Tallinna Tehnikaülikool

Ekskursioon Loodusteaduste majas 

Kooliõpilased on oodatud ekskursioonile, kus on võimalik tutvuda rakenduskeemia, geeni- ja toidutehnoloogia bakalaureuse õppekavadega ning näha lähemalt töövõtteid laboris. KBI uurimisrühmad tutvustavad oma teadustööd ja räägivad, miks see kõik oluline on. 
Ekskursiooni pikkus sõltub kokkuleppest kooli ja ülikooli vahel, aja kokkuleppimiseks palume ühendust võtta vähemalt 2 nädalat enne planeeritavat toimumisaega

Kontakt

Bakalaureuse õppekava programmijuht
Ott Scheler: ott.scheler@taltech.ee

Teadur
Olga Bragina: olga.bragina@taltech.ee

Töötoad kooliõpilastele

TalTech keemia ja biotehnoloogia instituut pakub kooliõpilastele erinevaid töötubasid, mis aitab rikastada õppekava ja luua paremaid seoseid koolis õpitud materjaliga! Töötoa broneerimiseks tuleb võtta ühendust kontaktisikuga. Töötoad on tasulised!  Allpool nimekirjas olevaid töötubade teemasid saab siduda enamasti keemia ja bioloogia õppeainetega.

Töötoa kokkuleppimiseks palume ühendust võtta vähemalt 2 nädalat enne planeeritavat toimumisaega.

Töötoa nimi ja kirjeldus

Osalejate arv

Töötoa pikkus

Kontakt

Orgaanilise keemia töötuba (EST/ENG/RUS)

Töötoa saab kombineerida omal valikul järgnevatest katsetest: indigo süntees (25 min), värvainete süntees (toiduvärv erütrosiin - 20 min ja/või histoloogias kasutatav värvaine eosiin Y - 20 min), tundmatu tableti identifitseerimine (20 min), piprast eraldatud toimeaine kristallimine (20 min), Belousov-Zhabotinsky reaktsioon (10 min), sõrmejälgede visualiseerimine (10 min), polümeeride lahustamine õhupallide näitel (5 min).

Asukoht

Ainult ülikoolis või tõmbekappide olemasolul tellija ruumides

max 14 

Töötoa pikkus sõltub valitud töödest

Kristin Erkman
kristin.erkman@taltech.ee,

Aleksandra Murre
aleksandra.murre@taltech.ee

Orgaanilise keemia töötuba koolides (EST/ENG/RUS)

Töötoa saab kombineerida omal valikul järgnevatest katsetest: sõrmejälgede visualiseerimine (10 min), polümeeride lahustamine õhupallide näitel (5 min), toiduainete pH määramine kasutades indikaatorina punast kapsast (30 min). Katsed on mõeldud algklassidele ning on teostatavad pigem demonstratsioonkatsetena.

Asukoht

Liikuv, väljaspool ülikooli teostatavale töötoale võivad kaasneda lisakulud (nt transport) 

kuni 40 

kuni 1h 

Kristin Erkman
kristin.erkman@taltech.ee,

Aleksandra Murre
aleksandra.murre@taltech.ee

Rakkude imeline maailm (EST/ENG)

Inimkeha koosneb ~37 triljonist rakust. Geenitehnoloogias kasutatakse geenide uurimiseks nii inimese kui ka loomade kudedest eraldatud rakke. Rakud on aga niivõrd väiksed, et neid palja silmaga ei näe ning seetõttu kasutakse rakkude vaatamiseks mikroskoope. Töötoas arutleme koos, kuidas rakke teaduses kasutatakse ja heidame mikroskoobi abil pilgu rakkude imelisse maailma. 

Asukoht

Ainult loodusteadustemajas või koolis, kus on olemas 6 valgusmikroskoopi.

max 12 

30min

Annela Avarlaid 
annela.avarlaid@taltech.ee

Microbiology and Hygiene awareness workshop (ENG)

Aim of this workshop: Teaching students about basic microbiology and making them more aware of what microbes are around them and in their daily life that they cannot see. It will also increase their awareness of keeping good hygiene, which is also important, especially with COVID in our society. 
Experiment: The workshop will include an interactive introduction about microbiology and then an experiment. For the experiment, students in groups of 4-5 will get cotton swabs and 8-10 agar plates. They will take swabs from different places around school, their phones etc, and also their own hands before and after washing with different reagents. Swabs will be brushed against agar plates with nutrients for microbes. Then the agar plates are sealed and left for four days in a box at their school to see what organisms will grow. Students will be encouraged to go and check the plates in the box once a day and take pictures or draw sketches of each plate. On day four we will all look together and discuss what we see and possible reasons why. 

Location

Mobile - at the school

Programme

Two dates: First day includes short introduction and experiment with taking swabs (Option from 1.5 hour up to 2 hours). On day four we look at what has grown on the plates and discuss our findings (Option from 1 hour up to 1.5 hours). But the duration/length can also be adjusted to other specific times if schools have very specific wishes.

Max 25

  2-day experiment (1h to 2h)

Simona Bartkova
simona.bartkova@taltech.ee

Äädikakärbes Drosophila melanogaster ja tema kasutamine laboratooriumis (EST/ENG)

Töötuba annab ülevaate Drosophila kasvatamisest laboratoorsetes tingimustes ja tema kasutusvõimalustest kaasaegses bioloogias. Õpime eristama isast ja emast äädikakärbest, ära tundma levinumate mutatsioonide tunnuseid mikroskoobi all ja koostama lihtsamaid ristamisskeeme.

Asukoht

Ainult Loodusteaduste majas

max 12

1 - 2h

Mari Palgi
mari.palgi@taltech.ee

Keemia aluste töötoad (EST/ENG/RUS)

Võimalik on kombieerida järgnevatest teemadest kokku töötoa sisu:
1.    NaCl sisalduse määramone liiva soola segus. 
2.    Lahuse kontsntratsiooni määramine.
3.    Redoksreaktsioonid.
4.    Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine
5.    Metalli massi määramine reaktsioonis eralduva gaasi mahu järgi.
6.     Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine.
7.     Elektrolüütiline dissotsiatsioon.
8.    Soolade hüdrolüüs.
9.    Metallide korrosioon.
10. Reaktsiooni kiirus.
11. Erinevate ioonide tõestusreaktsioonid (ilusad värvilised katsed)
12. Anorgaaniliste ainete klassid ja nende omadused
13. Orgaaniline keemia katseklaasi katsed:
      Alkoholid, karbonüülühendid. Polüsahhariidid.
      Küllastumata süsivesinikud.
      Aldehüüdid ja ketoonid
      Karboksüülhapped

Asukoht

Ainult Loodusteaduste majas

max 12

2 * 45 min

Kaie Laane
kaie.laane@taltech.ee