aasta teadusartiklite autorid:
2.1 Abiodun Emmanuel Onile, tarkvarateaduse instituudi doktorant-nooremteadur;
2.2 Eduard Petlenkov, arvutisüsteemide instituudi täisprofessor tenuuris;
2.3 Juri Belikov, tarkvarateaduse instituudi abiprofessor tenuuris;
2.4 Muhammad Mahtab Alam, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi täisprofessor tenuuris;
2.5 Yannick Le Moullec, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi kaasprofessor tenuuris;
2.6 Alar Kuusik, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi vanemteadur;
2.7 Joosep Paats, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur;
2.8 Jürgen Arund, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.9 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi täisprofessor tenuuris;
2.10 Merike Luman, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.11 Risto Tanner, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur;
2.12 Arvo Kaldmäe, tarkvarateaduse instituudi teadur;
2.13 Ülle Kotta, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur;
2.14 Ingrid Pappel, tarkvarateaduse instituudi dotsent;
2.15 Dirk Draheim, tarkvarateaduse instituudi professor.

Aasta teadusartiklid:

 • Abiodun E. Onile, Ram Machlev, Eduard Petlenkov, Yoash Levron, Juri Belikov. Uses of the Digital Twins Concept for Energy Services, Intelligent Recommendation Systems, and Demand Side Management: A Review. Energy Reports, 2021, 7, 997−1015. DOI: http://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.01.090
 • Sikandar M. Zulqarnain Khan, Muhammad Mahtab Alam, Yannick Le Moullec, Alar Kuusik, Sven Pärand, Christos Verikoukis. An Empirical Modeling for the Baseline Energy Consumption of an NB-IoT Radio Transceiver. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(9), 14756-14772. DOI: https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3072769
 • Joosep Paats, Annika Adoberg, Jürgen Arund, Ivo Fridolin, Kai Lauri, Liisi Leis, Merike Luman, Risto Tanner. Optical Method and Biochemical Source for the Assessment of the Middle-Molecule Uremic Toxin β2-Microglobulin in Spent Dialysate. Toxins, 2021 13(4), 255. DOI: https://doi.org/10.3390/toxins13040255
 • Zbigniew Bartosiewicz, Arvo Kaldmäe, Yu Kawano, Ülle Kotta, Ewa Pawluszewicz, Ashutosh Simha, Malgorzata Wyrwas. Accessibility and System Reduction of Nonlinear Time-Delay Control Systems. IEEE Transactions on Automatic Control, 2021, 66(8), 3781−3788. DOI: http://doi.org/10.1109/TAC.2020.3028566
 • Ingrid Pappel, Valentyna Tsap, Dirk Draheim. The e-LocGov Model for Introducing E-Governance Into Local Governments: An Estonian Case Study. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing, 2021, 9(2), 597−611. DOI: https://doi.org/10.1109/TETC.2019.2910199


3. Aasta õppejõud:
3.1 Uljana Reinsalu, arvutisüsteemide instituudi teadur;
3.2 Aleksei Tepljakov, arvutisüsteemide instituudi vanemteadur;
3.3 Muhammad Mahtab Alam, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi täisprofessor tenuuris;
3.4 Priit Kruus, tervisetehnoloogiate instituudi lektor;
3.5 Andres Kaalep, tervisetehnoloogiate instituudi külalisõppejõud;
3.6 Juhan-Peep Ernits, tarkvarateaduse instituudi dotsent;
3.7 Regina Erlenheim, tarkvarateaduse instituudi lektor;
3.8 Kristiina Hakk, IT Kolledži dotsent.

4. Aasta tugitöötajad:
4.1 Karin Härmat, infotehnoloogia teaduskonna turundus- ja kommunikatsioonijuht;
4.2 Tiiu Kilk, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi poolt, personaliosakonna personalitöö spetsialist;
4.3 Triin Varblane, IT Kolledži finantsspetsialist;
4.4 Helle Tihemets, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi õppekonsultant;
4.5 Kristi Ainen, tarkvarateaduse instituudi projektijuht;
4.6 Mall Maasik, tervisetehnoloogiate instituudi projektijuht.

5. Aasta teadlased:
5.1 Maksim Jenihhin, arvutisüsteemide instituudi kaasprofessor tenuuris;
5.2 Olev Märtens, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi kaasprofessor tenuuris;
5.3 Maie Bachmann, tervisetehnoloogiate instituudi kaasprofessor tenuuris;
5.4 Fosco Loregian, tarkvarateaduse instituudi järeldoktor-teadur;
5.5 Sven Nõmm, tarkvarateaduse instituudi vanemteadur;
5.6 Ingrid Pappel, tarkvarateaduse instituudi dotsent.

6. Tänukirjaga tunnustatud:
6.1 German Mumma, IT Kolledži külalisõppejõud, silmapaistva panuse eest õppetöö läbiviimisesse;
6.2 Maili Markvardt, IT Kolledži külalisõppejõud, silmapaistva panuse eest õppetöö läbiviimisesse;
6.3 Priit Kruus, tervisetehnoloogiate instituudi lektor, programmijuhi tööülesannete silmapaistva täitmise eest;
6.4 Moonika Viigimäe, tervisetehnoloogiate instituudi teadur, programmijuhi tööülesannete silmapaistva täitmise eest;
6.5 Gunnar Piho, tarkvarateaduse instituudi dotsent, programmijuhi tööülesannete silmapaistva täitmise eest;
6.6 Siim Vene, IT Kolledži lektor, programmijuhi tööülesannete silmapaistva täitmise eest;
6.7 Lauri Anton, IT Kolledž, HPC keskuse juht, silmapaistva töö eest HPC keskuse loomisel;
6.8 Sikandar Muhammad Zulqarnain Khan, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant, 2021. aasta parima teadusartikli autorluse eest.

1. Edukaim doktoritööde juhendaja:
1.1 Jüri Vain, tarkvarateaduse instituudi professor

2. Parimate teadusartiklite autorid:
2.1 Samuel Nascimento Pagliarini, arvutisüsteemide instituudi professor
2.2 Juri Belikov, tarkvarateaduse instituudi professor
2.3 Joosep Paats, tervisetehnoloogiate instituudi doktorant-nooremteadur
2.4 Jürgen Arund, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.5 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi professor
2.6 Merike Luman, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.7 Nils Frederik Arne Uhlin, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.8 Kristjan Pilt, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur
2.9 Tarmo Uustalu, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur
2.10 Alexander Norta, tarkvarateaduse instituudi dotsent
2.11 Valentyna Tsap, tarkvarateaduse instituudi doktorant-nooremteadur
2.12 Ingrid Pappel, tarkvarateaduse instituudi dotsent

Aasta teadusartiklid:

 • Pagliarini, S., Sweeney, J., Mai, K., Blanton, S., Mitra, S., Pileggi, L. Split-Chip Design to prevent IP Reverse Engineering. IEEE Design & Test. October 2020. DOI: 10.1109/MDAT.2020.3033255
 • Chowdhury, N.R., Belikov, J., Baimel, D., Levron, Y. (2020). Observer-based detection and identification of sensor attacks in networked CPSs. Automatica, 121, 109166, 1−13. DOI: 10.1016/j.automatica.2020.109166
 • Paats, J., A. Adoberg, J. Arund, A. Dhondt, A. Fernström, I. Fridolin, G. Glorieux, L. Leis, M. Luman, E. Gonzalez-Parra, V. M. Perez-Gomez, K. Pilt, D. Sanchez-Ospina, M. Segelmark, F. Uhlin and A. Arduan Ortiz (2020). Serum Levels and Removal by Haemodialysis and Haemodiafiltration of Tryptophan-Derived Uremic Toxins in ESKD Patients. International Journal of Molecular Sciences 21(4): 1522. DOI: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/4/1522
 • Katsumata, S., Rivas, E., Uustalu, T. (2020). Interaction laws of monads and comonads. LICS '20 : Proceedings of the 35th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, July 8-11, 2020, Saarbrücken, Germany. New York: ACM Press, 604−618. DOI: 10.1145/3373718.3394808
 • Mærøe, A.R., Norta, A., Tsap, V., Pappel, I. (2021). Increasing Citizen Participation in e-Participatory Budgeting Processes. Journal of Information Technology & Politics, 18, 1-23. DOI: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19331681.2020.1821421

3. Aasta programmijuhi nominendid (esitatud ülikooli tasandi tunnustuseks):
3.1 Andres Eek, programmijuht
3.2 Priit Kruus, programmijuht

4. Aasta õppejõud:
4.1 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi professor
4.2 Julius Juurmaa, tervisetehnoloogiate instituudi külalislektor
4.3 Andres Rähni, arvutisüsteemide instituudi lektor
4.4 Maksim Jenihhin, arvutisüsteemide instituudi professor
4.5 Mohammad Tariq Meeran, IT Kolledži vanemlektor
4.6 Alari Krist, IT Kolledži külalisõppejõud
4.7 Priit Roosipuu, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi sidelahenduste arendaja
4.8 Yannick Le Moullec, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor
4.9 Innar Liiv, tarkvarateaduse instituudi dotsent
4.10 Jaak Tepandi, tarkvarateaduse instituudi emeriitprofessor

5. Aasta tugitöötaja:
5.1 Deniss Karai, tervisetehnoloogiate instituudi insener
5.2 Katrin Tõemets, arvutisüsteemide instituudi juhiabi
5.3 Nele Teearu, IT Kolledži programmijuhi abi
5.4 Anu Johannes, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi poolt, teadusosakonna teadus- ja arendustegevuse spetsialist
5.5 Ruth Laos, tarkvarateaduse instituudi tugiüksuse juht
5.6 Kairi Põder, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi õppekonsultant

6. Aasta teadlased:
6.1 Jeffrey Andrew Tuhtan, arvutisüsteemide instituudi teadur
6.2 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi professor
6.3 Alar Kuusik, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemteadur
6.4 Niccolò Veltri, tarkvarateaduse instituudi teadur
6.5 Arvo Kaldmäe, tarkvarateaduse instituudi teadur

1. Edukaim doktoritööde juhendaja:
1.1 Alexander Norta, tarkvarateaduse instituudi dotsent.

2. Parimate teadusartiklite autorid:
2.1 Muhammad Mahtab Alam, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor;
2.2 Hassan Malik, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi teadur;
2.3 Md Muhidul Islam Khan, IT Kolledži lektor;
2.4 Tamas Pardy, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi teadur;
2.5 Alar Kuusik, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemteadur;
2.6 Yannick Le Moullec, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor;
2.7 Innar Liiv, tarkvarateaduse instituudi dotsent;
2.8 Sadok Ben Yahia, tarkvarateaduse instituudi professor;
2.9 Dirk Draheim, tarkvarateaduse instituudi professor;
2.10 Juri Belikov, tarkvarateaduse instituudi professor;
2.11 Ülle Kotta, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur;
2.12 Margus Viigimaa, tervisetehnoloogiate instituudi professor;
2.13 Tiina Titma, tervisetehnoloogiate instituudi teadur;
2.14 Sven Nõmm, tarkvarateaduse instituudi vanemteadur.

Aasta teadusartiklid:

 • Alam, M. M., Malik, H., Khan, M. I., Pardy, T., Kuusik, A., Le Moullec, Y. A Survey on the Roles of Communication Technologies in IoT-Based Personalized Healthcare Applications. IEEE Access, 2018, 6, 36611 - 36631.
 • Vedeshin, A., Dogru, J. M. U., Liiv, I., Yahia, S. B., Draheim, D. A Secure Data Infrastructure for Personal Manufacturing Based on a Novel Key-less, Byte-less Encryption Method. IEEE Access, 2019.
 • Bartosiewicz, Z., Belikov, J., Kotta, Ü., Wyrwas, M. State feedback linearization of nonlinear control systems on homogeneous time scales. Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 2019, 31, 69−85.
 • Viigimaa, M., Sachinidis, A., Toumpourleka, M., Koutsampasopoulos, K., Alliksoo, S., Titma, T. Macrovascular Complications of Type 2 Diabetes Mellitus. Current Vascular Pharmacology, 2019, 17.
 • Toomela, A., Nõmm, S., Kõnnussaar, T., Tammik, V. Why Behavioral Indicators May Fail to Reveal Mental States: Individual Differences in Arousal-Movement Pattern Relationships. Frontiers in Psychology, 2019, 10.

3. Aasta õppejõud:
3.1 Rein Sabolotny, Thomas Johann Seebecki elekroonikainstituudi külalisõppejõud;
3.2 Marika Kulmar, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor;
3.3 Ahto Kalja, tarkvarateaduse instituudi professor;
3.4 Priit Raspel, tarkvarateaduse instituudi ja IT Kolledži külalisõppejõud;
3.5 Harri Lensen, arvutisüsteemide instituudi lektor;
3.6 Lembit Jürimägi, arvutisüsteemide instituudi lektor;
3.7 Kristiina Hakk, IT Kolledži dotsent;
3.8 Peeter Ross, tervisetehnoloogiate instituudi professor.

4. Aasta tugitöötajad:
4.1 Eva Keerov, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi juhiabi;
4.2 Mihkel Läänelaid, arvutisüsteemide instituudi biorobootika keskuse juhiabi;
4.3 Kerli Metsla, tervisetehnoloogiate instituudi projektijuht;
4.4 Eve Kann, tarkvarateaduse instituudi projekti administraator;
4.5 Marianne Kiholane, IT Kolledži finantsspetsialist;
4.6 Merike Siidoja, infotehnoloogia teaduskonna dekanaadi õppekonsultant.

5. Aasta teadlased:
5.1 Yannick Le Moullec, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor;
5.2 Sadok Ben Yahia, tarkvarateaduse instituudi professor;
5.3 Juri Belikov, tarkvarateaduse instituudi professor;
5.4 Margus Viigimaa, tervisetehnoloogiate instituudi professor;
5.5 Eduard Petlenkov, arvutisüsteemide instituudi professor.

1. Edukaim doktoritööde juhendaja:
1.1 Yannick Le Moullec, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor.

2. Parimate teadusartiklite autorid:
2.1 Hip Kõiv, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi doktorant-nooremteadur;
2.2 Marek Rist, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi teadur;
2.3 Mart Min, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi teadur;
2.4 Tanel Alumäe, tarkvarateaduse instituudi sihtrahastusega vanemteadur;
2.5 Einar Meister, tarkvarateaduse instituudi sihtrahastusega vanemteadur;
2.6 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi professor;
2.7 Arvo Kaldmäe, tarkvarateaduse instituudi teadur;
2.8 Ülle Kotta, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur;
2.9 Margus Viigimaa, tervisetehnoloogiate instituudi professor.

Aasta teadusartiklid:

 • Kõiv, H., Rist, M., Min, M. Development of bioimpedance sensing device for wearable monitoring of the aortic blood pressure curve. tm - Technisches Messen, 2018, 85 (5), 366−377.
 • Paats, A., Alumäe, T., Meister, E., Fridolin, I. Retrospective analysis of clinical performance of an Estonian speech recognition system for radiology: effects of different acoustic and language models. Journal of Digital Imaging, 2018, 31 (5), 615−621.
 • Kaldmäe, A., Kotta, Ü. Realization of time-delay systems. Automatica, 2018, 90, 317−320.
 • Viigimaa, M., Heinsar, S., Lovic, D., Katsimardou, A., Piperidou A., Duishvili, D. New horizons in the pathogenesis, pathophysiology and treatment of familial hypercholesterolaemia. Current Pharmaceutical Design, 2018, 24, 1-6.

3. Aasta õppejõud:
3.1 Eduard Petlenkov, arvutisüsteemide instituudi professor;
3.2 Risto Heinsar, arvutisüsteemide instituudi insener;
3.3 Kalju Meigas, tervisetehnoloogiate instituudi professor;
3.4 Ivo Fridolin, tervisetehnoloogiate instituudi professor;
3.5 Julia Berdnikova, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi teadur;
3.6 Andres Eek, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor;
3.7 Jaak Tepandi, tarkvarateaduse instituudi professor;
3.8 Liisa Jõgiste, tarkvarateaduse instituudi lektor;
3.9 Kaido Kikkas, IT Kolledži dotsent;
3.10 Nadežda Furs-Nižnikova, IT Kolledži lektor.

4. Aasta tugitöötajad:
4.1 Katri Kadakas, infotehnoloogia teaduskonna õppekonsultant;
4.2 Marek Mandre, arvutisüsteemide instituudi vaneminsener;
4.3 Viia Roosaar, tervisetehnoloogiate instituudi juhiabi;
4.4 Frederick Rang, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi IKT laborite juhataja;
4.5 Marje Tamm, tarkvarateaduse instituudi raamatukogu juhataja;
4.6 Dagmar Tamme, IT Kolledži programmijuhi abi.

5. Aasta teadlased:
5.1 Muhammad Mahtab Alam, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor;
5.2 Jaan Raik, arvutisüsteemide instituudi professor;
5.3 Dirk Draheim, tarkvarateaduse instituudi professor;
5.4 Ülle Kotta, tarkvarateaduse instituudi juhtivteadur;
5.5 Olaf Manuel Maennel, tarkvarateadus instituudi professor;
5.6 Kristjan Pilt, tervisetehnoloogiate instituudi vanemteadur.

1. Bakalaureuseõppekava „Informaatika“
1.1 Rainer Viirlaid
1.2 Pavel Pavliv
1.3 Erki Baumann
1.4 Silver Slinko
1.5 Eliise Karafin
1.6 Mathias Kaasma
1.7 Viktor Dovbnia
1.8 Daniel Tjulinov
1.9 Rasmus Raasuke
1.10 Eva Kazakovskaia
1.11 Rasmus Sander
1.12 Joonas Leemet
1.13 Rasmus Reili
1.14 Siim Tiivel
1.15 Siim Laane
1.16 Markus Veerbaum
1.17 Liia Jerjomenko
1.18 Matvei Tarassov
1.19 Martin Moistus
1.20 Kert Aaver
1.21 Faina Dõmša
1.22 Martin Janov
1.23 Anabel Kalamees
1.24 Aet-Kadi Kald
1.25 Marcus-Kevin Otto
1.26 Nikolai Ovtšinnikov
1.27 Häli Hinno
1.28 Denni Karin
1.29 Mirjam Liis Leoke
1.30 Rain Rähni
1.31 Uku Sõrmus
1.32 Mihkel Keso
1.33 Brigite Kerge

2. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide administreerimine“
2.1 Alexander Zelenskiy
2.2 Ekke Ruutopõld
2.3 Jaak Krusell
2.4 Dmitri Sobolev
2.5 Otto Kaur Pappel

3. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide arendus“
3.1 Mikkel Paat
3.2 Kerdo Käärma
3.3 Alina Štšeltškova
3.4 Ken Martin Aunpu
3.5 Indrek Mäeots
3.6 Mihkel Paloots
3.7 Sandra Örd
3.8 Kermo Kütsen
3.9 Markus Renser
3.10 Markus Johan Aug
3.11 Reili Allmere
3.12 Erik Martin Murde
3.13 Roma Imran Tariq
3.14 Kirke Tammpere
3.15 Aleksandra Tkatšjova
3.16 Richard Reintal
3.17 Kris Markus Maiste
3.18 Aleksander Kampus
3.19 Andrei Solntsev

4. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
4.1 Arseni Tsõgankov
4.2 Nazar Zhuhan
4.3 Andrei Šutkov
4.4 Sanan Mammadli
4.5 Marcus Pupart
4.6 Ihor Bobulych
4.7 Marcus Bindevald
4.8 Tommaso Dordoni
4.9 Andreas Hurka
4.10 Innar Viinamäe
4.11 Oleksandr Portnov
4.12 Mark-Henry Jakobsoo
4.13 Ringo-Lehari Purge
4.14 Rassell Muru
4.15 Liam Ivanko Kivirist
4.16 Eric Richard Kogerman
4.17 Vira Lavrova
4.18 Alejandro Ballesteros Pérez
4.19 Artem Fedorchenko
4.20 Joel Ruuben Seene

5. Bakalaureuseõppekava „Riistvara arendus ja programmeerimine“
5.1 Markus Randma
5.2 Mats Anier
5.3 Oliver Sild
5.4 Kristjan Mäetalu
5.5 Auris Prääm
5.6 Mihkel Aaremäe
5.7 Rebane Karoliina

6. Bakalaureuseõppekava „Äriinfotehnoloogia“
6.1 Kristjan Stüff
6.2 Grete Maria Kresmer
6.3 Elis Saarelaid
6.4 Markus Soodla
6.5 Martin Väli
6.6 Kristina Troitski
6.7 Carmen Marie Repnau
6.8 Robin Pihlak
6.9 Kirke Kändler
6.10 Oliver Villomann
6.11 Eliise Marta Einpaul
6.12 Anastassija Gontšarova
6.13 Egert Andrejev
6.14 Holger Nõgu
6.15 Edvard Kallas
6.16 Sirely Veri
6.17 Sandra Lubi
6.18 Sofia Senkiv
6.19 Silver Ingver
6.20 Vladislav Suprun
6.21 Annika Joakit
6.22 Kelli Tülp
6.23 Emma Liisa Lõhmus
6.24 Sten Kuusik
6.25 Rene Väljaots

7. Magistriõppekava „Arvutisüsteemid“
7.1 Phil-Yannick Frederik Borkenhagen

8. Magistriõppekava „Digimuutused ettevõttes“
8.1 Karina Madis
8.2 Jaroslava Nurmsalu
8.3 Marie Kalmet
8.4 Kristo Timberg
8.5 Kristel Tuusis
8.6 Peeter Kalmet
8.7 Jekaterina Trunin

9. Magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“
9.1 Erik Kangilaski
9.2 Tairi Pallas
9.3 Alessandro Milici
9.4 Crystella Sokk
9.5 Diana Müürsepp
9.6 Mari-Liis Suurpalu

10. Magistriõppekava „E-tervis“
10.1 Ashlyn Elizabeth Finney
10.2 Laura Palling
10.3 Secil Matasova
10.4 Mari-Liis Süld
10.5 Merit Marquis

11. Magistriõppekava „Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad“
11.1 Hans Anniste

12. Magistrõppekava „Informaatika“
12.1 Tavo Annus
12.2 Helena Grete Lillepalu
12.3 Annemari Riisimäe
12.4 Renee Kroon
12.5 Ilja Matjas

13. Magistrõppekava „Infosüsteemide analüüs ja kavandamine“
13.1 Ele-Merike Pärtel
13.2 Nils-Ivar Varik
13.3 Nell Natali Kivi
13.4 Krista Vatsel
13.5 Kai Leola
13.6 Uku Viira
13.7 Katrin Lehtpuu
13.8 Triin Tetsmann
13.9 Lisete Viisut
13.10 Riina Lillemaa
13.11 Kristo Pae
13.12 Helen Noormets

14. Magistriõppekava „Küberkaitse“
14.1 Taaniel Kraavi
14.2 Andreas Türk
14.3 Johan Valdemar Leoste
14.4 Rashad Gafarli
14.5 Felix Nicolas Waschke
14.6 Karl Tamberg
14.7 Keisuke Konno
14.8 Anna Mandrenko
14.9 Artur Nikitchuk
14.10 Roman Malõšev
14.11 Grete Ohak
14.12 Leonard Benedikt Walter

15. Magistrõppekava „Meditsiinitehnika ja -füüsika“
15.1 Kristjan Talts

16. Magistriõppekava „Riistvara arendus ja programmeerimine“
16.1 Kevin-Marc Aljas

17. Magistrõppekava „Võrgutehnoloogiad ja -teenused“
17.1 Mihkel Järve

18. Magistriõppekava „Äriinfotehnoloogia“
18.1 Anastasia Bogdanova
18.2 Henri Keerutaja
18.3 Ellina Gedrojets
18.4 Tarvi Raun
18.5 Harli Kodasma
18.6 Mart Raus
18.7 Hanna Kätlin Ardel
18.8 Liisa Heinla
18.9 Stiina Salumets
18.10 Rainer Randmaa
18.11 Kaur Matthias Raavel
18.12 Edvard Paas
18.13 Martin Amor
18.14 Julia Djomina
18.15 Marion Tiik

1. Bakalaureuseõppekava "Informaatika"
1.1 Rainer Viirlaid
1.2 Matvei Tarassov
1.3 Siim Pender
1.4 Martin Moistus
1.5 Denni Karin
1.6 Uku Sõrmus
1.7 Häli Hinno
1.8 Nikolai Ovtšinnikov
1.9 Johannes Jürgenson
1.10 Mihkel Keso
1.11 Mirjam Liis Leoke
1.12 Brigite Kerge
1.13 Kiira Ivanova
1.14 Rain Rähni
1.15 Rasmus Vananurm
1.16 Janar Takis
1.17 Mari-Nicole Berezovski
1.18 Paul Jürgens

2. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide administreerimine"
2.1 Dmitri Sobolev

3. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide arendus"
3.1 Mikkel Paat
3.2 Joosep Mart Männik
3.3 Mihkel Paloots
3.4 Markus Johan Aug
3.5 Sandra Örd
3.6 Kermo Kütsen
3.7 Markus Renser
3.8 Erich Loob
3.9 Kristofer Putšinin
3.10 Erik Martin Murde
3.11 Roma Imran Tariq
3.12 Kirke Tammpere
3.13 Aleksander Kampus
3.14 Markus Martin
3.15 Aleksandra Tkatšjova
3.16 Thomas Väärtnõu
3.17 Jan Ulrich Sütt
3.18 Kris Markus Maiste
3.19 Liisi Õitspuu

4. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
4.1 Nazar Zhuhan
4.2 Arseni Tsõgankov
4.3 Sanan Mammadli
4.4 Jevgeni Arefjev
4.5 Phasha Davrishev
4.6 Ihor Bobulych
4.7 Tommaso Dordoni
4.8 Marcus Pupart
4.9 Marcus Bindevald
4.10 Andreas Hurka
4.11 Aleksandr Voronkov
4.12 Alejandro Ballesteros Pérez
4.13 Oleksandr Portnov
4.14 Vira Lavrova
4.15 Nicoleta Petrea
4.16 Maria Schlosser
4.17 Hannes Kraavi
4.18 Artem Fedorchenko
4.19 Joel Ruuben Seene

5. Bakalaureuseõppekava "Riistvara arendus ja programmeerimine"
5.1 Markus Randma
5.2 Kristjan Mäetalu
5.3 Karoliina Rebane
5.4 Oliver Sild
5.5 Auris Prääm
5.6 Mihkel Aaremäe

6. Bakalaureuseõppekava "Äriinfotehnoloogia"
6.1 Anastassija Gontšarova
6.2 Holger Nõgu
6.3 Kristjan Stüff
6.4 Eliise Marta Einpaul
6.5 Grete Maria Kresmer
6.6 Elis Saarelaid
6.7 Markus Soodla
6.8 Egert Andrejev
6.9 Kelli Tülp
6.10 Sirely Veri
6.11 Sofia Senkiv
6.12 Edvard Kallas
6.13 Kadri-Liis Kolk
6.14 Vladislav Suprun
6.15 Leonid Demidov
6.16 Silver Ingver
6.17 Sandra Lubi
6.18 Sten-Markus Reintam
6.19 Heike Elina Maissoo
6.20 Anni Marie Maripuu
6.21 Kerttu Filippov
6.22 Annika Joakit
6.23 Villi-Pert Peebo

7. Magistriõppekava "Arvutisüsteemid"
7.1 Phil-Yannick Frederik Borkenhagen

8. Magistriõppekava " Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad"
8.1 Hans Anniste

9. Magistriõppekava "E-riigi tehnoloogiad ja teenused"
9.1 Janar Linros
9.2 Nicolas Angelo Spadaro
9.3 Maria Bušujeva
9.4 Andrea Kivi

10. Magistriõppekava "E-tervis"
10.1 Anna Pahhatajeva
10.2 Laura Palling
10.3 Madli Rahuvarm
10.4 Julia Proniagina
10.5 Andres Müürsepp
10.6 Avely Marjapuu

11. Magistriõppekava "Informaatika"
11.1 Renee Kroon

12. Magistriõppekava "Infosüsteemide analüüs ja kavandamine"
12.1 Mauno Pihu
12.2 Kai Leola
12.3 Katrin Lehtpuu
12.4 Sigrid Jõhve
12.5 Lisete Viisut
12.6 Tanel Joala
12.7 Uku Viira
12.8 Sander Liibert
12.9 Stefan Kuzmin
12.10 Konstantin Jermošin
12.11 Riina Lillemaa
12.12 Triin Tetsmann

13. Magistriõppekava "Küberkaitse"
13.1 Taaniel Kraavi
13.2 Felix Nicolas Waschke
13.3 Andreas Türk
13.4 Karl Tamberg
13.5 Artur Nikitchuk
13.6 Anna Mandrenko
13.7 Jekaterina Oksanjuk

14. Magistriõppekava "Äriinfotehnoloogia"
14.1 Edvard Paas
14.2 Anett Seliin Hunt
14.3 Martin Amor
14.4 Anti Ainsar

1. Bakalaureuseõppekava "Informaatika"
1.1 Häli Hinno
1.2 Johannes Jürgenson
1.3 Denni Karin
1.4 Mihkel Keso
1.5 Ain Kivimägi
1.6 Jan Kokla
1.7 Mirjam Liis Leoke
1.8 Peeter Maran
1.9 Martin Moistus
1.10 Nikolai Ovtšinnikov
1.11 Siim Pender
1.12 Annabel Pugi
1.13 Karl Raud
1.14 Annemari Riisimäe
1.15 Rain Rähni
1.16 Uku Sõrmus
1.17 Matvei Tarassov
1.18 Rasmus Vananurm
1.19 Rainer Viirlaid

2. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide administreerimine"
2.1 Dmitri Sobolev
2.2 Rain Tibar
2.3 Katariina Maribel Vink

3. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide arendus"
3.1 Markus Johan Aug
3.2 Aleksander Kampus
3.3 Kermo Kütsen
3.4 Ranar Leisson
3.5 Erich Loob
3.6 Markus Martin
3.7 Erik Martin Murde
3.8 Joosep Mart Männik
3.9 Mikkel Paat
3.10 Mihkel Paloots
3.11 Mathias Ranna
3.12 Nele Raun
3.13 Richard Reintal
3.14 Markus Renser
3.15 Carina Ruut
3.16 Siim Hendrik Rääk
3.17 Artur Semjonov
3.18 Andrei Solntsev
3.19 Janek Suuroja
3.20 Jan Ulrich Sütt
3.21 Kirke Tammpere
3.22 Roma Imran Tariq
3.23 Rasmus Vahelaan
3.24 Sandra Örd

4. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
4.1 Jevgeni Arefjev
4.2 Marcus Bindevald
4.3 Ihor Bobulych
4.4 Phasha Davrishev
4.5 Tommaso Dordoni
4.6 Edvin Ess
4.7 Andreas Hurka
4.8 Mihkel Kiil
4.9 Kirill Kurkin
4.10 Sanan Mammadli
4.11 Nicoleta Petrea
4.12 Jegor Poljakov
4.13 Aleksei Popov
4.14 Oleksandr Portnov
4.15 Marcus Pupart
4.16 Joel Ruuben Seene
4.17 Mark Shafran
4.18 Nazar Zhuhan
4.19 Arseni Tsõgankov

5. Bakalaureuseõppekava "Riistvara arendus ja programmeerimine"
5.1 Kristjan Kaal
5.2 Kristjan Mäetalu
5.3 Marek Parts
5.4 Auris Prääm
5.5 Markus Randma
5.6 Danel Tiitma

6. Bakalaureuseõppekava "Äriinfotehnoloogia"
6.1 Egert Andrejev
6.2 Leonid Demidov
6.3 Eliise Marta Einpaul
6.4 Kerttu Filippov
6.5 Anastassija Gontšarova
6.6 Edvard Kallas
6.7 Eva-Anna Klugman
6.8 Kadri-Liis Kolk
6.9 Grete Maria Kresmer
6.10 Sandra Lubi
6.11 Jan Jürgen Luzgin
6.12 Heike Elina Maissoo
6.13 Anni Marie Maripuu
6.14 Holger Nõgu
6.15 Kalle Pilli
6.16 Robert Pärnpuu
6.17 Sten-Markus Reintam
6.18 Elis Saarelaid
6.19 Sofia Senkiv
6.20 Markus Soodla
6.21 Kristjan Stüff
6.22 Vladislav Suprun
6.23 Kelli Tülp
6.24 Olga Vald
6.25 Sirely Veri

7. Magistriõppekava "Arvutisüsteemid"
7.1 Phil-Yannick Frederik Borkenhagen
7.2 Erko Radik
7.3 Veiko Rütter

8. Magistriõppekava "Digimuutused ettevõttes"
8.1 Tatjana Armulik
8.2 Raul Juhanson
8.3 Rauno Leskov
8.4 Kristi Ojakäär
8.5 Kati-Helen Peegel
8.6 Janno Rohelsaar
8.7 Silver Salla
8.8 Jaanus Tanne
8.9 Kristi Vaks

9. Magistriõppekava "E-riigi tehnoloogiad ja teenused"
9.1 Jelena Forsby-Impiö
9.2 Tõnis Lepik
9.3 Janar Linros
9.4 Josephine Adhiambo Lusi
9.5 Urfan Mahyaddinova
9.6 Stina Mander
9.7 Reelika Mägimets
9.8 Sofia Paes
9.9 Ran Mohottige Piyumi Madhushika Samaranayaka

10. Magistriõppekava "E-tervis"
10.1 Elena Baranova
10.2 Maaris Lõkk
10.3 Andres Müürsepp
10.4 Anna Pahhatajeva
10.5 Laura Palling
10.6 Julia Proniagina
10.7 Madli Rahuvarm
10.8 Katharina-Rosande Talviste

11. Magistriõppekava " Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad"
11.1 Hans Anniste

12. Magistriõppekava "Informaatika"
12.1 Mihhail Daniljuk
12.2 Aleksandr Ivanov
12.3 Priit Käärd
12.4 Raul Metsma
12.5 Kalev Miljan
12.6 Artjom Pahhomov
12.7 Pjotr Volostnõh

13. Magistriõppekava "Infosüsteemide analüüs ja kavandamine"
13.1 Mati Andreas
13.2 Kätlin Aren
13.3 Konstantin Jefimov
13.4 Triin Junson
13.5 Katarina Kala
13.6 Katrin Lehtpuu
13.7 Kai Leola
13.8 Rainer Liis
13.9 Elina Nagornaja
13.10 Uku Viira
13.11 Andres Kõiva
13.12 Meelis Peerna
13.13 Oliver Pütsep
13.14 Maris Pulk
13.15 Stefan Kuzmin
13.16 Jan Joosep Jäger

14. Magistriõppekava "Küberkaitse"
14.1 Andres Jõgi
14.2 Taaniel Kraavi
14.3 Semjon Kravtšenko
14.4 Martin Mihalovič
14.5 Artur Nikitchuk
14.6 Brice Michael Christian Seiler
14.7 Karl Tamberg
14.8 Andreas Türk
14.9 Felix Nicolas Waschke

15. Magistriõppekava "Äriinfotehnoloogia"
15.1 Anti Ainsar
15.2 Airika Andruse
15.3 Anastasia Bogdanova
15.4 Kirill Cherkasskikh
15.5 Maksim Dmitrijev
15.6 Elmo Egers
15.7 Anett Seliin Hunt
15.8 Karoliine Karu
15.9 Henri Kivi
15.10 Kadri-Liis Kutser
15.11 Edvard Paas
15.12 Herman Petrov
15.13 Elin Puskar
15.14 Carl-Robert Reidolf
15.15 Anastassia Rogatšova
15.16 Vladlena Utt
15.17 Kaarel Vesilind
15.18 Enrico Vompa

1. Bakalaureuseõppekava "Informaatika"
1.1 Ain Kivimägi
1.2 Jan Kokla
1.3 Siim Pender
1.4 Karl Raud
1.5 Annemari Riisimäe
1.6 Matvei Tarassov
1.7 Rainer Viirlaid

2. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide administreerimine"
2.1 Dmitri Sobolev
2.2 Rain Tibar

3. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide arendus"
3.1 Markus Johan Aug
3.2 Jörgen Jõgiste
3.3 Aleksander Kampus
3.4 Ragnar Kramm
3.5 Karl-Kevin Köörna
3.6 Kristian Alex Laherand
3.7 Ranar Leisson
3.8 Erich Loob
3.9 Roman Malõšev
3.10 Markus Martin
3.11 Erik Martin Murde
3.12 Joosep Mart Männik
3.13 Reio Opromei
3.14 Mikkel Paat
3.15 Kristofer Putšinin
3.16 Mathias Ranna
3.17 Carina Ruut
3.18 Siim Hendrik Rääk
3.19 Artur Semjonov
3.20 Roma Imran Tariq
3.21 Carmen Unt
3.22 Rasmus Vahelaan
3.23 Kuldar Vakker
3.24 Ivo Veimen

4. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
4.1 Alejandro Ballesteros Pérez
4.2 Phasha Davrishev
4.3 Edvin Ess
4.4 Mihkel Kiil
4.5 Kirill Kurkin
4.6 Sanan Mammadli
4.7 Nicoleta Petrea
4.8 Mark Shafran
4.9 Davyd Viniarskyi
4.10 Aleksandr Voronkov

5. Bakalaureuseõppekava "Riistvara arendus ja programmeerimine"
5.1 Marek Parts
5.2 Auris Prääm
5.3 Markus Randma
5.4 Karoliina Rebane
5.5 Danel Tiitma

6. Bakalaureuseõppekava "Äriinfotehnoloogia"
6.1 Merily Adams
6.2 Eliise Marta Einpaul
6.3 Anastassija Gontšarova
6.4 Henri Haugas
6.5 Eva-Anna Klugman
6.6 Jan Jürgen Luzgin
6.7 Holger Nõgu
6.8 Kalle Pilli
6.9 Robert Pärnpuu
6.10 Sten-Markus Reintam
6.11 Sofia Senkiv
6.12 Kristjan Stüff

7. Magistriõppekava "E-riigi tehnoloogiad ja teenused"
7.1 Stephen Damilola Bejide
7.2 Liisbeth Laasik
7.3 Josephine Adhiambo Lusi
7.4 Urfan Mahyaddinova
7.5 Stina Mander
7.6 Engel-Mari Mölder
7.7 Sander Nõmmik
7.8 Isaac Obeng-Anyan
7.9 Sofia Paes
7.10 Marii-Elisa Pärna
7.11 Oliver Kristopher Ruut
7.12 Ran Mohottige Piyumi Madhushika Samaranayaka
7.13 Alika Vandtke

8. Magistriõppekava "E-tervis"
8.1 Elena Baranova
8.2 Isabel Paul
8.3 Mirjam Sepp
8.4 Katharina-Rosande Talviste

9. Magistriõppekava "Informaatika"
9.1 Tavo Annus
9.2 Mihhail Daniljuk
9.3 Aleksandr Ivanov
9.4 Raul Metsma
9.5 Artjom Pahhomov
9.6 Pjotr Volostnõh

10. Magistriõppekava "Infosüsteemide analüüs ja kavandamine"
10.1 Mati Andreas
10.2 Kätlin Aren
10.3 Tarvo Erimäe
10.4 Triin Junson
10.5 Karl Jõgi
10.6 Silvia Jänes
10.7 Katarina Kala
10.8 Elina Nagornaja
10.9 Maris Pulk
10.10 Oliver Pütsep
10.11 Raul Riiel
10.12 Kuldar Rosenberg
10.13 Laura Tammemägi

11. Magistriõppekava "Küberkaitse"
11.1 Giorgi Okroshidze
11.2 Brice Michael Christian Seiler

12. Magistriõppekava "Äriinfotehnoloogia"
12.1 Kirill Cherkasskikh
12.2 Maksim Dmitrijev
12.3 Elmo Egers
12.4 Juri Garanin
12.5 Samela Kivilo
12.6 Kadri-Liis Kutser
12.7 Kristjan Pihus

1. Bakalaureuseõppekava "Informaatika"
1.1 Andri Busch
1.2 Henri Jakobson
1.3 Brigite Kerge
1.4 Ain Kivimägi
1.5 Jan Kokla
1.6 Kristjan Kõiv
1.7 Siim Pender
1.8 Eerik Sven Puudist
1.9 Morgan Puust
1.10 Karl Raud
1.11 Annemari Riisimäe
1.12 Tiia Sildam
1.13 Marten Tamme
1.14 Matvei Tarassov
1.15 Karl Markus Tarre
1.16 Rainer Viirlaid

2. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide arendus"
2.1 Kärt Allik
2.2 Karmo Alteberg
2.3 Markus Johan Aug
2.4 Marko Bode
2.5 Juri Geiman
2.6 Jörgen Jõgiste
2.7 Riho Kalda
2.8 Aleksander Kampus
2.9 Valter-Kaspar Karolin
2.10 Mathias Kivi
2.11 Ragnar Kramm
2.12 Karl-Kevin Köörna
2.13 Asko Laaniste
2.14 Ranar Leisson
2.15 Siim Liinat
2.16 Erich Loob
2.17 Roman Malõšev
2.18 Siiri Mangus
2.19 Markus Martin
2.20 Joosep Mart Männik
2.21 Reio Opromei
2.22 Mikkel Paat
2.23 Mikhail Polomoshnov
2.24 Andreas Post
2.25 Kristofer Putšinin
2.26 Siim Hendrik Rääk
2.27 Artur Semjonov
2.28 Argo Sieger
2.29 Tanel Tinits
2.30 Jegert Uusküla
2.31 Rasmus Vahelaan
2.32 Kuldar Vakker
2.33 Ivo Veimen
2.34 Thomas Väärtnõu

3. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide administreerimine"
3.1 Julian Dinovski
3.2 Dmitri Sobolev
3.3 Rain Tibar

4. Bakalaureuseõppekava "Küberturbe tehnoloogiad"
4.1 Lorenzo Cavallini
4.2 Isaac Mayowa David
4.3 Phasha Davrishev
4.4 Edvin Ess
4.5 Mihhail Karagjaur
4.6 Mihkel Kiil
4.7 Taaniel Kraavi
4.8 Archil Kristinashvili
4.9 Kirill Kurkin
4.10 Luca Maddaleno
4.11 Sanan Mammadli
4.12 Andres Naruson
4.13 Nicoleta Petrea
4.14 Mark Shafran
4.15 Davyd Viniarskyi
4.16 Aleksandr Voronkov

5. Bakalaureuseõppekava "Riistvara arendus ja programmeerimine"
5.1 Erik-Martin Feldberg
5.2 Simmo Jaaniso
5.3 Sander Kommel
5.4 Kalev Miljan
5.5 Marek Parts
5.6 Auris Prääm
5.7 Markus Randma
5.8 Karoliina Rebane
5.9 Veiko Rütter
5.10 Karl-Heinrich Tamm
5.11 Danel Tiitma
5.12 Harry Vipper

6. Bakalaureuseõppekava "Äriinfotehnoloogia"
6.1 Merily Adams
6.2 Leonid Demidov
6.3 Eliise Marta Einpaul
6.4 Gedi Georg
6.5 Anastassija Gontšarova
6.6 Eva-Anna Klugman
6.7 Kadri-Liis Kolk
6.8 Jan Jürgen Luzgin
6.9 Annabel Matkur
6.10 Holger Nõgu
6.11 Kalle Pilli
6.12 Daniel Rasmus Põder
6.13 Allan Päll
6.14 Robert Pärnpuu
6.15 Kaur Matthias Raavel
6.16 Rainer Randmaa
6.17 Sten-Markus Reintam
6.18 Jolanta Rudus
6.19 Liia Smelska
6.20 Kristjan Stüff
6.21 Tanel Sõerd
6.22 Teele Teemets
6.23 Hugo Valk

7. Magistriõppekava "Arvutisüsteemid"
7.1 Kalev Kuusk
7.2 Marek Piirikivi
7.3 Mark Sisin

8. Magistriõppekava "Digimuutused ettevõttes"
8.1 Kristo Anton
8.2 Sten Argos
8.3 Sigrid Harjo
8.4 Alesja Pind
8.5 Marek-Meelis Puust
8.6 Juta Saarevet
8.7 Kadri Sepp
8.8 Kalmer Sütt
8.9 Siim Tammesalu

9. Magistriõppekava "Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad"
9.1 Andres Saal

10. Magistriõppekava "E-riigi tehnoloogiad ja teenused"
10.1 Narmin Aslanova
10.2 Stephen Damilola Bejide
10.3 Ismaila Ayuk Ebot
10.4 Liisbeth Laasik
10.5 Juhani Lemmik
10.6 Josephine Adhiambo Lusi
10.7 Urfan Mahyaddinova
10.8 Stina Mander
10.9 Mahdi Mohammad
10.10 Engel-Mari Mölder
10.11 Francisca Chinonye Nwakile
10.12 Sander Nõmmik
10.13 Isaac Obeng-Anyan
10.14 Sofia Paes
10.15 Marii-Elisa Pärna
10.16 Jaanus Riibe
10.17 Olena Aleksandra Roraff
10.18 Oliver Kristopher Ruut
10.19 Koit Saarevet
10.20 Ran Mohottige Piyumi Madhushika Samaranayaka
10.21 Mariin Sarap
10.22 Alika Vandtke
10.23 John-Philipp Vogt

11. Magistriõppekava "E-tervis"
11.1 Elena Baranova
11.2 Kristiina Kuldkepp
11.3 Carmen Lilium
11.4 Paul Rihard Matute Perner
11.5 Isabel Paul
11.6 Mirjam Sepp
11.7 Katharina-Rosande Talviste
11.8 Hanna-Maria Trei

12. Magistriõppekava "Informaatika"
12.1 Tavo Annus
12.2 Erik Dzotsenidze
12.3 Kristjan Düüna
12.4 Aleksandr Ivanov
12.5 Raul Metsma
12.6 Daniljuk Mihhail
12.7 Artjom Pahhomov
12.8 Käärd Priit
12.9 Tammaru Triin
12.10 Pjotr Volostnõh

13. Magistriõppekava "Infosüsteemide analüüs ja kavandamine"
13.1 Birgith Abel
13.2 Aleksandr Alba
13.3 Mati Andreas
13.4 Tarvo Erimäe
13.5 Heikko Gross
13.6 Valdo Hälvin
13.7 Juta Jaama
13.8 Katarina Kala
13.9 Veronika Kaska
13.10 Kenneth Koch
13.11 Else Källo
13.12 Miia Mänd
13.13 Elina Nagornaja
13.14 Simone Niinemägi
13.15 Siim Noomen
13.16 Meelis Peerna
13.17 Steve Piiroja
13.18 Regina Poks
13.19 Anna-Liisa Reinson
13.20 Kuldar Rosenberg
13.21 Marti Vaksmann
13.22 Anastassia Voronina

14. Magistriõppekava "Küberkaitse"
14.1 Sara Farooghian
14.2 Marieke Jahn
14.3 Siim-Alexander Kütt
14.4 Olivier Levasseur
14.5 Gediminas Milašius
14.6 Pasquale Polverino
14.7 Brice Michael Christian Seiler
14.8 Kaido Siimer
14.9 Elizabete Liene Šterna
14.10 Tomoya Tanaka

15. Magistriõppekava "Meditsiinitehnika ja -füüsika"
15.1 Toomas Erik Anijärv
15.2 Marietta Gavriljuk

16. Magistriõppekava "Tarkvaratehnika"
16.1 Helen Tera

17. Magistriõppekava "Äriinfotehnoloogia"
17.1 Vadim Aland
17.2 Martin Amor
17.3 Vladimir Andrianov
17.4 Kirill Cherkasskikh
17.5 Jana Demaškevitš
17.6 Maksim Dmitrijev
17.7 Elmo Egers
17.8 Juri Garanin
17.9 Natalja Ivleva
17.10 Valeria Juštšenko
17.11 Samela Kivilo
17.12 Pjotr Kruglov
17.13 Jelena Kuzmina
17.14 Kadri-Liis Kutser
17.15 Natalja Nikiforova
17.16 Sergei Pavlov
17.17 Mihhail Pavlov
17.18 Gleb Volodin

1. Bakalaureuseõppekava "Informaatika"
1.1 Andri Busch
1.2 Henri Jakobson
1.3 Jan Kokla
1.4 Kristjan Kõiv
1.5 Eerik Sven Puudist
1.6 Morgan Puust
1.7 Karl Raud
1.8 Annemari Riisimäe
1.9 Marten Tamme

2. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide administreerimine"
2.1 Julian Dinovski
2.2 Rauno Tiks

3. Bakalaureuseõppekava "IT süsteemide arendus"
3.1 Kärt Allik
3.2 Karmo Alteberg
3.3 Gleb Engalychev
3.4 Juri Geiman
3.5 Jarmo Jevonen
3.6 Jörgen Jõgiste
3.7 Riho Kalda
3.8 Valter-Kaspar Karolin
3.9 Mathias Kivi
3.10 Karl-Kevin Köörna
3.11 Ranar Leisson
3.12 Siim Liinat
3.13 Rasmus Maipuu
3.14 Roman Malõšev
3.15 Kristi Reispass
3.16 Carina Ruut
3.17 Artur Semjonov
3.18 Argo Sieger
3.19 Jan Ulrich Sütt
3.20 Mikael Tüür
3.21 Carmen Unt
3.22 Jegert Uusküla
3.23 Rasmus Vahelaan
3.24 Kuldar Vakker
3.25 Ivo Veimen

4. Bakalaureuseõppekava "Küberturbe tehnoloogiad"
4.1 Elza Anna Budreika
4.2 Dennis Bykov
4.3 Sandro Chkareuli
4.4 Isaac Mayowa David
4.5 Edvin Ess
4.6 Rashad Gafarli
4.7 Mihhail Karagjaur
4.8 Mihkel Kiil
4.9 Anton Kolisnetšenko
4.10 Dominik Zoltán Kovács
4.11 Taaniel Kraavi
4.12 Archil Kristinashvili
4.13 Kirill Kurkin
4.14 Marion Martin
4.15 Luca Mizzi
4.16 Dachi Mshvidobadze
4.17 Mark Shafran
4.18 Kristo Tammsoo
4.19 Jan Markus Üprus

5. Bakalaureuseõppekava "Riistavara arendus ja programmeerimine"
5.1 Kalev Miljan
5.2 Marek Parts
5.3 Karoliina Rebane
5.4 Veiko Rütter
5.5 Karl-Heinrich Tamm
5.6 Danel Tiitma
5.7 Harry Vipper

6. Bakalaureuseõppekava "Äriinfotehnoloogia"
6.1 Merily Adams
6.2 Helen Kalamäe
6.3 Eva-Anna Klugman
6.4 Annabel Matkur
6.5 Ave Nilson
6.6 Kalle Pilli
6.7 Anni Mari Prees
6.8 Daniel Rasmus Põder
6.9 Allan Päll
6.10 Robert Pärnpuu
6.11 Kaur Matthias Raavel
6.12 Kristi Saar
6.13 Tanel Sõerd
6.14 Mark Šandali
6.15 Teele Teemets
6.16 Hugo Valk

7. Magistriõppekava "Arvutisüsteemid"
7.1 Mohammadhossein Fathi
7.2 Karl Kivi
7.3 Kalev Kuusk
7.4 Marek Piirikivi
7.5 Mark Sisin

8. Magistriõppekava "E-riigi tehnoloogiad ja teenused"
8.1 Juhani Lemmik
8.2 Martķn Paul Peñaherrera Maldonado
8.3 Olena Aleksandra Roraff
8.4 Koit Saarevet
8.5 John-Philipp Vogt

9. Magistriõppekava "E-tervis"
9.1 Silja Elunurm
9.2 Kristiina Kuldkepp
9.3 Anneli Lebert
9.4 Maarja Lember
9.5 Carmen Lilium
9.6 Francois Artin Lopez-Rubin
9.7 Jörg Nink
9.8 Marina Rudenko
9.9 Hanna-Maria Trei
9.10 Karin Varrak

10. Magistriõppekava "Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad"
10.1 Nikolai Grigorjev
10.2 Martin Paap
10.3 Jane Saar

11. Magistriõppekava "Informaatika"
11.1 Erik Dzotsenidze
11.2 Kristjan Düüna
11.3 Mattias Kõosalu
11.4 Andres Suislepp

12. Magistriõppekava "Infosüsteemide analüüs ja kavandamine"
12.1 Birgith Abel
12.2 Vjatšeslav Aprelkov
12.3 Marika Eik
12.4 Heikko Gross
12.5 Valdo Hälvin
12.6 Britta Kase
12.7 Laura Kaseorg
12.8 Kim Kišenja
12.9 Kadri Klaos
12.10 Kenneth Koch
12.11 Else Källo
12.12 Tõnu Laas
12.13 Laura Lõhmus
12.14 Miia Mänd
12.15 Simone Niinemägi
12.16 Siim Noomen
12.17 Steve Piiroja
12.18 Regina Poks
12.19 Anna-Liisa Reinson
12.20 Margus Sumla
12.21 Marti Vaksmann
12.22 Anastassia Voronina

13. Magistriõppekava "Küberkaitse"
13.1 Sara Farooghian
13.2 Luisa Caretta Hopp
13.3 Marieke Jahn
13.4 Dominika Helena Jantas
13.5 Siim-Alexander Kütt
13.6 Olivier Levasseur
13.7 Gediminas Milašius
13.8 Roberta Mūrniece
13.9 Pasquale Polverino
13.10 Kaido Siimer
13.11 Olga Šenberg
13.12 Elizabete Liene Šterna

14. Magistriõppekava "Meditsiinitehnika ja -füüsika"
14.1 Marietta Gavriljuk

15. Magistriõppekava "Äriinfotehnoloogia"
15.1 Vadim Aland
15.2 Vladimir Andrianov
15.3 Jana Demaškevitš
15.4 Uljana Gussarova
15.5 Natalja Ivleva
15.6 Valeria Juštšenko
15.7 Samela Kivilo
15.8 Jelena Kuzmina
15.9 Sergei Pavlov
15.10 Mihhail Pavlov
15.11 Risto Plaat
 

1. Bakalaureuseõppekava „Riistvara arendus ja programmeerimine“
1.1 Marek Parts
1.2 Danel Tiitma
1.3 Harry Vipper
1.4 Simo Oskar Juvanen
1.5 Kalev Miljan
1.6 Karl-Heinrich Tamm
1.7 Anti Lilleaed
1.8 Robin Valing

2. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide administreerimine“
2.1 Julian Dinovski
2.2 Siim Martin Saarts

3. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide arendus“
3.1 Kärt Allik
3.2 Karmo Alteberg
3.3 Juri Geiman
3.4 Piret Gorban
3.5 Aleksandr Ivanov
3.6 Katre Juganson
3.7 Jörgen Jõgiste
3.8 Valter-Kaspar Karolin
3.9 Tristan Krass
3.10 Karl-Kevin Köörna
3.11 Siim Liinat
3.12 Roman Malõšev
3.13 Artjom Pahhomov
3.14 Aleksandr Pavlov
3.15 Ranno Rajaste
3.16 Argo Sieger
3.17 André Stender
3.18 Marion Claudia Striž
3.19 Aimar Tuul
3.20 Mikael Tüür
3.21 Carmen Unt
3.22 Kuldar Vakker
3.23 Ivo Veimen

4. Bakalaureuseõppekava „Informaatika“
4.1 Tavo Annus
4.2 Henri Jakobson
4.3 Jan Kokla
4.4 Eerik Sven Puudist
4.5 Karl Viik
4.6 Kristjan Kõiv
4.7 Enrico Vompa
4.8 Andri Busch
4.9 Morgan Puust
4.10 Karl Raud
4.11 Laura Anni
4.12 Ain Kivimägi
4.13 Kirill Timofejev
4.14 Kaisa-Mari Veinberg
4.15 Roman Yakovlev
4.16 Marten Tamme
4.17 Nele Sergejeva
4.18 Anton Matskevitš
4.19 Vladislav Ogorodnik
4.20 Mihail Smirnov
4.21 Timo Loomets
4.22 Hans Erik
4.23 Oskar Pihlak

5. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
5.1 Bálint Ádám
5.2 Elza Anna Budreika
5.3 Dennis Bykov
5.4 Sandro Chkareuli
5.5 Edvin Ess
5.6 Mihhail Karagjaur
5.7 Mihkel Kiil
5.8 Anton Kolisnetšenko
5.9 Dominik Zoltán Kovács
5.10 Taaniel Kraavi
5.11 Archil Kristinashvili
5.12 Kirill Kurkin
5.13 Kirill Lõssenko
5.14 Luca Mizzi
5.15 Dachi Mshvidobadze
5.16 Mark Shafran
5.17 Kristo Tammsoo
5.18 Ella Werthan

6. Bakalaureuseõppekava „Äriinfotehnoloogia“
6.1 Merily Adams
6.2 Liis Bender
6.3 Eva-Anna Klugman
6.4 Johanna Lipp
6.5 Kalle Pilli
6.6 Robert Pärnpuu
6.7 Jolanta Rudus
6.8 Teele Teemets
6.9 Rene Treier
6.10 Hugo Valk
6.11  Mark Matteus Murru
6.12 Kristi Saar
6.13 Madli Kaevats
6.14 Kaur Matthias Raavel
6.15 Marko Jõgi
6.16 Jane-Ly Buhvestova
6.17 Helen Kalamäe
6.18 Ave Nilson
6.19 Mark Šandali
6.20 Annabel Matkur
6.21  Anni Mari Prees
6.22 Rainer Randmaa
6.23 Yvonne Pärn
6.24 Allan Päll
6.25 Mariliis Sinivee
6.26 Frederika Frey

7. Magistriõppekava „Arvutisüsteemid“
7.1 Marek Piirikivi
7.2 Mark Sisin
7.3 Mustafa Furkan Kopar
7.4 Kalev Kuusk
7.5 Azer Ramazanli
7.6 Karl Kivi
7.7 Maksim Moissejev
7.8 Kirill Tihhonov

8. Magistriõppekava „Digimuutused ettevõttes“
8.1 Kadri Pedas
8.2 Andres Sütt
8.3 Riin Vähk

9. Magistriõppekava „Meditsiinitehnika ja -füüsika“
9.1 Merilin Vihmaru

10. Magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“
10.1 Ruslan Kononov
10.2 Olalekan Obasanjo Ojelade
10.3 Shamaise Shennette Peters
10.4 Martín Paul Peñaherrera Maldonado
10.5 Mauri Randma
10.6 Koit Saarevet
10.7 John-Philipp Vogt
10.8 Faith Adesuwa Idialu
10.9 Edi Arnold Kiviniemi
10.10 Tamara Aslanova
10.11 Isis Vanessa Navarro Rivas
10.12 Oladele Solomon Amola
10.13 Bridget Chinye Kifordu
10.14 Marisa Susana Cardenas Silva
10.15 Odia Moses Omozogie
10.16 Jesujoba Tolulope Adeleye
10.17 Juhani Lemmik
10.18 Merilin Liutkevicius
10.19 Olena Aleksandra Roraff
10.20 Nino Tkeshelashvili

11. Magistriõppekava „Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad“
11.1 Andres Saal
11.2 Jane Saar
11.3 Nikolai Grigorjev
11.4 Stanley Ohumegbulem Osajeh
11.5 Martin Paap
11.6 Kristjan Soodla
11.7 Onur Yener
11.8 Reimo Saart
11.9 Anar Abdullayev
11.10 Rain Sarapuu

12. Magistriõppekava „Informaatika“
12.1 Erik Dzotsenidze
12.2 Kristjan Düüna
12.3 Siim Düüna
12.4 Mattias Kõosalu
12.5 Andreas Nagel
12.6 Magnus Teekivi
12.7 Andreas Saltsberg
12.8 Henry Härm
12.9 Triin Tammaru
12.10 Francisco Javier Ortin Cervera
12.11 Rasmus Tomsen
12.12 Mirjam Pajumägi
12.13 Jaanika Raik

13. Magistriõppekava „Tarkvaratehnika“
13.1 Helen Tera

14. Magistriõppekava „Infosüsteemide analüüs ja kavandamine“
14.1 Riin Agur
14.2 Rauno Ellermaa
14.3 Valdo Hälvin
14.4 Else Källo
14.5 Mihkel Künnapas
14.6 Miia Mänd
14.7 Simone Niinemägi
14.8 Maris Palopääl
14.9 Regina Poks
14.10 Anastassia Voronina
14.11  Mait Tafenau
14.12 Laura Arengu
14.13 Ave Karjus
14.14 Laura Kaseorg
14.15 Toivo Joosua
14.16 Veronika Mugra
14.17 Gerli Võting
14.18 Allan Bernard

15. Magistriõppekava „Küberkaitse“
15.1 Sara Farooghian
15.2 Luisa Caretta Hopp
15.3 Marieke Jahn
15.4 Dominika Helena Jantas
15.5 Olivier Levasseur
15.6 Raoul Lättemäe
15.7 Pasquale Polverino
15.8 Jelizaveta Vakarjuk
15.9 Esteban Josue Ramirez Rojas
15.10 Burak Can Kus
15.11 Dariana Khisteva
15.12 Tomoya Tanaka
15.13 Elizabete Liene Šterna
15.14 Andreas Õun
15.15 Georgios Kontis
15.16 Siim-Alexander Kütt
15.17 Sebastian Minutto
15.18 Siim Raudsepp
15.19 Kaido Siimer
15.20 Azar Huseynli

16. Magistriõppekava „E-tervis“ (endine „Tervishoiutehnoloogia“)
16.1 Silja Elunurm
16.2 Kristiina Kuldkepp
16.3 Maarja Lember
16.4 Hanna-Maria Trei
16.5 Marju Tomson
16.6 Fereshteh Shahrabi Farahani
16.7 Jorge Rodríguez Palomino
16.8 Karin Varrak
16.9 Brigitha Kask
16.10 Monika Mariell Reinart

17. Magistriõppekava „Äriinfotehnoloogia“
17.1 Vadim Aland
17.2 Vladimir Andrianov
17.3 Jana Demaškevitš
17.4 Uljana Gussarova
17.5 Natalja Ivleva
17.6 Samela Kivilo
17.7 Jelena Kuzmina
17.8 Natalja Maksimova
17.9 Karle Nutonen
17.10 Sergei Pavlov
17.11 Dmitri Poljakov
17.12 Maksim Radtšenko
17.13 Vladislav Zaitsev
17.14 Egle Palk
17.15 Risto Plaat
17.16 Aliide Vainikko
17.17 Olga Guseva
17.18 Gelena Orlova

 1. Bakalaureuseõppekava „Riistvara arendus ja programmeerimine“
  1. Simo Oskar Juvanen
  2. Harry Vipper
  3. Kalev Miljan
  4. Risto Tõldsep
    
 2. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide administreerimine“
  1. Julian Dinovski
    
 3. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide arendus“
  1. Andre Liima
  2. Karoliina Rebane
  3. Artjom Pahhomov
  4. Aleksandr Ivanov
  5. Juri Geiman
  6. André Stender
  7. Ilja Karpenko
  8. Siiri Mangus              
  9. Piret Gorban
  10. Ranno Rajaste
  11. Argo Sieger
  12. Asko Laaniste
  13. Siim Liinat
  14. Teele Kaldaru
  15. Valter-Kaspar Karolin
  16. Karmo Alteberg
  17. Aleksandr Pavlov
  18. Liisi Lota Pals
  19. Hiie Paas
  20. Tanel Tinits
  21. Anastasia Pavlova
 4. Bakalaureuseõppekava „Informaatika“
  1. Eerik Sven Puudist
  2. Tavo Annus
  3. Henri Jakobson
  4. Karl Viik
  5. Kristjan Kõiv
  6. Andri Busch
  7. Morgan Puust
  8. Enrico Vompa
  9. Kristjan Koitla
  10. Vladislav Ogorodnik
  11. Mihail Smirnov
  12. Marten Tamme
  13. Timo Loomets
    
 5. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
  1. Taaniel Kraavi
  2. Kirill Lõssenko
  3. Hayder Hasan Ali Al-Sabti
  4. Aditya Iqbal Bagaskara
  5. Archil Kristinashvili
  6. Mihhail Karagjaur
  7. Abdulhakim Ahmed Mohamed Alsharif
  8. Elvin Abbasli
  9. Ahmed Ruhul Quddos Joyon
  10. Elina Sergeeva
    
 6. Bakalaureuseõppekava „Äriinfotehnoloogia“
  1. Madli Kaevats
  2. Hugo Valk
  3. Mark Matteus Murru
  4. Marko Jõgi
  5. Helen Kalamäe
  6. Kaur Matthias Raavel
  7. Ave Nilson
  8. Tanel Sõerd
  9. Annabel Matkur
  10. Anni Mari Prees
  11. Allan Päll
  12. Martin Porkon
  13. Vladislav Jekimtsev
  14. Mariliis Sinivee
  15. Rainer Randmaa
  16. Kaarel Kõuts
  17. Yvonne Pärn
  18. Kerttu Saadi
  19. Frederika Frey
  20. Karoliina Asujõe
    
 7. Magistriõppekava „Arvutisüsteemid“
  1. Mohammadhossein Fathi
  2. Mustafa Furkan Kopar
  3. Azer Ramazanli
  4. Natalia Cherezova
    
 8. Magistriõppekava „Meditsiinitehnika ja -füüsika“
  1. Merilin Vihmaru
    
 9. Magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“
  1. Edi Arnold Kiviniemi
  2. Taavi Annus
  3. Mauri Randma
  4. Faith Adesuwa Idialu
  5. Ruslan Kononov
    
 10. Magistriõppekava „Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad“
  1. Stanley Ohumegbulem Osajeh
  2. Anar Abdullayev
  3. Kristjan Soodla
  4. Onur Yener
  5. Md Raisul Islam
  6. Reimo Saart
  7. Nikolai Grigorjev
  8. Sherif Ayman Mahmoud Elsherif
    
 11. Magistriõppekava „Informaatika“
  1. Siim Düüna
  2. Andreas Nagel
  3. Magnus Teekivi
  4. Henry Härm
  5. Rasmus Tomsen
    
 12. Magistriõppekava „Infosüsteemide analüüs ja kavandamine“
  1. Riin Agur
  2. Rauno Ellermaa
  3. Ave Karjus
  4. Kristo Kleemann
  5. Mihkel Künnapas
  6. Maris Palopääl
  7. Toivo Joosua
  8. Mait Tafenau
  9. Laura Arengu
  10. Hendrik Park
  11. Anuly Juurik
  12. Natalja Pauku
  13. Allan Bernard
  14. Dagmar Rohtsalu
  15. Tõnis Tõnisson
  16. Elis Kuusik
  17. Angelika Kärber
  18. Mark Selezenev
  19. Veronika Mugra
  20. Gerli Võting
  21. Tiina Muts
  22. Laura Torri
    
 13. Magistriõppekava „Küberkaitse“
  1. Jelizaveta Vakarjuk
  2. Esteban Josue Ramirez Rojas
  3. Burak Can Kus
  4. Azar Huseynli
  5. Dariana Khisteva
  6. Diana Carolina Burbano Valencia
  7. Rooya Karimnia
  8. Faisal Sumaila
  9. Orkhan Gasimov
  10. Ali Ghasempour
  11. Julian Alberto Gonzalez Moreno
    
 14. Magistriõppekava „Tervishoiutehnoloogia“
  1. Marina Rudenko
  2. Marju Tomson
  3. Monika Mariell Reinart
  4. Oluwabunmi Temitayo Awe
  5. Jorge Rodríguez Palomino
  6. Fereshteh Shahrabi Farahani
  7. Anneli Lebert
  8. Brigitha Kask
  9. Paulin Jürjens
  10. Tanisha Monee Austin
  11. Liis Hamburg
  12. Merilin Varsamaa
    
 15. Magistriõppekava „Äriinfotehnoloogia“
  1. Karle Nutonen
  2. Vladislav Zaitsev
  3. Natalja Maksimova
  4. Dmitri Poljakov
  5. Egle Palk
  6. Olga Guseva
  7. Gelena Orlova
  8. Mari-Liis Marge

1. Bakalaureuseõppekava „Arvutisüsteemid“
1.1 Simo Oskar Juvanen
1.2 Harry Vipper
1.3 Kalev Miljan
1.4 Martin Tamm
1.5 Risto Tõldsep
1.6 Kaido Siimer
1.7 Erko Radik

2. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide administreerimine“
2.1 Rauno Tiks
2.2 Liivia Vanaisak

3. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide arendus“
3.1 Kristjan Tärk
3.2 Artjom Pahhomov
3.3 Andre Liima
3.4 Karoliina Rebane
3.5 Laura Kallas
3.6 Agu Suur
3.7 Ralf Välja
3.8 Aleksandr Ivanov
3.9 Tristan Krass
3.10 Ilja Karpenko
3.11 André Stender
3.12 Teisi-Liis Vaik
3.13 Renata Muru
3.14 Gert Lõhmus
3.15 Piret Gorban
3.16 Anastasia Wille
3.17 Ranno Rajaste
3.18 Siim Liinat
3.19 Juri Geiman
3.20 Asko Laaniste

4. Bakalaureuseõppekava „Informaatika“
4.1 Liine Kasak
4.2 Marti Ingmar Liibert
4.3 Tavo Annus
4.4 Eerik Sven Puudist
4.5 Kristjan Kõiv
4.6 Henri Jakobson
4.7 Morgan Puust
4.8 Karl Viik
4.9 Karl Tamberg
4.10 Enrico Vompa
4.11 Andri Busch
4.12 Kristjan Koitla

5. Bakalaureuseõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
5.1 Giorgi Sharia
5.2 Hayder Hasan Ali Al-Sabti
5.3 Mihhail Karagjaur
5.4 Archil Kristinashvili
5.5 Kirill Lõssenko
5.6 Taaniel Kraavi
5.7 Aditya Iqbal Bagaskara
5.8 Md Tanveer Hasan
5.9 Abdulhakim Ahmed Mohamed Alsharif
5.10 Elvin Abbasli
5.11 Alikhan Sailekeyev
5.12 Nadežda Semjonova
5.13 Elina Sergeeva
5.14 Silver Tammsoo

6. Bakalaureuseõppekava „Äriinfotehnoloogia“
6.1 Marko Jõgi
6.2 Madli Kaevats
6.3 Helen Kalamäe
6.4 Mark Matteus Murru
6.5 Hugo Valk
6.6 Anni Mari Prees
6.7 Allan Päll
6.8 Martin Joonas Pariis
6.9 Vladislav Jekimtsev
6.10 Ave Nilson
6.11 Frederika Frey
6.12 Annabel Matkur
6.13 Ivar Osila
6.14 Martin Porkon
6.15 Kaur Matthias Raavel
6.16 Rainer Randmaa
6.17 Tanel Sõerd
6.18 Triin Tammaru
6.19 Dmitri Korobko
6.20 Lilian Väli
6.21 Marie Elise Soomre
6.22 Carl-Robert Reidolf

7. Magistriõppekava „Arvutisüsteemid“
7.1 Indrek Guitor
7.2 Kilian Hubertus Ochs
7.3 Mustafa Furkan Kopar
7.4 Mohammadhossein Fathi
7.5 Azer Ramazanli
7.6 Yury Malyshev
7.7 Rim Puks
7.8 Natalia Cherezova

8. Magistriõppekava „Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika“
8.1 Erki Arusoo
8.2 Katariina Inno
8.3 Meelika Lukner
8.4 Joosep Paats

9. Magistriõppekava „Digimuutused ettevõttes“
9.1 Hanno Riismaa
9.2 Marju Sepp
9.3 Paavo Truu
9.4 Nele Peil
9.5 Helen Riitsaar
9.6 Margus Pallas
9.7 Jaanus Nestra
9.8 Gerlyn Puhm

10. Magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“
10.1 Lizaveta Miasayedava
10.2 Taavi Annus
10.3 Gamaralalage Hiruni Sachinthana Gunaratne
10.4 Hafizul Islam
10.5 Tamara Aslanova
10.6 Mauri Randma
10.7 Maria Lourdes Bacud
10.8 Racheal Inhande Ebanehita
10.9 Bridget Chinye Kifordu
10.10 Ruslan Kononov
10.11 Odia Moses Omozogie
10.12 Alena Labanava
10.13 Richard Michael Dreyling III

11. Magistriõppekava „Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad“
11.1 Fariha Afrin
11.2 Dismas Ndubuisi Ezechukwu
11.3 Nikolai Grigorjev
11.4 Anar Abdullayev
11.5 Onur Yener
11.6 Haris Ahmed
11.7 Ritu Rani
11.8 Stanley Ohumegbulem Osajeh
11.9 Olutosin Ajibola Ademola
11.10 Kristjan Soodla
11.11 Sherif Ayman Mahmoud Elsherif
11.12 Reimo Saart

12. Magistriõppekava „Informaatika“
12.1 Fred-Eric Kirsi
12.2 Anu Käver
12.3 Siim Düüna
12.4 Andreas Nagel
12.5 Igor Podgainõi
12.6 Andres Käver
12.7 Karl Taivo Kama
12.8 Magnus Teekivi
12.9 Henri Vasserman

13. Magistriõppekava „Infosüsteemide analüüs ja kavandamine“
13.1 Agu Kull
13.2 Mirja Meriste
13.3 Paula Siinmaa
13.4 Siim Loitme
13.5 Rasmus Karja
13.6 Katriin Rannamäe
13.7 Mihkel Künnapas
13.8 Rauno Ellermaa
13.9 Anuly Juurik
13.10 Maris Palopääl
13.11 Tõnis Välimäe
13.12 Riin Agur
13.13 Ave Karjus
13.14 Kristo Kleemann
13.15 Ain Suik

14. Magistriõppekava „Küberkaitse“
14.1 Jelizaveta Vakarjuk
14.2 Burak Can Kus
14.3 Jagnar Jaaska
14.4 Shaymaa Mamdouh Mohammed Radwan Khalil
14.5 Artur Erm
14.6 Annika Tammik
14.7 Diana Carolina Burbano Valencia
14.8 Kärte Pärend
14.9 Esteban Josue Ramirez Rojas
14.10 Ekaterina Zhuchko

15. Magistriõppekava „Tervishoiutehnoloogia“
15.1 Byron John Sowerby
15.2 Marju Tomson
15.3 Monika Mariell Reinart
15.4 Jorge Rodríguez Palomino
15.5 Marina Rudenko

16. Magistriõppekava „Äriinfotehnoloogia“
16.1 Natalja Maksimova
16.2 Karle Nutonen
16.3 Egle Palk
16.4 Dmitri Poljakov
16.5 Vladislav Zaitsev
16.6 Priit Veges
16.7 Getter Keerd
 

1. Bakalaureuseõppekava „Arvutisüsteemid“
1.1 Erko Radik
1.2 Kaido Siimer
1.3 Simo Oskar Juvanen

2. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide administreerimine“
2.1 Liivia Vanaisak

3. Bakalaureuseõppekava „IT süsteemide arendus“
3.1 Agu Suur
3.2 Aleksandr Ivanov
3.3 Aleksei Panarin
3.4 Anna Stepanova
3.5 André Stender
3.6 Andreas Samoilov
3.7 Artjom Pahhomov
3.8 Elina Antonova,
3.9 Gert Lõhmus
3.10 Hans Kurel
3.11 Ilja Karpenko
3.12 Kalev Riivik
3.13 Kristjan Tärk
3.14 Laura Kallas
3.15 Ralf Välja
3.16 Renata Muru
3.17 Teisi-Liis Vaik
3.18 Tristan Krass

4. Bakalaureuseõppekava „Informaatika“
4.1 Enrico Vompa
4.2 Heino Sass Hallik
4.3 Karl Tamberg
4.4 Karl Viik
4.5 Karl-Andero Mere
4.6 Liine Kasak
4.7 Marti Ingmar Liibert
4.8 Marianne Trubetskoi
4.9 Mihail Smirnov
4.10 Rando Luik
4.11 Taavi Jõõts
4.12 Tavo Annus
4.13 Timo Loomets
4.14 Triinu Erik
4.15 Vladislav Ogorodnik

5. Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
5.1 Aaditya Parashar
5.2 Abdulhakim Ahmed Mohamed Alsharif
5.3 Aditya Iqbal Bagaskara
5.4 Ella Werthan
5.5 Giorgi Sharia
5.6 Hayder Hasan Ali Al-Sabti
5.7 Md Tanveer Hasan
5.8 Oleksandra Zamana
5.9 Roman Semenovych
5.10 Sander Hütsi
5.11 Sara Farooghian

6. Bakalaureuseõppekava „Äriinfotehnoloogia“
6.1 Carl-Robert Reidolf
6.2 Lilian Väli
6.3 Maria Sein
6.4 Marie Elise Soomre
6.5 Marko Jõgi
6.6 Martin Joonas Pariis
6.7 Timothy Beres
6.8 Triin Nõmm
6.9 Triin Tammaru
6.10 Vladislav Jekimtsev
6.11 Yvonne Pärn

7. Magistriõppekava „Arvutisüsteemid“
7.1 Indrek Guitor
7.2 Isamyil Aliyev
7.3 Kilian Hubertus Ochs
7.4 Moutaz Mohamed Fathy Ahmed Aboseada
7.5 Rim Puks
7.6 Yury Malyshev

8. Magistriõppekava „Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika“
8.1 Erki Arusoo
8.2 Joosep Paats
8.3 Katariina Inno
8.4 Meelika Lukner

9. Magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“
9.1 Alena Labanava
9.2 Eric Blake Jackson
9.3 Gamaralalage Hiruni Sachinthana Gunaratne
9.4 Lizaveta Miasayedava
9.5 Mahabubul Hasan
9.6 Minira Aslanova
9.7 Richard Michael Dreyling III
9.8 Taavi Annus

10. Magistriõppekava „Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad“
10.1 Dismas Ndubuisi Ezechukwu
10.2 Erkan Ersoy
10.3 Fariha Afrin
10.4 Haris Ahmed
10.5 Olutosin Ajibola Ademola
10.6 Ritu Rani

11. Magistriõppekava „Informaatika“
11.1 Andreas Käver
11.2 Anu Kuusmaa
11.3 Elina Kuldkepp
11.4 Fred-Eric Kirsi
11.5 Heleriin Ots
11.6 Jörgen Chip Alexander Valk
11.7 Raul Land

12. Magistriõppekava „Infosüsteemide analüüs ja kavandamine“
12.1 Agu Kull
12.2 Indrek Eensaar
12.3 Irina Rossinskaja
12.4 Jaanika Karp
12.5 Jevgenia Poom
12.6 Katriin Rannamäe
12.7 Kaupo Lepasepp
12.8 Ly Looga
12.9 Mait Poska,
12.10 Mikk Melder
12.11 Mirja Meriste
12.12 Paula Siinmaa
12.13 Rasmus Karja
12.14 Siim Loitme

13. Magistriõppekava „Küberkaitse“
13.1 Cheng-Yu Lu
13.2 Fernando Gonzalo Bauzá Sáinz De Baranda
13.3 Ilja Šmarjov
13.4 Kaarel Allemann
13.5 Maria Toomsalu

14. Magistriõppekava „Tervishoiutehnoloogia“
14.1 Hedvig Soone
14.2 Karin Rääsk

15. Magistriõppekava „Äriinfotehnoloogia“
15.1 Diana Siimson
15.2 Elvar Liiv
15.3 Ergo Siht
15.4 Getter Keerd
15.5 Laura Maasik
15.6 Oleksandra Chmil
15.7 Priit Ulmas
15.8 Priit Veges

1. Bakalaureuseõppekava „Arvutisüsteemid“
1.1 Erko Radik
1.2 Ilya Makarov
1.3 Kaido Siimer
1.4 Martin Paap
1.5 Simo Oskar Juvanen

2. Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppekava „IT süsteemide administreerimine“
2.1 Liivia Vanaisak
2.2 Marvin Martinson

3. Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppekava „IT süsteemide arendus“
3.1 Agu Suur
3.2 Aleksandr Ivanov
3.3 André Stender
3.4 Anneliis Saarend
3.5 Artjom Pahhomov
3.6 Elina Antonova
3.7 Gert Lõhmus
3.8 Hans Kurel
3.9 Heleriin Malkov
3.10 Ilja Karpenko
3.11 Kristjan Tärk
3.12 Kristo Laasik
3.13 Laura Kallas
3.14 Martin Sirg
3.15 Martin Õunap
3.16 Mikhail Polomoshnov
3.17 Piret Gorban
3.18 Ralf Välja
3.19 Renata Muru
3.20 Tauri Tirmaste
3.21 Teele Kaldaru
3.22 Teisi-Liis Vaik
3.23 Tristan Krass

4. Bakalaureuseõppekava „Informaatika“
4.1 Aleksei Tsõpov
4.2 Charlie Chris Karniol
4.3 Enrico Vompa
4.4 Heino Sass Hallik
4.5 Karl Tamberg
4.6 Karl Viik
4.7 Karl-Andero Mere
4.8 Kärte Pärend
4.9 Liine Kasak
4.10 Marti Ingmar Liibert
4.11 Mirjam Mälksoo
4.12 Taavi Jõõts
4.13 Tavo Annus
4.14 Triinu Erik
4.15 Vjatšeslav Tšetšnev
4.16 Vladislav Ogorodnik

5. Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppekava „Küberturbe tehnoloogiad“
5.1 Aaditya Parashar
5.2 Aditya Iqbal Bagaskara
5.3 Ahmed Ruhul Quddos Joyon
5.4 Ella Werthan
5.5 Frank Korving
5.6 Giorgi Sharia
5.7 Hayder Hasan Ali Al-Sabti
5.8 Oleksandra Zamana
5.9 Roman Semenovych
5.10 Sara Farooghian

6. Bakalaureuseõppekava „Äriinfotehnoloogia“
6.1 Carl-Robert Reidolf
6.2 Helena Sultson
6.3 Jelizaveta Vakarjuk
6.4 Johannes Olaf Kurss
6.5 Lilian Väli
6.6 Maria Sein
6.7 Marie Elise Soomre
6.8 Marko Jõgi
6.9 Martin Joonas Pariis
6.10 Ruben Galoyan
6.11 Timothy Beres
6.12 Triin Tammaru
6.13 Vladislav Jekimtsev

7. Magistriõppekava „Arvutisüsteemid“
7.1 Indrek Guitor
7.2 Kilian Hubertus Ochs
7.3 Miguel Angel Chaparro Quiñones
7.4 Moutaz Mohamed Fathy Ahmed Aboseada
7.5 Rait Kurg
7.6 Rene Pihlak
7.7 Tanel Peet
7.8 Taras Maslych
7.9 Yury Malyshev

8. Magistriõppekava „Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika“
8.1 Erki Arusoo
8.2 Katariina Inno

9. Magistriõppekava „Digimuutused ettevõttes“
9.1 Erik Kosenkranius
9.2 Joosep Kaasik
9.3 Lehar Kütt
9.4 Mait Kaup
9.5 Merike Saks

10. Magistriõppekava „E-riigi tehnoloogiad ja teenused“
10.1 Gamaralalage Hiruni Sachinthana Gunaratne
10.2 Jyotirmoy Patgiri
10.3 Kalev Mändmaa
10.4 Maya Hajizada
10.5 Minira Aslanova
10.6 Nino Lazuashvili
10.7 Richard Michael Dreyling III
10.8 Taavi Annus

11. Magistriõppekava „Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad“
11.1 Dismas Ndubuisi Ezechukwu
11.2 Fariha Afrin
11.3 Haris Ahmed
11.4 Hatef Palizgar
11.5 Henri Sink
11.6 Olutosin Ajibola Ademola
11.7 Ritu Rani

12. Magistriõppekava „Informaatika“
12.1 Anna Krajuškina
12.2 Anu Kuusmaa
12.3 Fred-Eric Kirs
12.4 Heleriin Ots
12.5 Raul Land
12.6 Siim Kaspar Uustalu

13. Magistriõppekava „Infosüsteemide analüüs ja kavandamine“
13.1 Andrus Leok
13.2 Anneli Mihkelson
13.3 Eduard Pajumägi
13.4 Heiki Tähis
13.5 Helena Loitmaa
13.6 Irina Rossinskaja
13.7 Mariana Lepassar
13.8 Mikk Melder
13.9 Mirja Meriste
13.10 Paula Siinmaa
13.11 Ragnar Toomla
13.12 Rasmus Karja
13.13 Raul Hanson
13.14 Reimo Räni
13.15 Siim Loitme
13.16 Tiina Käsukond

14. Magistriõppekava „Küberkaitse“
14.1 Alberto Zorrilla Garza
14.2 Brita Moorus
14.3 Cheng-Yu Lu
14.4 Fernando Gonzalo Bauzá Sáinz De Baranda
14.5 Ilja Šmarjov
14.6 Kaarel Allemann
14.7 Kristopher Ryan Price
14.8 Maarja Heinsoo
14.9 Roman Müller
14.10 Saber Yari
14.11 Shaymaa Mamdouh Mohammed Radwan Khalil

15. Magistriõppekava „Tervishoiutehnoloogia“
15.1 Hedvig Soone
15.2 Heidi Urmet
15.3 Maarja Kuslapuu

16. Magistriõppekava „Äriinfotehnoloogia“
16.1 Gert Väli
16.2 Getter Keerd
16.3 Irina Kõiv
16.4 Laura Maasik
16.5 Oleksandra Chmil
16.6 Priit Veges
16.7 Riivo Kilja

Aasta noorteadlane:
2020 - tarkvarateaduse instituudi professor Juri Belikov
2008 - arvutitehnika instituudi vanemteadur Gert Jervan
2006 - arvutitehnika instituudi vanemteadur Jaan Raik

Aasta teadlane:
2020
- tervisetehnoloogiate instituudi professor Margus Viigimaa
2014 - tehnomeedikumi kardiovaskulaarse meditsiini instituudi direktor, professor Margus Viigimaa
2008 - elektroonikainstituudi juhtivteadur Mart Min

Mente et Manu teenetemedal:

2021 - endine Tervisetehnoloogiate instituudi direktor Kalju Meigas
2020 - endine Küberneetika instituudi ja tarkvarateaduse instituudi direktor Jaan Penjam

Aasta teadusartikli autorid:
2023 - Sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas: Weck, Eric Blake Jackson, Markus Sihvonen, Ingrid Pappel. Building Smart Living Environments for Ageing Societies: Decision Support for CrossBorder E-Services Between Estonia and Finland. Technology in Society, 2022, 71, Art. no.102066-13 pp.
2019 - Tehnika ja tehnoloogia valdkonnas: A Secure Data Infrastructure for Personal Manufacturing Based on a Novel Key-less, Byte-less Encryption Method”, IEEE Access, 2019. Autorid: Anton Vedešin, John Mehmet Ulgar Dogru, tarkvarateaduse instituudi dotsent Innar Liiv, tarkvarateaduse instituudi professor Sadok Ben Yahia, tarkvarateaduse instituudi professor Dirk Draheim.
2007Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas: Synchronous Sampling and Demodulation in an Instrument for Multifrequency Bioimpedance Measurement. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Volume 56, Issue 4, Aug. 2007, pages1365 – 1372. Autorid: elektroonikainstituudi erakorraline juhtivteadur Mart Min, vanemteadur Toomas Parve, vanemteadur Ants Ronk, doktorant Paul Annus, vanemteadur Toivo Paavle.

Aasta rakendusliku uurimistöö/rakendusliku teadustöö/arendustöö autorid:
2023 - I koht – arendustöö „Hoone energiatõhususe ja sisekliima audit – DigiAudit“, uurimisrühm koosseisus Kalle Kuusk, Martin Thalfeldt, Helena Kuivjõgi, Tuule Mall Parts, Hans Kristjan Aljas, Andrea Ferrantelli, Jarek Kurnitski, Lauri Vihman, Jaan Raik, Eduard Petlenkov, Juri Belikov, Jaanus Kaugerand, Taivo Kangilaski.
2020 - I koht - arendustöö "„Aordi tsentraalse vererõhukõvera mitteinvasiivne mõõtesensor“, uurimisrühm koosseisus teadur ja emeriitprofessor Mart Min, vanemteadur Andrei Krivošei, teadur Marek Rist, teadur Margus Metshein, doktorant-nooremteadur Eiko Priidel ja külalisõppejõud Jaan Ojarand.
2018 - I koht - arendustöö "Iseauto", uurimisrühm kooseisus Raivo Sell, Johannes Mossov, Mairo Leier, Juhan-Peep Ernits, Anton Rassõlkin.
III-IV koht - arendustöö "Eesti keele kõnetuvastussüsteem", uurimisrühm koosseisus Tanel Alumäe, Asad Ullah, Ottokar Tilk ja arendustöö "Impedants-spektro-tomograaf QT18", uurimisrühm koosseisus Paul Annus, Mart Min, Raul Land, Marek Rist, Olev Märtens.
2017 - I koht - arendustöö "Tark töörõivas Ragnarok Workwear 2.0", teadusrühm koosseisus Ivo Fridolin, Gert Jervan, Kristjan Pilt, Mairo Leier, Deniss Karai, Ardo Allik, Viia Roosaar, Indrek Guitor, Reijo Olavi Komu, Elvar Liiv, Jürgen Soom.
2016 - I koht - tervisetehnoloogiate instituudi professor Ivo Fridolini uurimisrühm "Energiasäästlikumad ja täpsemad algoritmid kiirendussensorite tootjale Bosch Sensortec rakendamiseks aktiivsusmonitorides", BOCH Sensortec GmbH  
III koht - arvutisüsteemide instituudi dotsent Eduard Petlenkovi uurimisrühm "Tehisintellekti meetodil põhinev klientide klassifitseerimise ja riskigruppide määramise süsteem", ERGO Insurance SE
2012 - „Teostavusuuring valguskiirgavate ja helisid esitavate patjade tootmiseks“, teadustöö juht Rasmus Raag, teadustöö täitjad Jaan Rebane, Mihkel Läänelaid, Kristjan Parve (biorobootika keskus).
2011 - III koht – „Eestikeelse kõnetuvastuse meetodite uurimine ja arendamine“, teadustöö juht vanemteadur Tanel Alumäe.

Aasta õppejõud:
2023 - arvutisüsteemide instituudi täisprofessor tenuuris Eduard Petlenkov, IT kolledži vanemlektor Mohammad Tariq Meeran, tarkvarateaduse instituudi külalisõppejõud Epp Immato
2022 - Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi sidelahenduste arendaja Priit Roosipuu, tervisetehnoloogiate instituudi teadur Moonika Viigimäe, tarkvarateaduse instituudi täisprofessor tenuuris Olaf Manuel Maennel
2021 - arvutisüsteemide instituudi vanemteadur Aleksei Tepljakov, tarkvarateaduse instituudi dotsent Juhan-Peep Ernits, tervisetehnoloogiate instituudi lektor Priit Kruus
2020 -  tarkvarateaduse instituudi dotsent Innar Liiv, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi professor Yannick Le Moullec, tervisetehnoloogiate instituudi professor Ivo Fridolin
2019 - IT Kolledži külalisõppejõud Priit Raspel ja IT Kolledži dotsent Kristiina Hakk
2018 - IT Kolledži lektor Nadežda Furs-Nižnikova ja tervisetehnoloogiate insituudi professor Kalju Meigas
2017 - tarkvarateaduste instituudi lektor Ago Luberg
2016 - dotsent Erki Eessaar
2015 - professor Tanel Tammet
2014 - dotsent Margus Kruus
2013 - tarkvarainsener Jaagup Irve
2012 - assistent Margit Aarna
2011 - professor Rein Kuusik
2010 - dotsent Margus Kruus

Aasta vilistlane:
2020 Thomas Johann Seebecki instituudi emeriitprofessor Mart Min

Aasta tugitöötaja:
2019 - administratiivjuht Liisi Ilu
2018 - õppekonsultant Katri Kadakas

Aasta programmijuht:
2023 - "Informaatika" bakalaureuseõppekava programmijuht Ago Luberg
2021 - "Äriinfotehnoloogia" magistriõppekava ja bakalaureuseõppekava programmijuht Gunnar Piho
2019 - Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõppe programmijuht Maarja Kruusmaa ja "Digimuutused ettevõttes" magistriõppekava programmijuht Kristjan Rebane

Tudengitegu
2020 - 
Krõõt Grete Mänd, Raimond Lume ja Lauri Kukk poolt Üliõpilasesinduse projektide ja aastatoetuste veebiplatvormi loomine.

2024. aasta Valgetähe IV klassi teenetemärk - prof Peeter Ross
2023. aasta Valgetähe IV klassi teenetemärk - prof Ivo Fridolin
2022. aasta noore IT-teadlase preemia - teadur Niccolò Veltri
2020. aasta Punase Risti II klassi teenetemärk - dr Merike Luman
2019. aasta noor IT-teadlane - prof Juri Belikov
2019. aasta õppejõud - dotsent Kaido Kikkas