Tallinna Tehnikaülikool

Eesti rahvuskultuuri fondi stipendiumid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta ERKFi koduleheküljelt. Stipendiume ja toetusi jagatakse 139-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest allfondist. Jagamisel osaleb ka  BLRT fond.

BLRT fond - algatatud 2012. aastal BLRT Grupp Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noori andeid kõrghariduse omandamisel.

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal.

Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kolm 2 000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele.

BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

  • CV ja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud ja ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusel - õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel/ühel semestril on vähemalt 3,5)
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid
  • Valmisolek läbida praktika BLRT Grupp AS-i ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kui BLRT Grupp AS-il puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktikakohustus tühistatakse.
  • Soovitused

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule. Halduskogu on 5-liikmeline: Mark Berman, Andrei Birov, Karina Kond,  Anvar Samost, Raivo Vare.

Lisainfo BLRT fondi kohta 

Taotlusi võtame vastu elektroonilise taotlemise keskkonnas 

Jagamise info, allfondide nimekirja ning E-ankeedi leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt