Tallinna Tehnikaülikool

Veebikursus

  • jaanuarist aprillini, maht üle 50 akadeemilise tunni. Registreerida saab kursusele al 15.11.2022

    Õpetaja Annemari Maipuu aitab 9. klasside õpilastel lihvida inglise keel oskust ehk valmistuda gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Kursusel harjutatakse nii vestlemist kui ka grammatikat. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas Zoomi keskkonnas. Kursus on intensiivne, eeldab õpilastelt aktiivset osavõttu ja sisaldab ka iseseisvat tööd. Osalejatele saadetakse vajalikud õppematerjalid. 
    "Väga hea õpetaja, kui oli küsimusi, tegi asja selgeks. Olen rahul." (väljavõte kursusel osalenud õpilase tagasisidest)