Tallinna Tehnikaülikool

Patendid

Arvutisüsteemide instituut ja tarkvarateaduse instituut

A patient specific anatomic kidney phantom
US10083632B2, GB-EP2797068B1, FR-EP2797068B1, CH‑EP2797068B1, DE602013071915.2
Autorid: Asko Ristolainen, Peeter Ross

Virtuaalne ühendatud anumate süsteem
EE05787B1
Autorid: Aleksei Tepljakov, Eduard Petlenkov, Juri Belikov 

Meetod ja seade füüsilise väsimuse oleku hindamiseks reaalajas füsioloogiliste signaalide ja parameetrite põhja
EE202100009
Autorid: Ardo Allik, Ivo Fridolin, Kristjan Pilt, Moonika Viigimäe, Gert Jervan

Seade ja meetod vedeliku vooluga seotud parameetrite määramiseks
US10215601B2, EE05811B1
Autorid: Maarja Kruusmaa, Asko Ristolainen, Jeffrey Andrew Tuhtan, Alar Kuusik

Tervisetehnoloogiate instituut

Multiparameetriline optiline meetod ja seade ureemiliste soluutide, sh ureemiliste toksiinide määramiseks bioloogilistes vedelikes
GB2104698.2
Autorid: Jürgen Arund, Ivo Fridolin, Joosep Paats, Risto Tanner

Method for cuffless beat-to-beat blood pressure estimation using two relative blood volume sensors on different applied pressures
PCT/IB2021/051740
Autorid: Kristjan Pilt, Deniss Karai

A device and method for assessment of a concentration of a free pentosidine in a spent dialysate
EP3537135A1
Autorid: Ivo Fridolin, Sigrid Kalle, Risto Tanner

Optiline meetod ja seade kvantitatiivseks uurea ja kreatiniini mõõtmiseks bioloogilistes vedelikes
EE05674B1
Autorid: Ivo Fridolin, Jana Holmar, Kai Lauri, Merike Luman

Meetod ja seade raskestidifundeeruvate ureemiliste jääkproduktide elimineerimise monitooringuks UV neelduvusega dialüüsil
EE05637B1
Autorid: Fredrik Uhlin, Jana Holmar, Ivo Fridolin

Meetod ja seade kardiovaskulaarsete parameetrite varieeruvuse pikaajaliseks monitooringuks ambulatoorselt registreeritud elektrokardiogrammi ja pulsilaine signaalide baasil
EE05619B1
Autorid: Kalju Meigas, Mart-Rein Rosmann, Jaanus Lass, Jüri Kaik, Kristjan Pilt, Deniss Karai, Indrek Raig, Avo Tölpt
 

Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut

Interference minimizing cooperative scheduler for orthogonal multiple access (OMA) and non-orthogonal multiple access (NOMA) wireless communications
FR2103489
Autorid: Muhammad Mahtab Alam, Collins Burton Mwakwata Omanik: Tallinna Tehnikaülikool

Wearable bio-electromagnetic sensor
US63/029,581 EE05830B1
Autorid: Jaan Ojarand, Mart Min, Olev Märtens, Raul Land, Eiko Priidel

Microfluidic method and device.  Mikrovooluti meetod ja seade
US2020256816A
Autorid: Jaan Ojarand, Mart Min, Olev Märtens

Method and device for measuring complex transfer of an object. Meetod ja seade objekti kompleksülekande mõõtmiseks
US17/128,074,  EE201900031
Autorid: Paul Annus, Raul Land, Mart Min, Olev Märtens, Marek Rist, Eiko Priidel (IE)

System and method for self-assessment of physical capabilities and condition changes
US2020245920A
Autorid: Alar Kuusik, Katrin Gross-Paju, Muhammad Mahtab Alam (IE)

Meetod ja seade vastussignaali erinevuste kvantimiseks sünkroonmõõtmisel
EE05821B1
Autorid: Paul Annus, Mart Min, Raul Land, Olev Märtens, Eiko Priidel, Margus Metshein

Method and device using shortened square wave waveforms in synchronous signal processing
GB-EP2313001B1, DE602009005068
Autorid: Paul Annus, Mart Min, Jaan Ojarand

Method and device for broadband analysis of systems and substances. Meetod ja seade süsteemide ja substantside laiaribaliseks analüüsimiseks
EE05668B1, EP2565654A, US10698023B2
Autorid: Raul Land, Paul Annus, Mart Min, Jaan Ojarand.

Meetod ja seade sageduskarakteristiku mõõtmiseks
US8854030B2
Autorid: Olev Märtens, Mart Min, Raul Land, Paul Annus, Tõnis Saar, Marko Reidla

Method and device for impedance analyzer with binary excitation
US10156600B2, EE05788B1
Autorid: Olev Märtens, Raul Land, Mart Min, Paul Annus, Marko Reidla

Laborid

Thomas Johann Seebecki elektroonika instituut

ELIN teaduslaborid ja rakendused
Elektrimôôtmiste läbiviimine erinevates elektroonikavaldkondades

  1. Impedantsi môôtmise vôimekus; 
  2. Hall’i efekti môôtmine; 
  3. Sügavate energeetiliste nivoode môôtmine pooljuhtmaterjalides; 
  4. Pooljuhtsensorite kalibreerimine. 

Bioimpedants
Bioimpedantsil pôhinevate tulemuste uurimine meditsiinirakenduste tarbeks. Bioimitatsiooni realisatsioonide disainimine ning nende karakteriseerimine. 

Kommunikatsioonisüsteemid
Sidesüsteemide disain ja karakteriseerimine, s.h. 5G ja lähivälja rakendustega seotud uuringud. 

Prototüüpimine
Teoreetiliste uuringute tarbeks vajalike katsemakettide disain ja valmistamine, s.h. skeemitehnilised ning mehatroonika alased lahendused. 

Kognitroonika/kiiplaborite arendus
Mikrofluidika lahenduste uurimine ja mikrokanalite kiipsüsteemide väljatöötamine, k.a. 3D printimise tehnoloogial pôhinevad lahendused. 

Metalliseerimistehnoloogiad
Erinevate aluspindade metalliseerimistehnoloogiate olemasolu (difusioonkeevitus, sadestamine) ning nende tehnoloogiate kasutamisvôimalus koos pindade söövitustehnoloogia olemasoluga. Multiskalaarsete pindade uurimine sensoorika lahenduste tarbeks koos numbriliste eksperimentide kasutamisvôimalusega.

Sensoorika
Spetsiifiliste bioimpedants-sensorite uurimine ja katsetamine. 

Kognitroonika/kiiplaborite katsetamine
Valmistatud kiiplaborite katsetamine, katsestendide disainimine ning ehitamine. 

Arvutisüsteemide instituut

Automaatjuhtimise labor + VR 
Automaatjuhtimise teaduslaboris on 7 töökohta ning labor on varustatud laboratoorsete seadmetega, mis modelleerivad reaalseid juhtimist vajavaid protsesse ja tööstuslike süsteeme.  

Arvutisüsteemide riistvaralabor 
Riistvaralabor on nelja töökohaga, mis on varustatud jootejaamade, toiteplokkide, ostsilloskoopide ning signaaligeneraatoritega. Lisaks on laboris olemas ka spektrianalüsaator. Arvutisüsteemide instituut teeb koostööd TTÜ Robotiklubiga, tänu millele on laboris võimalused 3D printimiseks. Lisaks on laboris võimalik teha ka muid riistvara-alaseid töid.  

Tarkvarateaduste instituut

Keeletehnoloogia laboratoorium 
Väljaehitatud salvestusstuudio ülikooli teadlastele ja uurimisrühmadele. 

Proaktiivtehnoloogiate laboratoorium 
Multiagentsüsteemide ja spontaanvõrkude labor, kus tegeletakse traadita sensorvõrkudega. Labor ülikooli teadlastele ja uurimisrühmadele.

Tugevalt tagatud tarkvara laboratoorium
Kineetika labor. Kasutatakse inimeste liigutuste registreerimiseks ja analüüsiks. Labor ülikooli teadlastele ja uurimisrühmadele.

Robotisüsteemide labor
Loomisel olev labor, mis koondab infot tehismõistuse valdkonnas tegevatele uurimisgruppidele ja avalikkusele. Samuti on see suunatud tehismõistuse  või AI arvutusteks tudengitele ja ülikooli töötajatele.