Tallinna Tehnikaülikool

Playtech koostööala sai valmis augustis 2019 a, koostöös Playtech Estonia OÜga. 

Alal on kokku 10 kohta, kus saab pidada vabas vormis arutelusid ja kiireid koosolekuid. 

Pindala: 30,2 m2

Kohtade arv: 

 • 8+2 kohta;
 • 2 lauda.

Esitlustehnika/ tehniline kirjeldus:

 • 2 tk 65” LCD ekraan.
play1

Eesti energiakontsern Utilitas avas 2016 a. Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory unikaalse küttelabori, kust saab ülevaate tänapäevase soojus- ja elektrienergia tootmise, jaotamise ja tarbimise olemusest.

Labor on kui soojusenergeetika mikromaailm, kus on eksponeeritud kaugküttesüsteem miniatuuris. Selleks on sinna paigaldatud nüüdisaegne soojussõlm, tükike Eesti suurimast magistraaltorust, kaasaegse koostootmisjaama mudel ning termokaamera. Labor pakub praktilist infot ning võimaldab analüüsida Tallinna kaugküttevõrgu toimivust ja Mektory hoone soojuse tarbimist.

Utilitase küttelabor on Eestis ainulaadne, seda on põnev uudistada nii praegustel kui ka tulevastel soojustehnikainseneridel, energiamajanduse asjatundjatel, kinnisvara omanikel ja haldajatel, õpetajatel, koolilastel ja kõigil teistel.

Utilitas1

Ventilatsioonilabor on rajatud koostöös erinevate ettevõtete ja TalTech inseneriteaduskonnaga eesmärgiga luua keskkond õhuvahetuse näitlikustamiseks ruumis. Ventilatsioonilabor on mõeldud kõigile, nii lasteaialastele, õpilastele, üliõpilastele kui ka kõigile teistele huvilistele.

 • Külastajad saavad ülevaate ventilatsioonisüsteemi komponentidest.
 • Külastajad omandavad teadmisi ja näpunäiteid hästi toimiva ventilatsiooni kavandamiseks.
 • Külastajatele näidatakse halvasti kavandatava ventilatsiooni mõju inimesele.
 • Külastajatel on võimalik lihtsate vahenditega ise kavandada ventilatsiooni lõppelement, mille toimivust saab katsetada laboris.

Laboris ventilatsioonisüsteemide toimimise visualiseerimiseks kasutatakse nii show-valgustust, muusikat kui ka tossumasina tossu.

Toetajad: Swegon Eesti OÜ, ETS NORD AS, AS Hiieko, Hevac OÜ, Siemens OY Eesti filiaal, OÜ Airwave, Systemair AS, BL Tehnika OÜ.

Loovtoetajad:
Alari Teede – Grafiti loomine
Andrus Anderson Nordic Visual'ist – virtuaaltuuri ja video loomine
Priit Juurmann "DJ P. Julm" – muusika loomine.

Vent1

Cool Tool Stuudio on sisustatud koostöös Büroomaailma ja SA Tallinna Teaduspark Tehnopol-iga.

78 m2 suurune labor on varustatud lastele ohutute multifunktsionaalsete tööriistade-seadmetega. Stuudios on lastel võimalik koos juhendaja abiga valmistada erinevaid puust esemeid vastavalt etteantud šabloonile või kasutades väljamõeldud kavandit. Võimalik on valida meie poolt väljatöötatud projekt või rentida ruum pikemaks perioodiks. 

Kohtade arv: 20 töökohta

Cool Tool stuudio seadmed:

 • 10 treipinki;
 • kahest otsast kinnitatud toorikuid: 8 tükki ja ühest otsast kinnitatud toorik- munatops: 2 tk;
 • 9 tikksaagi;
 • 1 lihvpink;
 • 1 puur.

Puidulabori seadmed:

 • lintsaagmasin;
 • riht- ja paksushöövel;
 • kopeertreimasin;
 • tisleripingid;
 • sammaspuur;
 • käi.

Lisavõimalused: Erinevad töötoad ja kursused (tellimisel).

Cool1

Metallilabori seadmed:

 • treipink;
 • frees-puurpink;
 • käsigiljotiin HLS 1280x2,0;
 • torupainutusmasin;
 • puruimur;
 • sikemasin;
 • käsitööriistad;
 • kompressor.

Keevituslabori seadmed:

 • MMA keevitus;
 • käi;
 • ruumi õhupuhasti;
 • käsitööriistad;
 • keevituslauad.
   

GreenRockLab on TalTech geololoogia instituudi Eesti maapõueressursse tutvustav ruum TalTech innovatsioonikeskuses Mektory. Ruum annab ülevaate Eesti tulevikumaavaradest ja maapõueressursside kasutamisest igapäevaelus ning pakub õpetajatele uusi võimalusi Eesti koolides maateadusi õpilasteni viia. Oma silmaga saab uurida Eesti tähtsamaid maavarasid ja näha, millist möödapääsmatut rolli mängivad maapõueressursid meie argielus.

GreenRockLabi ehitamist on toetanud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) toormaterjalide innovatsioonivõrgustik, kuhu kuulub 315 Euroopa ülikooli, teadusasutust ja suurettevõtet.

GreenRockLab

Labori seadmed:

 • Creality Ender-3 Pro; 5 tk

 • Creality CR-10 S; 5 tk

 • Creality CR-10 max; 1 tk

 • Ultimaker S5 Pro Bundle; 1 tk

Printimise mõõdud on alates 220x220x250 mm kuni 450x450x470 mm.
Kõik printerid on soojendatava alusega.
Filamendina on meil kasutusel PLA ja ABS läbimõõduga 1,75 mm2 ja 2,85 mm2.
Tööfailideks on STL, OBJ, g-code.
Kohapeal kasutatavad programmid: SketchUp, Cura, Tinkercad.

3D-printimise ruum