Tallinna Tehnikaülikool

Sisukord

Karjäärinõustaja toetab Sind teadlike karjääriotsuste ja valikute tegemisel. Sina oled ekspert oma elu ja karjäärieesmärkide seadmises ning enda juhtimises. TalTechi karjäärinõustaja saab aga Sind nõustada karjääri planeerimise ja arendamise protsessis.

Karjäärinõustamisel saad õppida lähemalt tundma iseennast ja oma võimalusi (valikud haridustee jätkamisel, väljaõppevõimalused, praktika- või töökohaotsingud, lühi- ja pikaajaliste eesmärkide püstitamine, tegevusplaanid ja nende elluviimine). 

Nõustamisele on oodatud Tallinna Tehnikaülikooli sisseastujad, üliõpilased ja vilistlased, kes on esmakordselt tööturule suundumas.

Karjäärinõustaja aitab sind

  • ülikooli sisseastumine ja eriala valik;

  • eneseanalüüs, ajaplaneerimine ja enesejuhtimine;

  • töö otsimine  ja tööle kandideerimine;

  • CV ja kaaskirjade koostamine;

  • valmistumine tööintervjuuks;

  • õpingute ja töö ühildamine.

Pane tähele! 

  • nõustamine tasuta

  • lepi eelnevalt aeg kokku

Kontakt