Tallinna Tehnikaülikool

Kaitstud doktoritööd

17.03.2022 Helle Sadam "Hulgiskleroosi ja tüüp-1 narkolepsiaga seotud immunodomineerivate epitoopide analüüs järgmise põlvkonna faagidisplei abil" Juhendaja Dr. Kaia Palm
29.03.2022 Merilin Rosenberg "Mikroobide interaktsioonid tahkete eluta pindadega: metoodiline käsitlus" Juhendajad Dr. Angela Ivask ja Dr. Kaja Kasemets
07.06.2022 Kamini Atindrakumar Mishra "Kiraalsete uurea-põhiste molekulaarsete mahutite süntees ja rakendus" Juhendaja Prof. Riina Aav
07.06.2022 Kairit Eha "Lühiajalise termilise töötluse mõju karragenaanide struktuurile ja funktsionaalsetele omadustele" Juhendajad Prof. Katrin Laos ja Dr. Margus Friedenthal
13.06.2022 Estelle Silm "Tsüklopentaan-1,2-diooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid" Juhendaja Prof. Tõnis Kanger
15.06.2022 Evelin Kivima "Eesti mete iseloomustamine ja botaanilise päritolu määramine" Juhendaja Prof. Katrin Laos
04.07.2022 Maria Volokhova "Magnetiliste nanomaterjalide süntees ja funktsionaliseerimine biomeditsiiniliste rakenduste jaoks" Juhendaja Dr. Liis Seinberg
23.08.2022 Julia Gavrilova "Metallioonide roll insuliini ja superoksiidi dismutaasi amüloidogeensetes omadustes" Juhendajad Prof. Peep Palumaa ja Dr. Vello Tõugu
19.10.2022 Mahboob Alam "Uue orgaanilise ligandi kasutuselevõtt metalli ja lämmastikuga rikastatud süsinikmaterjalide sünteesimiseks" Juhendajad Dr. Pavel Starkov ja Dr. Nadežda Kongi
25.11.2022 Anni Kooli "Hapnikku sisaldavate aromaatsete ühendite jätkusuutlik süntees ja dearomatiseerimine" Juhendajad Prof. Margus Lopp ja Dr. Maksim Ošeka
19.12.2022 Georg Arju "Suure läbilaskevõimega peptidoomika meetodite arendamine ja juurutamine mikrobioloogilisteks uuringuteks" Juhendajad Prof. Raivo Vilu ja Dr. Ildar Nisamedtinov

08.01.2021

Jürgen Tuvikene

"Aju päritolu neurotroofse teguri transkriptsiooni ja translatsiooni regulatsioon"

Juhendaja Prof Tõnis Timmusk

09.04.2021

Anna Cowart

"Mittekovalentsete sidemete abil moodustunud supramolekulaarsete süsteemide uurimine oksakaliksareenide ja jodotriasoolide näitel"

Juhendajad Dr Jasper Adamson ja Prof Riina Aav

20.04.2021

Merlin Sardis

"Metioniini ja histidiini jääkide keemiline modifitseerimine amüloid-β peptiidis. Vaskioonide mõju ja efekt fibrillisatsioonile"

Juhendajad Prof Peep Palumaa ja Dr Vello Tõugu

25.05.2021

Kefeng Ping

"Süsinikurikastel, metall–orgaanilistel võrestikel põhinevate materjalide disain ja nende kasutuselevõtt kemo- ja elektrokatalüütilistes rakendustes"

Juhendaja Dr Pavel Starkov

08.06.2021

Ljudmila Klepinina

"Energiametabolismi ümberkorraldamine kasvajarakkude diferentseerimisel"

Juhendaja Dr Tuuli Käämbre

15.06.2021

Dewi Kurnianingsih Arum Kusumahastuti

"24 L-fenüülalaniini-põhise ioonvedeliku ökotoksikoloogiline ja antibakteriaalne iseloomustamine"

Juhendajad Dr Anne Kahru, Dr Nicholas Gathergood ja Dr Mariliis Sihtmäe

24.09.2021

Mariliis Kimm

"Asümmeetriline organokatalüütiline [2,3]-Wittigi ümberasetusreaktsioon"

Juhendaja Prof Tõnis Kanger

01.10.2021

Dmitri Trubitsõn

"Organokatalüütiline enantioselektiivne N-alküleeritud indoolide süntees"

Juhendaja Prof Tõnis Kanger

29.10.2021

Piia Jõul

"Uudsed analüüsimetoodikad keskkonnakahjulikke ühendeid sisaldavate proovide ettevalmistuseks ja analüüsiks"

Juhendaja Dr Maria Kuhtinskaja

03.11.2021

Madis Jaagura

"Toitumise ja kiudainete mõju inimese seedetrakti mikrobiootale in vitro ja in vivo"

Juhendajad Prof Raivo Vilu ja Dr Kaarel Adamberg

10.12.2021

Kaja Nurm

"Transkriptisoonifaktorid FOXO3 ja TCF4 Huntingtoni tõves"

Juhendaja Prof Tõnis Timmusk ja Dr Mari Sepp

10.12.2021

Ilmatar Rooda

"Rakkudevaheline kommunikatsioon inimese munasarja preovulatoorses folliikulis: mikroRNA-de ekspressioon granuloosrakkudes ja follikulaarvedelikus"

Juhendajad Dr Agne Velthut-Meikas ja Prof Andres Salumets

14.12.2021

Kristiina Kaldas

"Põlevkivi oksüdeerimine vees hapniku mõjul"

Juhendajad Prof Margus Lopp ja Dr Gert Preegel

21.12.2021

Tiina Kontson

"Tõrksate glükopolümeeride katalüütiline konversioon: sahharifikatsiooni ja isomerisatsiooni uurimine ioonsetes vedelikes"

Juhendajad Dr Merike Vaher ja Prof Margus Lopp

13.02.2020

Mikk Kaasik

"Enantiomeerselt puhaste triasooli-põhiste halogeensideme doonorite süntees, iseloomustamine ja katalüütiline aktiivsus"

Juhendaja Prof Tõnis Kanger

27.02.2020

Piret Saar-Reismaa

"Psühhoaktiivsete ühendite analüüs süljes kapillaarelektroforeesi meetodil"

Juhendajad Dr Maria Kulp ja Dr Jekaterina Mazina-Šinkar

03.04.2020

Jekaterina Krištal

"Diferentseeritud SH-SY5Y rakkude kasutamine Alzheimeri amüloid beeta peptiidi toksilisuse uurimiseks"

Juhendajad Prof Peep Palumaa, Dr Vello Tõugu ja Dr Olga Bragina

19.06.2020

Marina Teras

"Melanoomi markerid ja uued raviperspektiivid"

Juhendajad Dr Sirje Rüütel Boudinot ja Dr Anu Planken

22.06.2020

Monika Stoljarova

"Inimese mitokondriaalse genoomi massiivselt paralleelne sekveneerimine forensiliseks analüüsiks"

Juhendajad Dr Anu Aaspõllu ja Prof Bruce Budowle

18.08.2020

Rohit Bhadoria

"Heterobivalentsete molekulide disain ning nende rakendused keemilises bioloogias ja materjaliteaduses"

Juhendaja Dr Pavel Starkov

28.08.2020

Gábor Zoltán Elek

"Tsüklopropanoolide oksüdeerivad tsükliavamisreaktsioonid ja nende rakendus bioaktiivsete tsüklopeptiidide sünteesil"

Juhendajad Prof Margus Lopp ja Dr Dzmitry Kananovich

25.01.2019

Sandra Kaabel

"Hemikukurbituriilid kui anioonide retseptorid ning nende mehhanokeemiline süntees tahkes faasis"

Juhendajad Prof Riina Aav ja Dr Karl Rissanen

19.02.2019

Eve-Ly Ojangu

"Klass XI müosiinide roll müürlooga arengus"

Juhendajad Prof Erkki Truve ja Dr Heiti Paves

15.03.2019

Kärt Reitel

"Tsüklopropaani derivaatide asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli liitumisreaktsioon"

Juhendaja Prof Tõnis Kanger

17.05.2019

Irena Jakobson

"Jahukastekindla introgressiivse suvenisuliini geneetiline analüüs"

Juhendaja Dr Kadri Järve

24.05.2019

Anna-Liisa Kubo

"Vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste ning polüoksometalaat-ioonvedelike toksilisuse uuringud meditsiiniliselt oluliste bakterite ja imetajarakkudega in vitro"

Juhendaja Dr Olesja Bondarenko ja Dr Anne Kahru

28.05.2019

Elena Prigorchenko

"Tsükloheksanohemikukurbit[n]uriilid, nende süntees, tekkemehhanism ja komplekseerumine"

Juhendaja Prof Riina Aav

21.06.2019

Jana Zernant

"ABCA4 lookus kui monogeensete haiguste kompleksse geneetika mudel"

Juhendajad Dr Rando Allikmets ja Dr Andres Veske

03.10.2019

Tiina Drell

"Ema mikroobikoosluste ja enneaegse sünni mõju imiku seedetrakti mikrobioota kujunemisele"

Juhendajad Dr Epp Sepp ja Dr Madis Metsis

13.12.2019

Tarvi Teder

"Katalaasilaadse hüdroperoksiidlüaasi struktuursed ja katalüütilised omadused"

Juhendajad Prof Nigulas Samel ja Dr Helike Lõhelaid

20.12.2019

Mart Reimund

"Uudsed aspektid lipoproteiinlipaasi stabiilsuse ja aktiivsuse regulatsioonis"

Juhendaja Dr Aivar Lõokene

31.01.2018

Andre Koit

"Kartsinogenees toob kaasa energiametabolismi ümberkorralduse jämesoole‐ ja rinnakasvajates"

Juhendajad Dr Tuuli Käämbre ja Dr Vahur Valvere

16.05.2018

Karolin Oja 

"Asendatud tsüklopentaan-1,2-dioonide oksüdeerimine"

Juhendajad Prof Margus Lopp ja Dr Anne Paju

18.05.2018

Hanna Vihma

"NFAT transkriptsioonitegurite närvitalitlusest sõltuv regulatsioon"

Juhendajad Prof Tõnis Timmusk ja Dr Priit Pruunsild

13.06.2018

Priit Eek

"Arahhidoonhappe 11R-lipoksügenaasi struktuur ja regulatsioon"

Juhendajad Prof Nigulas Samel ja Dr Ivar Järving

15.06.2018

Katre Juganson

"Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila"

Juhendajad Dr Monika Mortimer ja Dr Angela Ivask

20.06.2018

Aleksandr Klepinin

"Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energiaülekande võrgustike vaheline koosmõju normis ja patoloogias"

Juhendajad Dr Tuuli Käämbre ja Dr Anu Planken

23.08.2018

Andra Noormägi

"Zn2+ ioonide ja keskkonnatingimuste mõju insuliini fibrillisatsioonile"

Juhendajad Prof Peep Palumaa ja Dr Vello Tõugu

24.08.2018

Heidi Lees

"Analüüsimetoodikate arendamine keemiarelva- ja lõhkeainete kasutamise tuvastamiseks"

Juhendajad Dr Merike Vaher ja Prof Mihkel Kaljurand

27.04.2017

Andrus Kaldma

“Soolevähi metaboolne remodelleerimine: muutused energiavoogudes”

Juhendajad Dr Tuuli Käämbre ja Dr Natalja Timohhina

25.05.2017

Irina Osadchuk

"Titaani ja iriidiumi komplekside struktuur ja katalüütilised omadused"

Juhendajad Dr Toomas Tamm ja Dr Mårten Ahlquist

30.05.2017

Sten Erm

"Ema-tütre multireaktorite süsteemide kasutamine mikroorganismide püsiseisundis kasvuruumi uurimisel"

Juhendajad Prof Raivo Vilu ja Dr Kaarel Adamberg

28.06.2017

Marianna Surženko

"Funktsionaalsete starterbakterite selektsioon Tüüp I rukkileivajuuretise tootmiseks"

Juhendaja Dr Inga Sarand

24.11.2017

Sirli Rosenvald

"Gaaskromatograaf-olfaktomeetri (GC-O) rakendusvõimalused ja korreleerimine sensoorse analüüsiga"

Juhendajad Prof Toomas Paalme ja Dr Kristel Vene

12.12.2017

Maria Fomitšenko

"Tsükloheksaano-asendatud hemikukurbituriilide kromatograafiline analüüs ning nende vaheühendite mass-spektromeetriline iseloomustamine"

Juhendaja Prof Riina Aav

15.12.2017

Maksim Ošeka

"Enantioselektiivne H-sideme katalüüsitud spirotsüklopropaneerimine ja Wittigi [2,3]-ümberasetusreaktsioon"

Juhendaja Prof Tõnis Kanger