Tallinna Tehnikaülikool

Teated

Kohtumine programmijuhiga toimub Magistriseminar I esimeses loengus. Loeng toimub Teamsis, õppejõud saadab lingi. 

Töökohapõhine õpe

Projekti koordinaator: Kristina Murtazin

2018. aasta septembrist alustame TalTech äriinfotehnoloogia magistriõppekaval töökohapõhise õppe pilootprogrammiga. Töökohapõhine õpe tähendab seda, et vähemalt 50% õppekavast täidetakse reaalses ettevõttes reaalseid ülesandeid täites.

Vastavalt kehtivatele seadustele on magistriõppekava maht 120 EAP-d (Euroopa ainepunktisüsteem). Üks ainepunkt tähendab üliõpilasele 26 tundi õppimist ja õppeaasta nominaalkoormus on 60EAP. Sisuliselt tähendab see seda, et iga nädal peab täiskoormusega õppiv üliõpilane, sõltumata õppevormist (kaugõpe või päevane), kulutama õppimisele 40 tundi. Kui üliõpilane on täiskohaga töötav üliõpilane, ja praktikas see suures osas nii ka on, siis töö- ja õppekoormus nädalas moodustavad kokku 80 tundi, mis sisuliselt on võimatu missioon.

Töökohapõhine õpe võimaldab õppimist ja töötamist nii ühildada, et üliõpilase nädalakoormus kokku ei ole suurem kui 60 tundi. Töökohapõhine õpe toimub koostöös ettevõtetega ja kolmepoolse (üliõpilane, ettevõte, ülikool) vastastikuse mõistmise memorandumi alusel. Programmis osalev üliõpilane saab ühildada õppimist oma igapäevase tööga rakendades uusi akadeemilisi teadmisi vahetult oma igapäevases professionaalses tegevuses. Ettevõtted saavad oma töötajatele pakkuda kombineeritud ja paindlikku õppimise ning enesearendamise võimalusi. Ülikooli ja õppejõudude loodetav kasu on kvalifitseeritud spetsialistide õpetamise metoodika täiustamine ning nominaalajaga lõpetajate arvu suurendamine.

Töökohapõhise õppe puhul oluline teada:

 • ettevõtte/asutuse, üliõpilase ja ülikooli vahel sõlmitakse leping;
 • töökohapõhisele õppele kandideerijal on vähemalt 3 aastane erialane töökogemus;
 • töökohapõhisele õppele kandideerijal on kehtiv tööleping ettevõtte/asutusega, tema töö asutuses on tihedalt seotud tulevase magistritööga;
 • üliõpilasel on töökohapõhine juhendaja, kes peab vastama juhendajale esitatud nõuetele (magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad);
 • töökohapõhine juhendaja (neid võib olla mitu) on nii üliõpilase mentor kui ka tema magistritöö peamine (sisuline) juhendaja;
 • igal üliõpilasel on ka ülikoolipoolne kaasjuhendaja, kes peamiselt aitab töö vormistuslikes ja muudes ülikooli poolt magistritööle esitatavates nõuetes;
 • töökohapõhisesse õppesse kandideerijal on selge visioon oma magistritöö teemast ja ainetest mida on kavas töökohapõhiselt õppida;
 • töökohapõhisesse õppesse kandideerija esitab:
  • magistritöö kavandi (1-3 lk), mis peab sisaldama probleemi, eesmärki ja üldist eesmärgile jõudmise kava.
  • ainete töökohapõhise õppimise kava (iga aine kohta 1-2 lk), mis peab sisaldama:
   • töökohal antud aine raames teostatava töö/projekti ülevaadet;
   • aine teoreetilise osa omandamise kava (millised raamatud, videod, artiklid, e-õppe materjalid, jne on kavas läbi töötada);
   • kuidas kavatsetakse omandada aine õpiväljundid (kirja iga õpiväljundi kohta);
   • kuidas on kavas õpiväljundite omandamist tõendada (kas esitatakse aineprojekt, esitatakse konspekt, läbitakse mingid sertifikaadi eksamid, tehakse ettekanne vms).

Vastuvõtt töökohapõhise magistriõppe kohtadele toimub aastaringselt vastavalt vastuvõtueeskirja nõuetele. Töökohapõhisele õppele on võimalus üle minna ka esimese õpinguaasta jooksul. 

Praktika

Äriinfotehnoloogia õppekava praktikate kuraator on Kristina Murtazin.
Praktika kuraator on nõustaja, kellelt saab infot kogu praktikaprotsessis toimuva kohta. 

Lõputöö

Info lõpetajale:

Tähtajad 2023/2024 õppeaasta kevadsemestril lõpetajale

 • 1. detsember - magistritöö ülesandepüstituse esitamise tähtaeg;
 • 6. mai - magistritöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is;
 • 8. mai - magistritöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas, vali kursus: IABM magistritöö (juuni 2024); 
 • Paberkandjal versiooni enam ei esitata!
 • vahemikus 28.-30.mai IABM magistritööde kaitsmised.

Tähtajad 2024/2025 õppeaasta sügissemestril lõpetajale

 • 5. oktoober - magistritöö ülesandepüstituse esitamise tähtaeg;
  • Ülesandepüstitus (1 A4 lk) defineerib lõputöö konteksti ning töö täpse eesmärgi.
  • Ülesandepüstituse esitamine toimub Moodle keskkonnas, vali kursus: IABM magistritöö (jaanuar 2024). 
 • 16. detsember - magistritöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is;
 • 3. jaanuar - magistritöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas, vali kursus: IABM magistritöö (jaanuar 2024); 
 • Paberkandjal versiooni enam ei esitata!
 • vahemikus 20.-22. jaanuar IABM magistritööde kaitsmised.

Kontaktid

Programminõukoda

 • Rivo Lemmik - valdkonna ekspert, õppejõud, nõukoja esimees
 • Indrek Hiie - valdkonna ekspert, õppejõud
 • Epp Immato - valdkonna ekspert, õppejõud
 • Külli Raidma - valdkonna ekspert
 • Jaan Ots - valdkonna ekspert
 • Hele Tammenurm - valdkonna ekspert
 • Merje Einla - valdkonna ekspert
 • Carl-Robert Reidolf - valdkonna ekspert
 • Rene Allkivi - valdkonna ekspert
 • Tõnn Talpsepp - õppejõud
 • Kerttu Filippov - IABB üliõpilane
 • Aliide Vainikko - IABM üliõpilane
 • Kaur Matthias Raavel - IABM üliõpilane

Õppejõud

Õppejõuga kohtumiseks lepi aeg kokku e-kirja teel.
Õppejõu kontaktandmed leiad TalTech töötaja otsingust.