Tallinna Tehnikaülikool

Me elame ajastul, mil keskkonnakaitse on põletav teema. Kuidas balansseerida sellel piiril, et loodus oleks kaitstud, teadus arendatud, ühiskond rahul ja elu kõikidele ohutu? Kui sul on soov anda oma panus keskkonnakaitsesse ning lahendada olemasolevaid probleeme uusimate tehnoloogiatega, siis oled meie õppekava valides õigel teel.

Eriala sisu

Ootame õppima TalTechi ja teiste Eesti ülikoolide tehnika- või loodusteaduste valdkonna bakalaureusekavade lõpetajaid. Eriala tugevus seisneb keskkonnakaitse tehnoloogia ja keemiainseneriteaduse tihedas seoses.

Saad teadmisi ja oskusi, mis hõlmavad nii keemilis-tehnoloogilisi protsesse kui ka keskkonnakaitse tehnoloogias kasutatavate protsesside eripära. Saad head baasteadmised keskkonna-, orgaanilisest ja anorgaanilisest keemiast.

Olulisteks erialaaineteks on näiteks keskkonnasaaste, -analüüs ja –seire; keskkonnapoliitika, keskkonnatehnoloogia eriprotsessid; orgaanilise keemia materjalid ja tehnoloogiad; anorgaaniliste materjalide keemia ja tehnoloogia; leviprotsessid keemiatehnoloogias ja keskkonnas.

Pane tähele! Õppekavas on üks kohustuslik ingliskeelne õppeaine ning lisaks saab valida veel nelja ingliskeelset õppeainet.

Tutvu keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia õppekava täisversiooniga

Tulevik

Erialal on unikaalne koht loodus- ja tehnikateaduste piiril - saadud teadmised võimaldavad edukalt töötada erinevates teadus- ja majandusvaldkondades. Juba õppimise ajal on paljud üliõpilased leidnud endale perspektiivse, erialaga seotud töökoha, kus läbitakse ka tööstuspraktika.

Meie lõpetajad leiavad tööd hinnatud spetsialistidena (teadushuvilisemad saavad jätkata õpinguid doktoriõppes nii Eestis kui välismaal). Nii võibki meie vilistlasi leida keskkonnaministeeriumist, keskkonnauuringute keskusest ning valdade ja maakondade keskkonnaametitest, uurimisinstituutidest, projekteerimis- ja konsultatsioonifirmadest, erinevatest keemia-, toiduainetetööstuse ja energiatootmise ettevõtetest (näiteks Akzo Nobel Baltics AS, AS Viru Keemia Grupp, AS Tallinna Vesi, AS Eesti Energia, Sweco Projekt AS).

Keemiainseneri amet on ühelt poolt üks kõige keerulisem ja samas ka üks kõige vaheldusrikkam amet (hõlmates matemaatikat, füüsikat, materjaliteadust, IT, bioloogiat, teisi tehnikateadusi ja ka majandusteadust). Keemiainsenere on meie ühiskonda vaja täna ja ka tulevikus. Vilistlane Indrek Aarna (Eesti Energia arendusjuht)

Sisseastumine

  • Konkursi tingimused: kõrgharidus lähedasel erialal
  • Kandideerimise nõuded: vestlus
  • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
  • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
  • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Marina Kritševskaja
620 2851
marina.kritsevskaja@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Helena Teemets
620 3695
helena.teemets@taltech.ee