Tallinna Tehnikaülikool

Metalloproteoomika labor

Teenuste hinnakiri :

Teenus

Ühik

Hind (eur) *

** Metallide analüüs ICP MS meetodil vedelas faasis olevatest proovidest

*** (sisaldab proovide ettevalmistust)

  •  Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn

Esimene metall

35

Iga järgnev metall

12

Valkude ja peptiidide analüüs MALDI TOF MS meetodil (sisaldab proovide ettevalmistust)

proov

30

Segajaga spektrofluorimeetri LS45 (PV007462) rent koos arvuti ja tarkvaraga

kuu

300

*  Tabelites on hinnad toodud ilma käibemaksuta.
** Hg analüüs ICP MS meetodil eraldi kokkuleppel.
*** Spetsiaalset ettevalmistust nõudvate ja tahkete proovide analüüs teostatakse ning hind kujuneb vastavalt kokkuleppele.

Lisainformatsiooni vajadusel ja teadusliku koostöö soovi puhul pöörduda prof. Peep Palumaa poole.