Tallinna Tehnikaülikool

IT Akadeemia programm

IT Akadeemia (ITA) on koostööprogramm ja kaubamärk, mis aitab tõsta IKT kõrghariduse ja teaduse ning arendustegevuse kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning turustada IKT alast kõrgharidust, teadustulemusi ja arendustegevust. Vaata täiendavalt IT Akadeemia programmi koduleheküljelt.

ITA egiidi alla kuuluvad TalTech infotehnoloogia teaduskonnas informaatika bakalaureuseõppekava, arvutisüsteemide ja küberkaitse magistriõppekavad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate doktoriõppekava. IT Akadeemia programmi raames toetatakse õppekavade ja infrastruktuuri arendamise ning õppetegevusega seonduvaid tegevusi, mis on suunatud nii õppejõududele kui ka tudengitele.

Meetme “IKT programm” tegevuse “IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine” projekti nr. 2014-2020.4.05.19-0001 tegevuse 1 „IKT teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine” ellu viimise raames arendatakse järgmisi teadussuundasid:

  1. Tarkvara usaldusväärsus
  2. Tarkade asjade internet
  3. Riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus
  4. Tehisintellekt ja masinõppimine 
  5. Andmeteadus ja suurandmed 
  6. Robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides 
ITA logod