Tallinna Tehnikaülikool

Žurnaaliklubi (Journal Club)

Journal clubid toimuvad sügissemestril 2023 teisipäeviti kl 15.15 ruumis SCI-120 ja erandkorras Zoomis (Zoomi lingi saamiseks palume meilida richard.tamme@taltch.ee). 

Žurnaaliklubi (JC) reeglid (palun pöörake tähelepanu reeglile nr 9, sest see on uus):

 1. Žurnaaliklubid peetakse eesti või inglise keeles (vastavalt magistrandid ja doktorandid)
 2. JC jaoks tuleb valida originaalartikleid, eelistatult kõrge mõjukusega teadusajakirjadest nagu Nature/ Nature kloonid, Science, Cell/ Cell-i kloonid
 3. Palun mitte valida rohkem kui 1 Covid-19 artikkel 2 kuu kohta
 4. Artiklivalik tuleb kinnitada JC organiseerijaga
 5. Iga JC artikli kohta teeb üks või rohkem kaastudeng review – st loeb põhjalikult artikli läbi ja kommenteerib seda
 6. Palun saatke valitud artikkel reviewer’ile mitte hiljem kui 1 NÄDAL enne oma JC ettekannet
 7. Palun saatke artikkel kaastudengitele mitte hiljem kui eelnevaks reedeks
 8. Ettekande kestus: üldine sissejuhatus u 10-15 min ja kuni 45 min artikli katmiseks (kajastada tuleb kõiki artikli peaosa jooniseid)
 9. Palun saatke oma JC ettekande fail organiseerijale kommenteerimiseks vähemalt kaks päeva enne oma JC-d (see “uuendus hakkab kehtima sellest semestrist – kindlustamaks, et JC ettekande sissejuhatavas osas kaetaks artikli temaatika võimalikult lai kontekst/taust ja et ei oleks märkimisväärseid artikli laiema kontekstiga seonduvate faktide ja andmete väljajätmisi)
 10. Reviewer’id: palun uurige JC esitajalt, kas võite kommenteerida jooksvalt või ettekande lõpus
 11. Zoomis saavad osaleda ainult need, kes välismaal (nt töölähetuses) või kelle töökohustused lõpevad vahetult enne kl 16 (ja seega ise kohale ei jõuaks). Sellisel juhul tuleb Zoomi linki eelnevalt küsida JC organisaatorilt.
 12. JC ettekandja ja reviewer peavad olema JC-s kohapeal, mitte Zoomis (kui pole mõjuvat põhjust ainult Zoomis pidada).

Richard Tamme, PhD - JC organiseerija

Vanemlektor
Keemia ja biotehnoloogia instituut
Tallinna Tehnikaülikool
E-mail: richard.tamme@taltech.ee
Tel: +372 55628559